GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CAE®

Ngày nay, với sự phát triển của các tổ chức, vai trò của Kiểm toán nội bộ ngày càng được đề cao và không thể thiếu đối với sự phát triển của bất kỳ tập đoàn nào. Kiểm toán nội bộ không chỉ hiểu nghĩa hẹp là đánh giá về tài chính mà quan điểm trên thế giới đã mở rộng là đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đủ khả năng để đánh giá, phát hiện rủi ro, đề xuất kiểm soát, đề nghị cải tiến hệ thống quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức.

Nếu như vai trò của Kiểm toán độc lập (external audit) tập trung chủ yếu vào quá khứ để đảm báo tính tuân thủ (compliance) và tin cậy của báo cáo tài chính thì vai trò của kiểm toán nội bộ (Internal audit) tập trung cả vào nhiệm vụ đảm bảo (assuarance) của hoạt động trong quá khứ mà còn mở rộng tư vấn (consulting) cho các hoạt động tổ chức trong tương lai như việc tư vấn tổ chức các chốt kiểm soát phù hợp cho những dự án/chương trình mới.

Vì thế, kiểm toán nội bộ cần các kiến thức chuẩn mực quốc tế chẳng những cho hoạt động kiểm toán mà còn các hoạt động khác trong toàn tổ chức như: quản lý hoạt động, chiến lược công ty, quản lý dự án, tài chính, hệ thống quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ, cơ cấu tổ chức,…nhằm phục vụ cho công tác đánh giá và tư vấn của mình.

Chương trình Giám đốc Kiểm toán nội bộ (CAE Master® – Chief Audit Executive Master) của FMIT® được thiết kế dựa trên khung chương trình luyện thi chứng chỉ Kiểm toán nội bộ quốc tế CIA trong đó người học cần am hiểu các tiêu chuẩn quản trị được công nhận rộng rãi trên thế giới. 03 phần kiến thức quan trọng đó là: kiến thức về Quản trị, Rủi Ro, Kiểm soát GRC (Governance, Risk, and Control); kiến thức về triển khai chương trình kiểm toán thực tế; và các kiến thức cần thiết về hệ thống quản lý bao gồm: quản lý dự án chuẩn PMI®, quản lý chuỗi cung ứng chuẩn APICS®, BSC và KPI,...

Chương trình CAE Master® dành cho các Kiểm toán nội bộ được lựa chọn các môn học thiết thực nhất từ các chương trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng vào việc xây dựng hệ thống quản lý, kết hợp tinh túy giữa lý thuyết cốt lõi và chú trọng đến năng lực thực hành, vận dụng vào thực tế tại các doanh nghiệp và được thiết kế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào việc phát triển kiến thức quản trị.

Chương trình CAE Master® được Viện FMIT® xây dựng dành cho Kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp muốn trang bị kiến thức chuẩn quốc tế, nắm bắt xu thế phát triển của nền kinh tế trên cơ sở tư duy quản lý hiện đại và trang bị những kỹ năng cần thiết nhằm đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý và nâng cao năng lực quản lý của mình, đưa doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Các Giám đốc Kiểm toán nội bộ Việt Nam hơn bao giờ hết cần được trang bị các phương pháp quản trị tiên tiến, các chuẩn mực quản trị toàn cầu để đánh giá và tổ chức lại bộ máy hoạt động hiệu quả, gắn kết, tập trung nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt được mục tiêu của tổ chức.

VIỆN FMIT® - ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA IIA® TẠI VIỆT NAM

Thành lập năm 1941, Học Viện Kiểm Toán Nội Bộ - IIA® là tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, có trụ sở chính đặt tại Altamonte Springs, Florida, Hoa Kỳ.

Hiện tại IIA® có hơn 185,000 thành viên trên toàn thế giới, với hơn 160 chapters nhằm hỗ trợ các thành viên trong việc kết nối; đào tạo; cấp chứng chỉ; hiểu chuẩn mực và hướng dẫn; nghiên cứu; phát triển chuyên môn và cơ hội nghề nghiệp, …


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CAE®

STTTên môn họcNội dung chi tiếtThời lượng
1Sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng
 • Chiến lược
 • Thiết lập chiến lược
 • Hiện thực chiến lược
 • Đánh giá chiến lược
 • Thiết lập KPIs
 • Thẻ điểm cân bằng
 • Sơ đồ chiến lược
 • Các mô hình chiến lược
 • Công cụ phân tích chiến lược

4 buổi


2
Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®
(Xem chi tiết)
 • Giới thiệu,  những khái niệm cơ bản và  các quy trình trong quản lý dự án
 • Quản lý tích hợp
 • Quản lý người liên quan
 • Quản lý công việc
 • Quản lý thời gian
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý truyền thông
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý thầu

12 buổi

3Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO®
(Xem chi tiết)
 • Giới thiệu quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ
 • Thiết lập môi trường
 • Nhận diện rủi ro
 • Đánh giá rủi ro
 • Chiến lược xử lý rủi ro
 • Kiểm soát hoạt động
 • Thông tin & truyền thông
 • Giám sát hệ thống QTRR & KSNB
 • Đánh giá hệ thống QTRR & KSNB theo chuẩn quốc tế COSO®

8 buổi

4Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn quốc tế APICS®
(Xem chi tiết)
 • Giới thiệu Quản lý chuỗi cung ứng
 •  Kỹ thuật dự báo và Quản lý nhu cầu
 • S&OP (Sales & Operation Planning)
 • Lập tiến độ tổng thể (Master Scheduling)
 • Kế hoạch yêu cầu nguyên liệu
 • Quản lý năng lực và kiểm soát hoạt động sản xuất
 • Quản lý tồn kho
 • Mua hàng (Purchasing)
 • Phân phối và giao nhận (Distribution & Logistics)
 • Lean và hệ thống chất lượng
 • Lý thuyết ràng buộc (Theory of Constraints)

8 buổi

5Quản lý tài chính chuẩn quốc tế IIA®
 • Các thuật ngữ và khái niệm cơ bản
 • Ghi chép các giao dịch tài chính
 • Các tiêu chuẩn & nguyên tắc kế toán
 • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
 • Chu kỳ kế toán
 • Các báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo thu nhập
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Giới hạn của báo cáo
 • Khấu hao
 • Giá trị tiền theo thời gian
 • Các loại cổ phiếu
 • Cổ tức
 • Vai trò các chỉ số trong phân tích
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Các loại chỉ số tài chính
 • Đánh giá tồn kho: FIFO, LIFO, trung bình, ..
 • Lập ngân sách
 • Các loại thuế
 • Ngân sách hoạt động, bán hàng, sản xuất, nguyên liệu trực tiếp,…
 • Điểm hòa vốn
 • Chuyển giá

8 buổi

6Lãnh đạo
 • Lãnh đạo
 • Động viên
 • Networking
 • Đàm phán
 • Truyền thông
 • Giải quyết xung đột
 • Hiểu và tương tác cá nhân
 • Tương tác nhóm
 • Quyền lực và  ra quyết định.

4 buổi

7Đánh giá nội bộ chuẩn quốc tế IIA®
(Xem chi tiết)
 • Định nghĩa kiểm toán nội bộ
 • Quy tắc đạo đức
 • Các chuẩn mực quốc tế

Triển khai đánh giá nội bộ - công cụ và kỹ thuật đánh giá

 • Thu thập dữ liệu
 • Phân tích và diễn giải dữ liệu
 • Báo cáo dữ liệu
 • Lập tài liệu và hồ sơ làm việc
 • Tạo quy trình, lưu đồ
 • Đánh giá tính đầy đủ, liên quan và hoàn chỉnh của chứng cứ

Quản lý chức năng kiểm toán nội bộ

 • Vai trò chiến lược của kiểm toán nội bộ
 • Vai trò hoạt động của kiểm toán nội bộ
 • Thiết lập kế hoạch kiểm toán trên nền tảng rủi ro (Risk-Based)

Quản lý các từng cuộc đánh giá

 • Lập kế hoạch đánh giá
 • Giám sát đánh giá
 • Truyền thông kết quả đánh giá
 • Giám sát đầu ra đánh giá

Rủi ro gian lận và kiểm soát

 • Xem xét khả năng rủi ro gian lận và nhận diện các loại rủi ro gian lận trong quá trình lập kế hoạch đánh giá

Thực hành thiết lập hệ thống đánh giá và chương trình đánh giá theo chuẩn.

8 buổi

HỌC PHẦN KIẾN THỨC NỀN TẢNG - GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CAE

Học phần này bao gồm các kiến thức nền tảng cần có của một Giám đốc kiểm toán nội bộ/ Kiểm toán nội bộ. Sau khi kết thúc học phần này học viên đủ tự tin để tham gia học phần luyện thi chứng chỉ Kiểm toán nội bộ quốc tế CIA.

BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC

Chứng chỉ Giám đốc kiểm toán nội bộ - CAE Master® (Certified in Chief Audit Executive Master) do FMIT® cấp


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

1. Kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ khác nhau thế nào?

 • Kiểm toán nội bộ (Internal Auditing) là hoạt động đánh giá độc lập khách quan đối với hệ thống quản lý để xem xét tính tuân thủ và phù hợp, từ đó đề xuất cải tiến hệ thống. Người thực hiện kiểm toán nội bộ gọi là đánh giá/kiểm toán viên (Internal Auditor). Kiểm toán nội bộ có vai trò tư vấn, đề xuất, đánh giá nhưng không tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành vai trò của mình, kiểm toán nội bộ cần am hiểu hệ thống quản lý, và hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Kiểm soát nội bộ (Internal Control) là hệ thống được thiết kế nhằm giảm rủi ro cho hệ thống quản lý và giúp tổ chức đạt được các mục tiêu. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ là trách nhiệm của CEO, các trưởng phòng ban, và toàn bộ nhân viên trong tổ chức. Kiểm soát nội bộ là hệ thống không thể thiếu trong mọi tổ chức ở bất kỳ quy mô nào. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cần dựa trên những nguyên tắc và phương pháp cụ thể.
 • Nhiều tổ chức hay nhầm lẫn giữa người thực hiện kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ. Từ đó thường hình thành những vị trí chồng chéo lẫn nhau và không hiệu quả. Các tổ chức cần xem xét lại mô hình tổ chức để sắp xếp một cách khoa học và phát huy vai trò của kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.

2. Tại sao phải hình thành bộ phận kiểm toán nội bộ?

 • Để quản lý và kiểm soát tổ chức, ngoài việc trưởng các bộ phận sản xuất, dịch vụ, bán hàng, … chịu trách nhiệm kiểm soát công việc của mình, còn thêm các phòng ban liên quan đến chất lượng, an toàn, tài chính, tuân thủ,… hỗ trợ các chính sách, quy trình để tăng cường tính chuyên nghiệp. Các bộ phận này cùng phối hợp để xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và được sử dụng như là một công cụ không thể thiếu trong tổ chức. Các phòng ban này trực thuộc điều hành và quản lý của CEO trong công ty.
 • Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp, và rõ ràng trong hệ thống kiểm soát nội bộ, Bộ phận Kiểm toán nội bộ được thành lập nhằm đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ được xây dựng bởi CEO và các phòng ban. Việc đánh giá này nhằm kiểm tra tính tuân thủ, rà soát phát hiện các điểm yếu, các nguy cơ, và đề xuất cải tiến.
 • Kiểm toán nội bộ hiện tại được các tập đoàn và công ty lớn xem như là công cụ hiệu quả nhằm ngăn ngừa sai phạm và cung cấp cơ sở hợp lý cho việc phát triển của tổ chức.

3. Kiểm toán nội bộ cần trang bị kiến thức gì?

 • Thuật ngữ Kiểm toán nội bộ được dịch từ tiếng Anh (Internal Auditor) có nghĩa là đánh giá/kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên kiểm toán (Audit) không hiểu ở nghĩa hẹp chỉ là xem xét đánh giá về tài chính kế toán mà cần hiểu ở nghĩa rộng hơn là toàn bộ hoạt động của hệ thống quản lý bao gồm: sản xuất, tài chính, tuân thủ, an ninh, thông tin…
 • Kiểm toán nội bộ hiện đại cần trang bị kiến thức đầy đủ về hệ thống quản lý chứ không dừng lại ở kế toán, tài chính. Kiến thức cần có của kiểm toán nội bộ phải phù hợp với phương pháp quản trị mà tổ chức đó đang sử dụng.

4. Hệ thống quản lý tại các tập đoàn và công ty lớn khác biệt thế nào?

 • Tại các tập đoàn và công ty lớn, vì bản chất công việc phức tạp và nhiều ràng buộc, các tổ chức này thường phải áp dụng các chuẩn mực quản trị để có thể giải quyết các bài toán của tổ chức. Chuẩn mực quản trị khác với cách quản lý cảm tính, hoặc kinh nghiệm.
 • Để thực hiện đúng và đủ vai trò của kiểm toán nội bộ tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, Kiểm toán nội bộ cần am hiểu các chuẩn mực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế phổ biến trên thế giới, từ đó làm nền tảng và cơ sở để am hiểu tổ chức và cải tiến phù hợp.

5. Chương trình CAE® của FMIT khác biệt như thế nào?

Chương trình CAE® của FMIT được xây dựng từ nền tảng các môn học trong chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế. Các môn học trong CAE® là sự tổng hợp các chuẩn mực quốc tế hiện tại đang đào tạo tại FMIT. Đánh giá/Kiểm toán nội bộ có cơ hội tiếp cận một cách có hệ thống các chuẩn mực quản lý trên thế giới để hình hành và phát triển năng lực bản thân một cách hệ thống.

6. Tại sao phải quản lý bằng hệ thống mà không là kinh nghiệm?

Quản lý bằng kinh nghiệm chỉ phù hợp với tổ chức nhỏ, người quản lý đã quen với công việc. Tuy nhiên hiện tại, tốc độ thay đổi của xã hội nhanh hơn bao giờ hết, việc sử dụng kinh nghiệm quản lý sẽ tạo áp lực cho người quản lý, nhiều sai sót, và ra quyết định dễ nhầm lẫn. Quản lý bằng cách xây dựng một hệ thống chuyên nghiệp sẽ giúp nhà quản lý chủ động và chuyên nghiệp hơn, giảm những quyết định sai lầm và tăng tính hợp tác trong toàn tổ chức.

7. Tại sao kiểm toán nội bộ phải am hiểu hệ thống quản lý theo chuẩn mực quốc tế ?

Với trào lưu sử dụng đánh giá/kiểm toán nội bộ như là công cụ để tăng cường tính hiệu quả, minh bạch trong các tập đoàn và công ty đại chúng, vai trò và công việc kiểm toán nội bộ ngày càng trở nên quan trọng.

Kiểm toán nội bộ cần trang bị các kiến thức theo chuẩn mực quốc tế để làm nền tảng đối sánh (benchmarking) khi tiến hành đánh giá và cải tiến hệ thống quản trị. Cơ sở các chuẩn mực quốc tế chính là thước đo quan trọng và không thể thiếu đối với người làm công tác kiểm toán nội bộ, từ đó đề xuất và cải tiến tổ chức.


KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

LỊCH KHAI GIẢNG GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KHÓA HỌCKHU VỰCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCTHỜI LƯỢNGHỌC PHÍ (VND)
GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘTP. HCM06/01/2018Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 8:30 – 11:30
Chiều: 13:30 – 16:30
52 buổi26.000.000
 • Hình thức thanh toán: trực tiếp hoặc chuyển khoản.
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Ưu đãi:

 • Ưu đãi 10% khi đăng ký trước ngày khai giảng 01 tháng hoặc 5% khi đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày
 • Ưu đãi 5% dành cho học viên của FMIT
 • Ưu đãi 3% khi đăng ký nhóm 2 người hoặc 5% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

Chính sách học lại:

 • Học viên được học lại chương trình miễn phí trong vòng 03 năm

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính – Tầng 5, 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

 • Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725
 • Hotline: 098 854 0011

Văn phòng đại diện tại Hà Nội – Tầng 7, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 • Hotline: 093 848 6939
 • Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

KHÓA HỌC KHÁC CÙNG CHỦ ĐỀ

 

Gửi ý kiến

12 Bình luận
Gửi bình luận
 • Mai Huu Tho

  đề nghị gửi thông tin chi tiết khóa học tháng 5/2015

  22-04-2015 11:59:28

  Fmit.vn trả lời

  Chào anh Huu Tho!

  KhóaCAE Master® khai giảng vào ngày 23/5/2015. Thời lượng là 52 buổi, thời gian học là cả ngày thứ 7 hàng tuần. Học phí 26 triệu/khóa. Thông tin chi tiết về chương trình học FMIT đã gửi trực tiếp đến anh. Liên hệ FMIT đăng ký sớm để được xếp lớp anh nhé! Cảm ơn anh!

  22-04-2015 11:59:28

 • Thao

  Mình ở HN. Trung tâm đã mở lớp KTNB ở Hà Nội chưa? Cho mình thông tin chi tiết nhé. Cảm ơn bạn

  21-04-2015 23:29:36

  Fmit.vn trả lời

  Chào Chị Thao!

  Khóa Kiểm toán nội bộ hiện tại FMIT chưa mở lớp tại Hà Nội. Nhưng có chương trình Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO (một môn trong chương trình KTNB) thường xuyên tổ chức tại Hà Nội. Khai giảng vào ngày 18/05/2015. Chị xem nội dung chương trình phù hợp thì tham gia nhé! Cảm ơn chị! 

  21-04-2015 23:29:36

 • Tuấn

  Mình muốn học khóa KTNB nhưng không thấy lớp tại Hà Nội. Cho mình hỏi khóa kiểm toán nội bộ có khai giảng hay có lớp tại hà nội không?

  09-04-2015 21:14:16

  Fmit.vn trả lời

   

  Chào anh Tuấn!

  Khóa Kiểm toán nội bộ hiện tại FMIT chưa mở lớp tại Hà Nội. Nhưng có chương trình Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO (một môn trong chương trình KTNB) thường xuyên tổ chức tại Hà Nội. Khai giảng vào ngày 18/05/2015. Anh xem nội dung chương trình phù hợp thì tham gia nhé! Cảm ơn anh! 

  09-04-2015 21:14:16

 • Phươ ng Lê

  FMIT có thể cho mình thông tin chi tiết khóa học trong năm 2015 được ko ạ

  06-04-2015 22:04:42

  Fmit.vn trả lời

  Chào Phương Lê!

  Thông tin chi tiết về khóa học Kiểm toán nội bộ CIAP bạn có thể xem chi tiết tại: http://fmit.vn/kiem-toan-noi-bo . Khóa học được FMIT khai giảng hàng tháng, lịch khai giảng gần nhất vào ngày 09/05/2015. FMIT đã gửi thông tin chi tiết vào email của bạn, cảm ơn bạn!

  06-04-2015 22:04:42

 • yenvnq

  Mình đang có nhu cầu học khóa học kiểm toán nội bộ. Vui lòng cho mình biết thông tin khóa học năm 2015 để mình đăng ký nhé!

  25-03-2015 21:02:10

  Fmit.vn trả lời

  Chào yenvnq!

  FMIT đã gửi thông tin chi tiết về khóa Kiếm toán nội bộ CIAP đến bạn. Bạn có thể xem thông tin chi tiết tại: http://fmit.vn/kiem-toan-noi-bo . Lịch khai giảng sớm nhất là vào ngày 09/05/2015. Liên hệ đăng ký để được xếp lớp và nhận các chính sách ưu đãi học phí từ FMIT nha bạn, cảm ơn bạn!

  25-03-2015 21:02:10

Liên hệ Liên hệ