Hội thảo

HỌC BỔNG KHOÁ HỌC “KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI THEO CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ ”

GIỚI THIỆU KHUNG KIẾN TRÚC QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI THEO CHUẨN MỰC QUỐC TẾ

Kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại và các thành phần chính

TẠI SAO CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH CẦN TRANG BỊ KIẾN THỨC VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI?

“Kiến thức sâu sắc về Quản trị chiến lược và Kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại giúp các nhà điều hành tự tin trong ra quyết định, dẫn dắt định hướng đúng cho tổ chức, tương tác hiệu quả với các đối tác, phản ứng phù hợp với sự thay đổi của bối cảnh thế giới, và cuối cùng giúp tổ chức hoạt động hiệu quả, ổn định, và phát triển bền vững”.

Trong bối cảnh thế giới mới với nhiều biến động và thay đổi, buộc các doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá và đưa ra các chiến lược phù hợp trong tình hình mới nhằm duy trì sự phát triển, ổn định, và bền vững. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng kinh nghiệm cá nhân để xây dựng và vận hành hệ thống quản trị của tổ chức, các nhà điều hành trong các hệ thống có quy mô vừa và lớn có thể tạo ra một hệ thống thiếu nhất quán và không hoàn chỉnh, bị động trong phản ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh.

Chiến lược và kiến trúc hệ thống quản trị là phần nền tảng quan trọng của 1 doanh nghiệp mà toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện trên nền tảng đó. Với mức trưởng thành của nó càng cao, giá trị tổ chức càng lớn, hoạt động của tổ chức càng chắc chắn và hiệu quả, có đầy đủ thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định, khả năng thích nghi với sự thay đổi tốt giúp hoàn thành sứ mệnh, tạo giá trị cho nhân viên, cổ đông, khách hàng, và xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, hơn ai hết, các nhà quản trị điều hành (Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo) cần phải có tư duy và kiến thức sâu sắc về Quản trị chiến lược và Kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại để có thể hoạch định các chiến lược, cấu trúc hệ thống, định ra các phương diện quản trị quan trọng của tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo các nhân sự cấp dưới triển khai các phương diện quản trị này hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn để thực hiện.

FMIT triển khai chương trình đào tạo này trên cơ sở tổng hợp chắt lọc các tinh túy quản trị từ các chuẩn mực quản trị quốc tế, đặc biệt là chuẩn GINI®, đưa ra 1 chương trình đào tạo tinh gọn tiết kiệm về thời gian nhà điều hành nhưng đầy đủ các phương diện, chiều sâu về kiến thức, hệ thống về phương pháp giúp các nhà điều hành có được kiến thức am hiểu sâu sắc nhất theo các chuẩn mực quản trị toàn cầu hiện tại.

Chương trình có những điểm trọng tâm nổi bật sau:

 • Xây dựng chiến lược trong tổ chức từ chiến lược kinh doanh, các chiến lược hoạt động, chiến lược chuỗi cung ứng,… và sự nhất quán giữa các chiến lược giúp đạt được tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức
 • Sử dụng quản trị đổi mới sáng tạo như là nền tảng để tạo nên các loại chiến lược, nghiên cứu về các con đường đổi mới và phương tiện đổi mới vận dụng trọng xây dựng các loại chiến lược
 • Sử dụng các công cụ hiện đại như: thiết kế trải nghiệm khách hàng CXJM, tư duy thiết kế (design thinking, HCD), đổi mới sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh để khai phá cơ hội mới, đặc biệt là các giải pháp đột phá để đổi mới chiến lược
 • Đánh giá mục tiêu và kết quả hoạt động: liên kết từ mục tiêu chiến lược đến mục tiêu hệ thống và mục tiêu hoạt động một cách nhất quán bằng mô hình đo lường tích hợp (Integrated Measurement Model) và các công cụ về quản lý mục tiêu: KPI, Balanced Scorcard, KRI, OKR, OGSM.
 • Áp dụng các kỹ thuật hiện đại để theo dõi, cải tiến liên tục (10%) và cải tiến đột phá (10X) như lean, 6 sigma, quản trị rủi ro, và 10X breakthrough.
 • Cuối cùng là mô hình về kiến trúc quản trị hiện đại giúp tích hợp các hệ thống quản trị giúp tổ chức gắn kết các hệ thống quản trị trong một bức tranh thể hiện triết lý vận hành nhất quán trong tổ chức tạo cơ sở vận hành cho tổ chức.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Học viên học lý thuyết cùng với các bài tập tình huống của chương trình. Bên cạnh đó, học viên được tổ chức thành các nhóm để thực hành trên tình huống thực tế của doanh nghiệp

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Giúp các nhà quản lý nắm được các kiến thức một cách hệ thống và đầy đủ về quản trị chiến lược và kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại
 • Hiểu được các thức xây dựng, lựa chọn, đánh giá, cải tiến chiến lược
 • Sử dụng các mô hình hiện đại nhất hiện nay trong việc xây dựng, triển khai, đánh giá, cải tiến chiến lược và kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

 • Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học về QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC & KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI (STRATEGIC MANAGEMENT AND MODERN MANAGEMENT SYSTEM) do FMIT® cấp.
 • Những học viên có nhu cầu thi chứng chỉ quốc tế CICS® có thể tham gia kỳ thi do Học Viện GInI®, Hoa Kỳ tổ chức

CHÍNH SÁCH HỌC LẠI/ HỌC BÙ

 • Học viên được học lại MIỄN PHÍ trong vòng 3 năm
 • Học viên được sắp xếp lịch học bù khi bận lịch công tác, không giới hạn thời gian học bù

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Quản trị: Giám sát, xây dựng môi trường, và kiểm toán nội bộ
 • Mức độ trưởng thành các hệ thống quản trị
 • Giới thiệu về kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại
 • Các nguyên tắc quản trị
 • Các nội dung quản trị
 • Kiểm toán nội bộ
 • Vai trò, nhiệm vụ, khung hoạt động
 • Khung kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc tế IIA
 • Xây dựng môi trường kiểm soát: các thành phần quan trọng: quy tắc đạo đức, vai trò lãnh đạo, hệ thống thưởng, cấu trúc tổ chức, phân quyền, năng lực nhân sự, và các quy trình hướng dẫn hoạt động, hệ thống đánh giá
Chuyên đề 2:
Con đường chiến lược và phương tiện thực hiện
 • Các tầng chiến lược và quan hệ giữa các tầng chiến lược
 • Chiến lược kinh doanh, chiến lược hoạt động
 • Các Case study về chiến lược kinh doanh: Penang Mutiara Hotel; Dell Inc; Flextronics Inc.; Tesco vs. WebVan
 • Đổi mới chiến lược
 • Nền tảng giá trị FOV
 • Các hình thức đổi mới sản phẩm và chiến lược
 • Tầm nhìn về chiến lược
 • 7 Con đường về chiến lược
 • Các phương tiện hiện thực chiến lược
 • Tạo danh mục đổi mới chiến lược
 • Chu trình đổi mới chiến lược
 •  Case study về lựa chọn con đường và phương tiện cho chiến lược: Digibatics Analytics Ltd
Chuyên đề 3:
Thiết kế trải nghiệm khách hàng, tư duy thiết kế, và mô hình kinh doanh
 • Giới thiệu về trải nghiệm khách hàng (Customer Experience)
 • Chu trình thiết kế trải nghiệm khách hàng (CXJM)
 • Khung về mô hình kinh doanh
 • Mô hình kinh doanh CANVAS
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Case study về thiết kế trải nghiệm khách hàng và mô hình kinh doanh
 • Giới thiệu về tư duy thiết kế và phương pháp thiết kế
 • Quy trình tư duy thiết kế
 • Phương pháp thiết kế
 • Các phương pháp quan sát
 • Các phương pháp câu hỏi
 • Các phương pháp trải nghiệm
 • Các phương pháp nghiên cứu
 • Mô hình cho tư duy thiết kế
Chuyên đề 4:
Thiết lập mục tiêu và đánh giá kết quả thực hiện
 • Thiết lập mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động
 • Hệ thống đánh giá kết quả và mô hình tích hợp
 • Lựa chọn mục tiêu đánh giá
 • Thiết lập KPI
 • Giới thiệu các thước đo về khách hàng, hoạt động, tài chính, …
 • Balanced Scorecard
 • Nguyên tắc và thành phần của Balanced Scorecard
 • Thiết lập OKR chỉ số mục tiêu – kết quả chính
 • Đặc điểm và thành phần của OKR
 • Case study về KPI, OKR, Balanced Scorecard
 • Case study về OGSM
Chuyên đề 5:
Xây dựng hệ thống tích hợp
 • Các mức độ trưởng thành của hệ thống chuỗi cung ứng
 • Hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát tổ chức
 • Quản lý nguồn lực (S&OP, RP)
 • Quản lý nhu cầu
 • Quản lý kế hoạch và nút thắc (MS, RCCP)
 • Quản lý MRP, DRP
 • Giới thiệu các thành phần của ERP và Advanced ERP
Chuyên đề 6:
Quản lý đối tác và công nghệ
 • Các hệ thống công nghệ sử dụng trong quản lý đối tác và chuỗi cung ứng
 • Quy trình quản lý đối tác chiến lược
 • Các kỹ thuật phối hợp giữa các đối tác trong chuỗi (VMI, CR, QRP, CPFR)
 • Quy trình CRM và SRM
Chuyên đề 7:
Quản trị rủi ro chiến lược
 • Khung quản trị rủi ro COSO, ISO 31000
 • Hiện thực khung COSO như thế nào, các thành phần triển khai
 • Tuyên bố khẩu vị và thiết lập chỉ số rủi ro KRI
 • Lập hồ sơ rủi ro chiến lược và các hoạt động của tổ chức
Chuyên đề 8:
Quản trị chất lượng toàn diện
 • Quản lý chất lượng toàn diện TQM
 • Hiện thực chương trình quản lý chất lượng toàn diện và các thành phần triển khai
 • Hệ thống quản lý chất lượng lean
 • Cải tiến hệ thống 6 sigma
 • Lý thuyết ràng buộc TOC và kiểm soát nút thắc cổ chai
Chuyên đề 9
Quản lý dự án chiến lược
 • Các loại vòng đời dự án Agile/predictive/adaptive/hybrid
 • Vòng đời dự án trong chiến lược đổi mới
 • Vận dụng quản lý dự án vào triển khai chiến lược, đổi mới, đầu tư, hiện thực yêu cầu.
 • Khung quản lý dự án PMI
 • Hiện thực khung quản lý dự án và các thành phần triển khai

LỊCH KHAI GIẢNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ

KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ TP. HCM 17/04/2021 Thứ 7, chủ nhật
Sáng
: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
04 ngày
(17, 18, 24, 25/04/2021)
HÀ NỘI 17/05/2021 Thứ 2, 3, 4, 5
Sáng
: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
04 ngày
(17, 18, 19, 20/05/2021)

Đối tượng nhận học bổng: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Quản lý cấp cao Công ty vừa và lớn.

Quý vị quan tâm về học bổng xin vui lòng đăng ký lại: hocbonglanhdao@fmit.vn

CHÍNH SÁCH HỌC LẠI:

Học viên được học lại chương trình miễn phí trong vòng 03 năm

Để hỗ trợ thông tin và tư vấn, xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua:

VIỆN FMIT

Trụ sở chính: Tầng 5, số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM

VPĐD: Tầng 7, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: 090 6675 345 (Ms Hà)

Email: hocbonglanhdao@fmit.vn – Website: www.fmit.vn

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo