Quản trị doanh nghiệp

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO

“Chương Trình: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ là chương trình tích hợp đặc biệt được thiết kế dành riêng Quản lý, Lãnh đạo tại các tổ chức nhằm trang bị các phương diện cốt lõi và quan trọng của hệ thống quản trị nhằm thiết kế, vận hành, đánh giá, và cải tiến một hệ thống quản trị hiện đại giúp công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững.”

Trong bối cảnh thế giới mới với nhiều biến động và thay đổi, buộc các doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá và đưa ra các chiến lược phù hợp trong tình hình mới nhằm duy trì sự phát triển, ổn định, và bền vững. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng kinh nghiệm cá nhân để xây dựng và vận hành hệ thống quản trị của tổ chức, các nhà điều hành trong các tổ chức có thể tạo ra một hệ thống thiếu nhất quán và không hoàn chỉnh, bị động trong phản ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh.

“Kiến thức sâu sắc về quản trị doanh nghiệp hiện đại giúp các nhà điều hành tự tin trong ra quyết định, dẫn dắt định hướng đúng cho tổ chức, tương tác hiệu quả với các đối tác, phản ứng phù hợp với sự thay đổi của bối cảnh thế giới, và cuối cùng giúp tổ chức hoạt động hiệu quả, ổn định, và phát triển bền vững”.

Quản trị doanh nghiệp là phần nền tảng quan trọng của một doanh nghiệp mà toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện trên nền tảng đó. Kiến trúc hệ thống quản trị càng có mức trưởng thành cao, giá trị tổ chức càng lớn, hoạt động của tổ chức càng chắc chắn và hiệu quả, có đầy đủ thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định, khả năng thích nghi với sự thay đổi tốt giúp hoàn thành sứ mệnh, tạo giá trị cho nhân viên, cổ đông, khách hàng, và xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, hơn ai hết, các lãnh đạo cấp cao (Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Quản lý cấp cao) cần phải có tư duy và kiến thức sâu sắc về QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP để có thể hoạch định các chiến lược, cấu trúc hệ thống, định ra các phương diện quản trị quan trọng của tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo các nhân sự cấp dưới triển khai các phương diện quản trị này hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn để thực hiện.

FMIT triển khai chương trình đào tạo này trên cơ sở tổng hợp chắt lọc các tinh túy quản trị từ các chuẩn mực quản trị quốc tế với các đối tác đào tạo, đưa ra 1 chương trình đào tạo tinh gọn tiết kiệm về thời gian nhà điều hành nhưng đầy đủ các phương diện, chiều sâu về kiến thức, hệ thống về phương pháp giúp các nhà điều hành có được kiến thức am hiểu sâu sắc nhất theo các chuẩn mực quản trị toàn cầu hiện tại.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • Tiếp cận toàn cảnh và hệ thống về kiến trúc hệ thống quản trị từ đó thấy được một cách tổng quan và hiểu ý nghĩa và sứ mệnh của các dự án thay đổi tạo giá trị ở những phương diện khác nhau từ hoạt động quản trị của Hội đồng, chiến lược, văn hóa tổ chức, năng lực tổ chức, chiến lược hoạt động, toàn bộ chuỗi cung ứng, và các thành phần khác trong mô hình kinh doanh
 • Xây dựng và thay đổi chiến lược trong tổ chức từ chiến lược kinh doanh, các chiến lược hoạt động, chiến lược chuỗi cung ứng, chiến lược nhân sự, chiến lược sản xuất, chiến lược đổi mới, chiến lược tài chính,… và sự nhất quán giữa các chiến lược giúp đạt được tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức
 • Sử dụng công cụ tài chính trong ra quyết định chiến lược bao gồm các quyết định về cấu trúc vốn, đầu tư, nguồn vốn, chuyển giá, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp, liên doanh và đối tác, phân tích các chỉ số tài chính, mô hình ra quyết định.
 • Sử dụng quản trị đổi mới sáng tạo như là nền tảng để tạo nên các loại chiến lược, nghiên cứu về các con đường đổi mới và phương tiện đổi mới vận dụng trọng xây dựng các loại chiến lược
 • Áp dụng góc nhìn về tài chính trong ra các quyết định về đầu tư, cấu trúc vốn, quyết định lựa chọn dự án
 • Áp dụng các chiến lược về quản trị đối tác chiến lược, liên minh vốn sử dụng nguồn lực bên ngoài để giúp tổ chức đạt được tầm nhìn và sứ mệnh
 • Sử dụng các công cụ hiện đại như: thiết kế trải nghiệm khách hàng CXJM, tư duy thiết kế (design thinking, HCD), đổi mới sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh để khai phá cơ hội mới, đặc biệt là các giải pháp đột phá để đổi mới chiến lược
 • Đánh giá mục tiêu và kết quả hoạt động và phân tích các chỉ số tài chính: liên kết từ mục tiêu chiến lược đến mục tiêu hệ thống và mục tiêu hoạt động một cách nhất quán bằng mô hình đo lường tích hợp (Integrated Measurement Model) và các công cụ về quản lý mục tiêu: KPI, Balanced Scorcard, KRI, OKR, OGSM; các chỉ số về năng lực tài chính.
 • Áp dụng các kỹ thuật hiện đại để theo dõi, cải tiến liên tục (10%) và cải tiến đột phá (10X) như lean, 6 sigma, quản trị rủi ro, và 10X breakthrough.
 • Hiểu và vận dụng hệ thống công nghệ hiện đại và thông tin trong quản trị, giúp khai thác sức mạnh và tăng cường mức độ chính xác trong ra quyết định.
 • Áp dụng quy trình quản lý thay đổi nhằm giúp quá trình thực hiện các dự án chiến lược theo phương pháp mới Agile được triển khai hiệu quả
 • Cuối cùng là mô hình về kiến trúc quản trị hiện đại giúp tích hợp các hệ thống quản trị giúp tổ chức gắn kết các hệ thống quản trị trong một bức tranh thể hiện triết lý vận hành nhất quán trong tổ chức tạo cơ sở vận hành cho tổ chức.

LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH

Tham gia chương trình, học viên sẽ:

 • Hiểu về bức tranh toàn cảnh về kiến trúc hệ thống quản trị
 • Nắm rõ vai trò các các nguyên tắc giám sát của HĐQT
 • Được gợi mở các công cụ và phương pháp luận để Ban điều hành có thể vận dụng thiết lập môi trường kiểm soát, hiện thực các chiến lược, hiện thực các khung quản trị như quản trị rủi ro, quản lý dự án, quản lý đổi mới chiến lược, quản lý chuỗi cung ứng, ứng dụng công nghệ quản lý,…
 • Thảo luận về việc triển khai ứng dụng trong thực tế như thế nào
 • Sở hữu các kiến thức về quản trị theo thông lệ quốc tế, có ngôn ngữ chung tương thích với những kiến thức mà các nhà tư vấn hiện đại đang sử dụng tư vấn cho các công ty toàn cầu, tương thích với các giải pháp phần mềm quản trị hiện đại trên thế giới
 • Có được thông tin và kiến thức từ đó nghiên cứu sâu hơn hoặc phối hợp triển khai các dự án với nhân viên nội bộ, các đối tác, nhà tư vấn,…
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

 • Giảng viên chia sẻ các phương pháp theo chuẩn quốc tế.
 • Người học và giảng viên sử dụng các phương pháp và kiến thức của chương trình và cùng trao đổi, giải quyết tình huống thực tế.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thành viên Ban điều hành
 • Các quản lý cấp cao trong công ty
 • Quản lý cấp trung
 • Những người tiềm năng trở thành cấp quản lý

KHÓA HỌC KHÁC

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI DUNG CHI TIẾT THỜI LƯỢNG
1 QUẢN TRỊ LOGISTICS
 • Giới thiệu về Logistics & phân phối
 • Quản lý nhu cầu và dự báo
 • Quản lý năng lực Logistics
 • Quản lý tồn kho
 • Phân phối và thiết kế mạng lưới
 • Quản lý kho bãi
 • Quản lý vận chuyển
 • Quản lý rủi ro, hiệu suất, và cải tiến liên tục
 • Luật, quy định, và phát triển bền vững
08 buổi
2 QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO CHUẨN QUỐC TẾ PMI
 • Nguyên tắc, trọng tâm và các khái niệm căn bản
 • Trọng tâm quản lý các bên liên quan, phương pháp phát triển và vòng đời dự án
 • Trọng tâm quản lý đội ngũ thực hiện dự án
 • Trọng tâm lập kế hoạch dự án 1 (công việc)
 • Trọng tâm lập kế hoạch dự án 2 (Thời gian)
 • Trọng tâm lập kế hoạch 3 (Chi phí – Chất lượng)
 • Trọng tâm lập kế hoạch dự án 4 (Nguồn lực, Truyền thông, Thầu)
 • Trọng tâm quản lý sự không chắc chắn (Rủi ro)
 • Trọng tâm tổ chức thực hiện dự án
 • Trọng tâm chuyển giao và đánh giá kết quả dự án
11 buổi
3 AGILE SCRUM EXPERT THEO CHUẨN QUỐC TẾ SCRUMSTUDY
 • Nguyên tắc và tư duy Agile
 • Khung Scrum
 • Chuyển giao theo hướng giá trị (Value-Driven Delivery)
 • Khởi tạo dự án Agile và quản lý các bên liên quan
 • Quản lý nhóm dự án Agile
 • Lập kế hoạch trong Agile
 • Hiện thực, rà soát dự án Agile
 • Cải tiến liên tục và chuyển giao kết quả
 • Các thực hành khác trong Agile
11 buổi
4 KIỂM TOÁN NỘI BỘ THEO CHUẨN QUỐC TẾ IIA
 • Nền tảng về Kiểm toán nội bộ
 • Quản trị, Rủi ro, và Kiểm soát
 • Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể năm
 • Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết cho từng cuộc kiểm toán
 • Thực hiện kiểm toán
 • Truyền thông & Giám sát
 • Quản lý rủi ro gian lận trong tổ chức
 • Kiểm toán hiệu suất, hoạt động, và chất lượng
 • Kiểm toán công nghệ thông tin, an ninh, và riêng tư
 • Kiểm toán Kế toán nội bộ
12 buổi
5 QUẢN TRỊ RỦI RO & KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO CHUẨN QUỐC TẾ COSO
 • Giới thiệu quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ
 • Quản trị, Văn Hóa Rủi Ro, Chiến lược tổ chức
 • Nhận diện rủi ro
 • Đánh giá rủi ro định tính
 • Đánh giá rủi ro định lượng
 • Chiến lược xử lý rủi ro
 • Kiểm soát và thiết kế kiểm soát
 • Thông tin, truyền thông, và báo cáo
 • Đánh giá và giám sát hệ thống Quản trị rủi ro
 • Vận dụng và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát cho doanh nghiệp
08 buổi
6 QUẢN TRỊ CUNG ỨNG MUA HÀNG THEO CHUẨN QUỐC TẾ ISM
 • Giới thiệu về Quản lý Cung ứng
 • Chiến lược kinh doanh, chiến lược chuỗi cung ứng, và S&OP
 • Lập kế hoạch nhu cầu và dự báo
 • Quản lý việc phân loại và Quản lý quan hệ với nhà cung cấp
 • Rủi ro, tuân thủ, và quản lý chất lượng
 • Chi phí, quản lý giá, và phân tích tài chính
 • Quản lý logistics và nguyên liệu
 • Pháp lý, hợp đồng, và đàm phán
 • Năng lực các hệ thống và công nghệ
 • Lãnh đạo trong bộ phận cung ứng
 • Đạo đức và trách nhiệm xã hội của tổ chức
15 buổi
7 QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THEO CHUẨN QUỐC TẾ SCOR
 • Giới thiệu Quản lý chuỗi cung ứng
 • Chiến lược chuỗi cung ứng
 • Quản lý nhu cầu và dự báo
 • Quản lý và tối ưu nguồn lực toàn tổ chức – quy trình S&OP
 • Kế hoạch sản phẩm – dịch vụ (Master Scheduling)
 • Kế hoạch quản lý yêu cầu Nguyên vật liệu MRP
 • Quản lý năng lực sản xuất – dịch vụ (Capacity Requirement Plan)
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng – CRM và SRM
 • Phân phối và giao nhận (Distribution & Logistics)
 • Chuyển đổi số và công nghệ ứng dụng trong chuỗi
  (Digital Transformation & Technology)
10 buổi
8 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
 • Giới thiệu về lãnh đạo & phát triển năng lực lãnh đạo
 • Lãnh đạo chuyển đổi
 • Lãnh đạo đạo đức & lãnh đạo phục vụ
 • Lãnh đạo tình huống & phát triển nhóm
 • Lãnh đạo thích ứng & quản lý sự thay đổi
 • Lãnh đạo bản than & trí tuệ cảm xúc
06 buổi
9 LEAN
 • Giới thiệu Lean
 • Văn hóa Lean
 • Bản đồ dòng giá trị (Value Stream Mapping)
 • Ổn định (Stability) và cải tiến quy trình
 • Just in time
 • Đo lường trong Lean
 • Duy trì Lean
06 buổi
10 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 • Giới thiệu về Kế toán quản trị, Đo lường ứng xử và hệ thống quản trị doanh thu, chi phí
 • Sử dụng các thông tin phù hợp cho việc ra các quyết định kinh doanh
 • Phân bổ chi phí chung và giá thành sản phẩm cùng nhau
 • Hệ thống giá thành công việc & Giá thành theo quá trình
 • Giá thành biến phí và giá thành hấp thụ
 • Hệ thống lập dự báo và ngân sách tổng thể
 • Ngân sách linh hoạt và phân tích các chênh lệch
 • Hệ thống kiểm soát quản trị và kế toán trách nhiệm
 • Lập, đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư
 • Đọc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính
08 buổi
11 GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
 • Quản lý dự án
 • Agile scrum expert
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản trị rủi ro & KSNB
 • Quản trị chiến lược
 • Kế toán quản trị
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Quản lý nhân sự
46 buổi
12 GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ
 • Quản lý dự án
 • Agile scrum expert
 • Quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản trị rủi ro & KSNB 
 • Kiểm toán nội bộ
 • Kỹ năng lãnh đạo
 • Kế toán quản trị
 • Quản lý nhân sự
48 buổi

KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC

KHÓA HỌC TÊN MÔN HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ (VND)

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

(Học viên có thể chọn 1 hoặc nhiều môn trong các môn học)

Quản trị logostics 04/12/2023

Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:15 - 11:45
Chiều: 13:15 - 16:45

hoặc

Tối 2,4,6
18:30 - 21:30

08 buổi

Live-training  9.500.000
Quản lý dự án 04/12/2023 11 buổi Live-training + trực tiếp 9.500.000
Agile Scrum Expert  23/04/2024 11 buổi Live-training  9.500.000
Kiểm toán nội bộ 25/11/2023 12 buổi Live-training + trực tiếp 11.500.000
Quản trị rủi ro 06/01/2024 08 buổi Live-training + trực tiếp 10.000.000
Quản trị cung ứng mua hàng 27/02/2024 15 buổi Live-training  15.000.000
Quản lý chuỗi cung ứng 16/12/2023 10 buổi Live-training + trực tiếp 10.500.000
Tư duy lãnh đạo hiện đại 20/01/2024 06 buổi Live-training  8.000.000
Kế toán quản trị 16/12/2023 08 buổi Live-training  8.500.000
Giám đốc điều hành 25/11/2023 46 buổi Live-training + trực tiếp 28.000.000
Giám đốc kiểm toán nội bộ 25/11/2023 48 buổi Live-training + trực tiếp 28.000.000
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 3% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 3% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

KHÓA HỌC KHÁC

6 + 9 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
6 + 9 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo