Lean Enterprise

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH LEAN ENTERPRISE

Lean là triết lý trong sản xuất nhằm tối ưu nguồn lực và thời gian sử dụng trong các hoạt động của tổ chức, bao gồm nhiều kỹ thuật nhằm nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo giá trị trong thiết kế, sản xuất, chuỗi cung ứng, và dịch vụ khách hàng.

Ra đời trên nền tảng triết lý của TPS (Toyota Production System) từ những năm 1950, đến nay triết lý Lean được vận dụng chẳng những ở trong sản xuất, mà còn cho doanh nghiệp, và cho toàn chuỗi cung ứng.

Việc vận dụng Lean thành công mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp như:

 • Tăng tốc độ chuỗi cung ứng (velocity)
 • Giảm nhu cầu sử dụng vốn lưu động bằng cách giảm kho và cải tiến năng suất
 • Tăng dòng tiền
 • Tăng vòng quay tồn kho thông qua giảm lead time
 • Tăng thị phần thông qua lợi thế cạnh tranh
 • Tăng lợi nhuận bằng cách giảm các hoạt động không tạo giá trị đồng thời tăng volumes
 • Đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua dịch vụ tốt và kinh nghiệm mua hàng tốt
 • Giảm các sai sót, tồn kho dư thừa, sản xuất thừa, lãng phí,… tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Lean bao gồm 3 trụ cột và 1 nền tảng quan trọng đó là:

 • Tư duy về Lean: tập trung giá trị, tối ưu dòng giá trị, quy trình theo flow, hệ thống kéo, văn hóa lean
 • Sự tham gia: lập kế hoạch hoshin, nâng cao kỹ năng, Kaizen, sự tham gia của nhân viên, sắp xếp vị trí công việc,..
 • Kỹ thuật Lean trong sản xuất: Flow/takt time, Heijunka, Pull system, Kanban, Poka-yoke, Lean design, Problem solving, Standard work
 • Nền tảng của Lean: Work standardization, Quality management, Kaizen improvement, Eliminate waste, TPM, Visual order (5S), Jidoka

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp
 • Các bộ phận sản xuất, bán hàng, mua hàng, kho vận..
 • Bộ phận cải tiến quy trình, bộ phận chất lượng
 • Các cá nhân quan tâm đến Lean

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Học viên học lý thuyết cùng với các bài tập tình huống của chương trình. Bên cạnh đó, học viên được tổ chức thành các nhóm để thực hành trên tình huống thực tế của doanh nghiệp

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Giúp các nhà quản lý nắm được các kiến thức một cách hệ thống và đầy đủ về Lean và các kỹ thuật của Lean được vận dụng trong doanh nghiệp

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học về LEAN ENTERPRISE do FMIT® cấp.

CHÍNH SÁCH HỌC LẠI/ HỌC BÙ

 • Học viên được học lại MIỄN PHÍ trong vòng 3 năm
 • Học viên được học lại nếu có nhu cầu triển khai thực tế và cần tương tác với giảng viên để hiểu rõ hơn về phương pháp
 • Học viên được sắp xếp lịch học bù khi bận lịch công tác, không giới hạn thời gian học bù

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LEAN ENTERPRISE

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu
 • Giới thiệu Lean
 • 5 nguyên tắc của Lean
 • Dòng giá trị (Value stream)
 • Ngôi nhà Toyota: stability, JIT, Jidoka, cải tiến,..
 • 8 loại lãng phí
 • Các bước thực hiện dự án Lean
 • Dòng sản phẩm
 • Cấu trúc Lean: nền tảng của lean, tư duy về lean, sự tham gia, và kỹ thuật lean trong sản xuất.
Chuyên đề 2:
Văn hóa Lean
 • Tầm nhìn về lean
 • Sự tham gia của nhân viên vào lean
 • Thay đổi văn hóa
 • Đội ngũ thực hiện lean
 • Đội ngũ Kaizen và phương pháp
 • Jidoka và phương pháp
Chuyên đề 3:
Ánh xạ dòng giá trị
(Value Stream Mapping)
 • Bản đồ trạng thái hiện tại (Current – state mapping)
 • Bản đồ dòng giá trị (Value stream mapping)
 • Tính Takt time và Pitch
 • Khái niệm lean trong cải tiến liên tục trạng thái tương lai (future state)
 • Các tiến các dòng (Improving flow)
 • Hệ thống kéo (Pull system)
Chuyên đề 4:
Ổn định (Stability) và cải tiến quy trình
 • Ổn định nhu cầu
 • Cân bằng nhu cầu (Load levelling)
 • Dự trữ với tồn kho (Buffering with inventory)
 • Dự trữ với backlog (Buffering with backlog)
 • Tiêu chuẩn công việc (Standard work)
 • Cải tiến ổn định quy trình: TPM, 6 sigma,
 • Các phương pháp setup thời gian  (Setup time methods)
 • Áp dụng kỹ thuật 5S
Chuyên đề 5:
Just in time
 • Con người và Takt time
 • Sản xuất theo lô
 • Sản xuất theo chuyền
 • Batch flow
 • One-piece flow
 • Hệ thống kéo
 • Thẻ Kanban
 • Lập tiến độ
 • Heijunka
Chuyên đề 6:
Các thước đo trong Lean
 • Phương pháp đo truyền thống so với Lean
 • Lead time và chiến lược thiết lập
 • Chi phí cho dòng giá trị
 • Lợi nhuận và chi phí (P&L)
 • Các thước đo lean: FTT (First time through), Units per person, Inventory days, On-time delivery, Overall equipment effectiveness, Value stream P&L, Lead time
Chuyên đề 7:
Duy trì Lean
 • Thiết kế sản phẩm trong Lean
 • Thiết kế sản xuất và tích hợp
 • Thiết kế Lead time truyền thống so với Lean
 • Giảm BOM
 • QFD
 • Ngôi nhà chất lượng QFD
 • Kiểm soát thay đổi thiết kế
 • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
 • Chu trình PDCA
 • Six sigma
 • Duy trì Lean

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LEAN ENTERPRISE

KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
LEAN ENTERPRISE TP. HCM 10/06/2020 Thứ 4, 5, 6
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
3 ngày
(10,11,12/06/2020)
HÀ NỘI 15/07/2020 Thứ 4, 5, 6
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
3 ngày
(15,16,17/07/2020)

Học phí: 8.500.000 vnd

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

ƯU ĐÃI:

 • Ưu đãi 10% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc 5% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Ưu đãi thêm 5% dành cho học viên của FMIT
 • Ưu đãi thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

CHÍNH SÁCH HỌC LẠI:

Học viên được học lại chương trình miễn phí trong vòng 03 năm.

2 + 7 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
2 + 7 =

Chưa có bình luận nào!

Liên hệ Liên hệ