Kiến trúc hệ thống quản trị

GIỚI THIỆU KHUNG KIẾN TRÚC QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

Khung kiến trúc quản trị

Kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại và các thành phần chính

TẠI SAO CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH CẦN TRANG BỊ KIẾN THỨC VỀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI?

“kiến thức sâu sắc về kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại giúp các nhà điều hành tự tin trong ra quyết định, dẫn dắt định hướng đúng cho tổ chức, tương tác hiệu quả với các đối tác, phản ứng phù hợp với sự thay đổi của bối cảnh thế giới, và cuối cùng giúp tổ chức hoạt động hiệu quả, ổn định, và phát triển bền vững”.

Trong bối cảnh thế giới mới với nhiều biến động và thay đổi, buộc các doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá và đưa ra các chiến lược phù hợp trong tình hình mới nhằm duy trì sự phát triển, ổn định, và bền vững. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng kinh nghiệm cá nhân để xây dựng và vận hành hệ thống quản trị của tổ chức, các nhà điều hành trong các hệ thống có quy mô vừa và lớn có thể tạo ra một hệ thống thiếu nhất quán và không hoàn chỉnh, bị động trong phản ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh.

Kiến trúc hệ thống quản trị là phần nền tảng quan trọng của 1 doanh nghiệp mà toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện trên nền tảng đó. Kiến trúc hệ thống quản trị càng có mức trưởng thành cao, giá trị tổ chức càng lớn, hoạt động của tổ chức càng chắc chắn và hiệu quả, có đầy đủ thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định, khả năng thích nghi với sự thay đổi tốt giúp hoàn thành sứ mệnh, tạo giá trị cho nhân viên, cổ đông, khách hàng, và xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, hơn ai hết, các nhà quản trị điều hành (Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo) cần phải có tư duy và kiến thức sâu sắc về KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI để có thể hoạch định các chiến lược, cấu trúc hệ thống, định ra các phương diện quản trị quan trọng của tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo các nhân sự cấp dưới triển khai các phương diện quản trị này hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn để thực hiện.

FMIT triển khai chương trình đào tạo này trên cơ sở tổng hợp chắt lọc các tinh túy quản trị từ các chuẩn mực quản trị quốc tế với các đối tác đào tạo, đưa ra 1 chương trình đào tạo tinh gọn tiết kiệm về thời gian nhà điều hành nhưng đầy đủ các phương diện, chiều sâu về kiến thức, hệ thống về phương pháp giúp các nhà điều hành có được kiến thức am hiểu sâu sắc nhất theo các chuẩn mực quản trị toàn cầu hiện tại.

LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH

Tham gia chương trình, HĐQT và BGĐ sẽ:

 • Hiểu về bức tranh toàn cảnh về kiến trúc hệ thống quản trị
 • Nắm rõ vai trò các nguyên tắc giám sát của HĐQT
 • Được gợi mở các công cụ và phương pháp luận để Ban điều hành có thể vận dụng thiết lập môi trường kiểm soát, hiện thực các chiến lược, hiện thực các khung quản trị như quản trị rủi ro, quản lý dự án, quản lý đổi mới chiến lược, quản lý chuỗi cung ứng, ứng dụng công nghệ quản lý,…
 • Thảo luận về việc triển khai ứng dụng trong thực tế như thế nào
 • Sở hữu các kiến thức về quản trị theo thông lệ quốc tế, có ngôn ngữ chung tương thích với những kiến thức mà các nhà tư vấn hiện đại đang sử dụng tư vấn cho các công ty toàn cầu, tương thích với các giải pháp phần mềm quản trị hiện đại trên thế giới
 • Có được thông tin và kiến thức từ đó nghiên cứu sâu hơn hoặc phối hợp triển khai các dự án với nhân viên nội bộ, các đối tác, nhà tư vấn,…
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 • Giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế.
 • Người học và giảng viên sử dụng các phương pháp và kiến thức của chương trình và cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thành viên Ban điều hành
 • Các quản lý cấp cao trong công ty

CHỨNG NHẬN & CHÍNH SÁCH KHÁC

 • Kết thúc khóa học, đạt yêu cầu, người học được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học “KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI THEO CHUẨN QUỐC TẾ” do FMIT cấp
 • Người học được học lại miễn phí trong vòng 03 năm, không giới hạn số lần tham gia.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chuyên đề Nội dung

Chuyên đề 1:
Quản trị: giám sát và kiểm toán nội bộ

Governance: Oversight & internal audit

 • Mức độ trưởng thành các hệ thống quản trị
 • Các nguyên tắc quản trị
 • Các nội dung quản trị
 • Kiểm toán nội bộ
 • Vai trò, nhiệm vụ, khung hoạt động
 • Khung kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc tế IIA

Chuyên đề 2:
Điều hành: Môi trường kiểm soát,  chiến lược, và đổi mới

Control environment, strategy and innovation

 • Xây dựng môi trường kiểm soát: các thành phần quan trọng: quy tắc đạo đức, vai trò lãnh đạo, hệ thống thưởng, cấu trúc tổ chức, phân quyền, năng lực nhân sự, và các quy trình hướng dẫn hoạt động, hệ thống đánh giá
 • Các loại chiến lược kinh doanh
 • Chiến lược hoạt động
 • Chiến lược chuỗi cung ứng
 • Đổi mới chiến lược chuẩn quốc tế Gini
 • Các con đường và phương pháp đổi mới
 • Xây dựng doanh nghiệp đổi mới
 • Đổi mới sản phẩm dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, đổi mới mô hình kinh doanh

Chuyên đề 3:
Quản lý đối tác trong chuỗi cung ứng

Partnership & supply chain management

 • Các cấp độ trưởng thành của chuỗi
 • Các hệ thống công nghệ sử dụng trong quản lý đối tác và chuỗi
 • Các kỹ thuật phối hợp giữa các đối tác trong chuỗi

Chuyên đề 4:
Quản trị rủi ro

Risk management

 • Khung quản trị rủi ro COSO, ISO 31000
 • Hiện thực khung COSO như thế nào, các thành phần triển khai
 • Tuyên bố khẩu vị và thiết lập chỉ số rủi ro KRI
 • Lập hồ sơ rủi ro cho các hoạt động của tổ chức

Chuyên đề 5:
Quản lý dự án

Project managent

 • Vận dụng quản lý dự án vào triển khai chiến lược, đổi mới, đầu tư, hiện thực yêu cầu.
 • Khung quản lý dự án PMI
 • Hiện thực khung quản lý dự án và các thành phần triển khai

Chuyên đề 6:
Quản lý chuỗi cung ứng

Supply chain management

 • Khung quản lý chuỗi cung ứng SCOR
 • Hiện thực quản lý chuỗi cung ứng và các thành phần triển khai
 • Quản lý nhu cầu, nguồn lực, nút thắc cổ chai, các giải pháp quản lý kho, vật tư,...

Chuyên đề 7:
Quản trị chất lượng

Quality Initiatives

 • Quản lý chất lượng toàn diện TQM
 • Hiện thực chương trình quản lý chất lượng toàn diện và các thành phần triển khai
 • Các hệ thống quản lý chất lượng lean, six sigma, và TOC

 

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ
THEO CHUẨN QUỐC TẾ
TP.HCM 06/04/2021 Thứ 3,4,5,6
Sáng: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30

04 ngày

(06, 07, 08, 09/04/2021)

HÀ NỘI 15/03/2021 Thứ 2,3,4,5
Sáng
: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30

04 ngày

(15,16,17,18/03/2021)

Khóa học chỉ dành để cấp học bổng cho cấp lãnh đạo: 16.000.000 VND

ĐỐI TƯỢNG: Ban lãnh đạo các công ty vừa và lớn hoạt động tại Việt Nam.

3 + 6 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
3 + 6 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo