Quản trị logistics

Vai trò của logistics trong chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay

Logistics là một lĩnh vực năng động và đa dạng với tốc độ thay đổi và phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn, các nguyên tắc và phương pháp vận hành được định nghĩa lại khi các ràng buộc và môi trường liên tục thay đổi. Một số tổ chức hàng đầu thế giới đã tập trung vào logistics như là năng lực cốt lõi chính yếu và sử dụng logistics để đạt được vị trí dẫn đầu thị trường. Sự phát triển của logistics trong thời gian gần đây cho thấy logistics đã chuyển dịch các tổ chức và sẽ tiếp tục trở thành thành phần nội tạị của tổ chức và định hình nền kinh tế toàn cầu mới. Nhiều cơ hội và nguy cơ mới ở dạng cạnh tranh toàn cầu tăng lên và kỳ vọng khách hàng và mô hình kinh doanh phân phối trực tiếp cho người dùng (direct-to-consumer business model) và đa kênh (omni-channel) ra đời. Các tổ chức dẫn đầu ngành hiện tại đưa ra dịch vụ giao hàng trong ngày cho các khu vực đô thị chính bằng cách đưa các trung tâm phân phối từ vùng ven sang thành thị và sở hữu hoặc hợp tác chặt chẽ với dịch vụ giao hàng đóng gói bên thứ 3PL, 4PL, hoặc 5PL.

Bài toán logistics bao gồm làm thế nào để thiết kế mạng lưới có thể thay đổi thích ứng (responsive) và nhanh nhẹn (agile) đáp ứng yêu cầu thay đổi liên tục của khách hàng một cách hiệu quả? Làm thế nào để lựa chọn các phương pháp, hệ thống, thiết bị vận hành, hình thức vận tải, quản lý nguyên liệu, tồn kho, kho bãi, và vận chuyển tất cả phối hợp với nhau một cách có hệ thống, nhịp nhàng là một thách thức cho các chuyên gia logistics và nhiều tổ chức.

Tuy nhiên, bài toán này không thể giải được nếu thiếu đi bức tranh tổng quát và khái niệm về chi phí hệ thống (total cost concept). Vì thế, chuyên gia logistics cần một bức tranh tổng thể, và các công cụ chuyên sâu để giải quyết vấn đề logistics và phân phối để làm cho chúng phải thật sự trở thành công cụ quan trọng trong năng lực cạnh tranh của nhiều tổ chức hiện nay như bản chất của nó. Mục tiêu tổng quan này không thể hoàn thành tối ưu nếu các thành phần của logistics không làm việc cùng nhau như là một nhóm. Logistics nhận vai trò lãnh đạo để gắn kết các thành viên lại để cân bằng và đảm bảo có lợi về tổng thể. Hoạt động cân bằng này cũng được biết là khái niệm tổng chi phí. Bản chất tích hợp của tất cả các thành phần của logistics- đặc biệt vận chuyển, kho bãi, và tồn kho – nhấn mạnh khái niệm nền tảng về hệ thống của giải pháp tối ưu cho tổng chi phí thấp nhất có thể chỉ tìm thấy khi tất cả các chi phí liên quan về logistics được xem xét đồng thời, từ thời gian xử lý đơn hàng cho đến chi phí vận tải cho đến chi phí lưu kho.

Chương trình đào tạo QUẢN TRỊ LOGISTICS tại FMIT

Logistics có vai trò hàng đầu cho mọi công ty trong việc mang sản phẩm đến khách hàng. Sở hữu các chiến lược hiện đại nhất và xu thế thực hành mới nhất sẽ giúp các chuyên gia Logistics tự tin trong việc thiết kế và vận hành hệ thống của mình. Để hoàn thành vai trò của mình, chuyên gia logistics cần nắm rõ cấp độ chuyên sâu và vận dụng hiệu quả được các trọng tâm sau:

 • Tổng quan logistics và chiến lược
 • Thiết kế mạng lưới logistics
 • Quản lý nhu cầu và lập kế hoạch năng lực đáp ứng
 • Quản lý tồn kho
 • Các hệ thống phân phối hiện đại và thiết kế mạng lưới
 • Quản lý kho bãi và các công nghệ mới
 • Quản lý vận chuyển
 • Quản lý rủi ro và hiệu suất
 • Logistics ngược và phát triển bền vững

Nhằm phát triển năng lực cho cộng đồng các chuyên gia logistics và các công ty có hoạt động logistics tại Việt Nam cập nhật các kiến thức mới nhất về logistics theo xu hướng quản trị logistics hiện đại hiện nay trên thế giới, trang bị cho các chuyên gia logistics đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu, FMIT thiết kế chương trình ”Quản trị Logistics và Kênh phân phối” trên nền tảng của chuẩn mực quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu SCOR và chứng chỉ quốc tế CLTD quốc tế nhằm trang bị cho người học các kiến thức hệ thống và thực hành mới nhất về logistics hiện nay trên thế giới. Chương trình chẳng những trang bị cho học viên cách nhìn tư duy hệ thống về toàn cảnh của logistics (cách nhìn không thể thiếu khi thiết kế mạng lưới logistics) mà còn các công cụ và phương pháp chi tiết về vận hành, các giải pháp về kho bãi, vận tải, tồn kho, quản lý nguyên liệu, dự báo nhu cầu, quản lý năng lực, xây dựng và vận hành hệ thống phân phối nhằm đạt được năng lực cạnh tranh hiệu quả đáp ứng mục tiêu doanh nghiệp và phân khúc khách hàng mục tiêu.

Đối tượng tham gia:

 • Các nhà quản lý logistics
 • Các công ty chuyên về logistics
 • Các chuyên gia logistics
 • Chuyên gia phụ trách thiết kế và vận hành hệ thống phân phối
 • Các nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp bên thứ 3PL, 4PL, 5PL
 • Chuyên gia đào tạo, tư vấn, học thuật về logistics
 • Những ai muốn nâng cao năng lực logistics và chuẩn bị cho kỳ thi chứng nhận quốc tế CLTD

Lợi ích từ chương trình:

Sau khi hoàn thành chương trình, người học nắm bắt được các nội dung và vận dụng:

 • Vai trò logistics trong bối cảnh quản lý chuỗi cung ứng hiện đại và tích hợp logistics và chiến lược chuỗi cung ứng cũng như chiến lược của tổ chức nói chung
 • Hiểu và vận dụng các nguyên tắc, thành phần, động lực quan trọng giúp thiết kế và vận hành hiệu quả của mạng lưới logistics
 • Hiểu về nhu cầu và dự báo nhu cầu từ đó tính toán nhu cầu về năng lực cho toàn hệ thống logistics
 • Hiểu và áp dụng kỹ thuật phân tích chi phí và ra quyết định lựa chọn tối ưu ở góc nhìn tài chính
 • Tích hợp logistics với hệ thống lập kế hoạch toàn tổ chức và kế hoạch sản xuất
 • Hiểu về quản lý tồn kho và liên hệ với logistics
 • Thiết kế hệ thống phân phối và các hình thức phân phối hiện đại
 • Hiểu về các chức năng kho bãi và các phương án áp dụng để tăng giải pháp và linh hoạt cho bài toán thiết kế logistics
 • Hiểu về quy trình vận hành chi tiết kho bãi, các hệ thống, thiết bị vận hành trong quản lý nguyên liệu tại từng trung tâm phân phối
 • Nắm bắt các hình thức vận chuyển: hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy, pipeline; các hạn chế, ưu điểm và lựa chọn phù hợp cho từng đặt tính hàng hóa và kênh phân phối
 • Đánh giá rủi ro và quản lý hiệu suất, cải tiến liên tục cho toàn hệ thống logistics
 • Tích hợp trách nhiệm phát triển bền vững, thiết kế hệ thống logistics ngược, và các quy định liên quan thương mại quốc tế

Chứng nhận hoàn thành chương trình:

 • Hoàn thành chương trình, học viên được cấp chứng nhận chuyên gia về logistics và phân phối: Certified Logistics Professional do FMIT cấp.
 • Kết thúc chương trình, học viên có được nền tảng để có thể tham gia chương trình luyện thi chứng nhận quốc tế chuyên gia logistics CLTD, Hoa Kỳ.

KHÓA HỌC KHÁC

Nội dung chương trình Quản trị Logistics

Chương 1: Giới thiệu về Logistics & phân phối
 • Định nghĩa, và phạm vi Logistics & kênh phân phối
 • Nguyên tắc, thành phần, và nhân tố quyết định sự thay đổi logistics & phân phối
 • Quản lý chuỗi cung ứng và vai trò của logistics
 • Giá trị của quản lý logistics
 • Mục tiêu
 • Vòng đời sản phẩm
 • Thiết kế tổ chức và đồng bộ chuỗi cung ứng
 • Thiết kế hoặc thiết kế lại mạng lưới Logistics
 • Các phương pháp để thâm nhập thị trường toàn cầu
Chương 2: Quản lý nhu cầu và dự báo
 • Quy trình và phương pháp dự báo
 • Diễn giải dự báo
 • Dự báo nhu cầu Logistics
 • Giới thiệu về các thành phần của quản lý nhu cầu
 • Quy trình quản lý nhu cầu
 • Định hình nhu cầu Logistics
 • Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng Logistics toàn cầu
 • Cơ sở hạ tầng quốc tế
Chương 3: Quản lý năng lực Logistics
 • Khái niệm tổng chi phí và lựa chọn
 • Chi phí Logistics
 • Đóng góp giá trị và chi phí và tối ưu dịch vụ
 • Hợp đồng và ngân sách
 • Phân khúc
 • Quan hệ trong logistics
 • Lập kế hoạch năng lực và vận chuyển
 • S&OP
 • Các công cụ lập kế hoạch liên quan
 • Tiến độ chung MS
 • MRP kế hoạch quản lý nguyên liệu
 • Chiến lược mua hàng
 • Quy trình mua sắm
 • Hợp đồng và quản lý hiệu suất nhà cung cấp
 • Đơn vị hóa và đơn vị tải
 • LRRP và LCP
Chương 4: Quản lý tồn kho
 • Vai trò của tồn kho
 • Các chức năng của tồn kho
 • Chi phí tồn kho
 • Xác định khi nào và bao nhiêu cho đơn hàng
 • Quản lý ngoại lệ, bất thường, ràng buộc và điều kiện của sự không chắc chắn
 • Phân tích tồn kho ABC
 • Quản lý giao dịch, rà soát tồn kho, và kiểm toán tồn kho
 • Các thước đo hiệu suất tồn kho
Chương 5: Phân phối và thiết kế mạng lưới
 • Yêu cầu vận chuyển và quy mô mạng lưới
 • Quyết định vị trí cơ sở và xác định loại cơ sở
 • Các phương pháp mô hình
 • Đánh giá hiệu suất thiết kế mạng lưới
 • DRP và lập kế hoạch tồn kho
 • Quy trình DRP, Logic, và chính sách đặt hàng
 • CRM là gì
 • Hiện thực quy trình CRM
 • Phân khúc khách hàng và quản lý
 • Quản lý đơn hàng Inbound và đơn hàng nội bộ
 • Quản lý đơn hàng outbound
 • Kênh đặt hàng và kênh đáp ứng yêu cầu đơn hàng
Chương 6: Quản lý kho bãi
 • Chiến lược kho bãi
 • Các loại sở hữu kho bãi
 • Các chức năng kho bãi và dịch vụ chuyên biệt
 • Tài liệu kho bãi và quản lý hiệu suất
 • Nhận
 • Lưu
 • Lấy hàng
 • Đóng gói và dịch vụ tăng giá trị
 • Bổ sung và gửi
 • Nguyên tắc thiết kế kho bãi và quy trình
 • Quy mô kho
 • Các loại bố trí kho - layouts
 • Tối ưu không gian và khả năng
 • Quản lý nguyên liệu
 • Các hệ thống lấy hàng
 • Các hệ thống xử lý
 • Các hệ thống lưu trữ
 • Chiến lược slotting
 • Đóng gói và sản phẩm
 • Các hệ thống kho bãi tự động
Chương 7: Quản lý vận chuyển
 • Vận tải và cấu trúc chi phí vận tải
 • Các bên liên quan, năng lực và các bên trung gian
 • Loại đơn vị vận chuyển
 • Các hình thức vận chuyển và lựa chọn
 • Cơ sở hạ tầng đường bộ
 • Phương tiện đường bộ và loại Trailer
 • Phân loại hàng hóa đường bộ
 • Cấu trúc thị trường đường bộ và tính chất dịch vụ vận hành
 • Các vấn đề và thách thức đường bộ
 • Cơ sở hạ tầng đường sắt
 • Loại nhà vận chuyển và loại tàu
 • Cấu trúc thị trường đường sắt và tính chất dịch vụ vận hành
 • Vấn đề và thách thức của đường sát
 • Cơ sở hạ tầng và loại đơn vị vận chuyển và containers đường hàng không
 • Cấu trúc thị trường hàng không và chiến lược Sales
 • Tính chất dịch vụ vận hành đường hàng không
 • Vấn đề và thách thức của hàng không
 • Cơ sở hạ tầng và phân loại đường thủy
 • Loại đơn vị vận chuyển đường thủy
 • Cấu trúc thị trường đường thủy và tính chất dịch vụ vận hành
 • Vấn đề và thách thức đường thủy
 • Vận tải đa phương thức
 • Bưu kiện, dịch vụ nhanh
 • Vận tải đường ống
 • Quản lý vận tải, thiết kế mạng lưới, và lựa chọn hình thức
 • Đàm phán và lựa chọn đơn vị vận tải
 • Quản lý đội tàu và tối ưu
 • Cấu trúc phí
 • Tài liệu vận chuyển
 • Theo dõi, thúc đẩy, và tích hợp, và thước đo liên quan
 • Tuyến đường, chi phí vận tải, và thanh toán cước
Chương 8: Quản lý rủi ro, hiệu suất, và cải tiến liên tục
 • Quản lý rủi ro chiến lược
 • Quản lý hiệu suất
 • KPI
 • Mô hình SCOR
 • Các thước đo tài chính và đối sánh
 • Tái kiến trúc
 • Cải tiến liên tục
 • Rủi ro logistics và quy trình quản lý rủi ro
 • Đánh giá an ninh quốc tế
 • Kế hoạch liên tục kinh doanh BCP
 • Bảo hiểm
 • Quản lý hiệu suất logistics toàn cầu
Chương 9: Luật, quy định, và phát triển bền vững
 • Thương mại quốc tế
 • Quy định vận tải quốc tế
 • An toàn vận tải và quy định xuất nhập khẩu
 • Quy trình xuất nhập khẩu và hóa đơn
 • Tài liệu nhập khẩu
 • Tài liệu xuất khẩu
 • Tài liệu vận tải quốc tế
 • Thủ tục
 • Điều khoản bán hàng và phương thức thanh toán
 • Thuế và tỉ giá
 • Tuyển dụng và quản lý tài năng
 • Xem xét trách nhiệm xã hội Logistics
 • Bền vững trong chuỗi cung ứng
 • Logistics ngược và quản lý trả lại
 • Các hoạt động Logistics ngược
 • Chuỗi cung ứng đóng và tối ưu Logistics ngược
 • ERP
 • Sức khỏe, an toàn, và an ninh trong logistics

KHÓA HỌC KHÁC

Lịch khai giảng Quản trị Logistics

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

học phí (vnd)

Quản trị Logistics 24/09/2024 Tối 3,5
18:30 – 21:30
11 buổi Live training 9.500.000
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Hình thức đào tạo Live-training: Học trực tuyến trực tiếp với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viêngiảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhómhỏi đáp với giảng viênlớp học.”

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 3% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 3% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

KHÓA HỌC KHÁC

2 + 7 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
2 + 7 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo