Giám đốc Kiểm toán nội bộ

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CAE®

Ngày nay, với sự phát triển của các tổ chức, vai trò của Đánh giá/ Kiểm toán nội bộ ngày càng được đề cao và không thể thiếu đối với sự phát triển của bất kỳ tập đoàn nào. Đánh giá/Kiểm toán nội bộ không chỉ hiểu nghĩa hẹp là đánh giá về tài chính mà quan điểm trên thế giới đã mở rộng là đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế nhằm đủ khả năng để đánh giá, phát hiện rủi ro, đề xuất kiểm soát, đề nghị cải tiến hệ thống quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức.

Nếu như vai trò của Kiểm toán độc lập (external audit) tập trung chủ yếu vào quá khứ để đảm báo tính tuân thủ (compliance) và tin cậy của báo cáo tài chính thì vai trò của kiểm toán nội bộ (Internal audit) tập trung cả vào nhiệm vụ đảm bảo (assuarance) của hoạt động trong quá khứ mà còn mở rộng tư vấn (consulting) cho các hoạt động tổ chức trong tương lai như việc tư vấn tổ chức các chốt kiểm soát phù hợp cho những dự án/chương trình mới.

Vì thế, kiểm toán nội bộ cần các kiến thức chuẩn mực quốc tế chẳng những cho hoạt động kiểm toán mà còn các hoạt động khác trong toàn tổ chức như: quản lý hoạt động, chiến lược công ty, quản lý dự án, tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, lãnh đạo, nhân sự, cơ cấu tổ chức,…nhằm phục vụ cho công tác đánh giá và tư vấn của mình.

Chương trình Giám Đốc Kiểm Toán Nội Bộ - (CAE Master® – Chief Audit Executive Master) của FMIT® được thiết kế dựa trên khung chương trình luyện thi chứng chỉ Kiểm toán nội bộ quốc tế CIA trong đó người học cần am hiểu các tiêu chuẩn quản trị được công nhận rộng rãi trên thế giới. 03 phần kiến thức quan trọng đó là: kiến thức về Quản trị, Rủi Ro, Kiểm soát GRC (Governance, Risk, and Control); kiến thức về triển khai chương trình kiểm toán thực tế; và các kiến thức cần thiết về hệ thống quản lý bao gồm: quản lý dự án, quản lý chuỗi cung ứng, BSC và KPI,...

Chương trình CAE Master® dành cho Giám đốc kiểm toán nội bộ được lựa chọn các môn học thiết thực nhất từ các chương trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng vào việc xây dựng hệ thống quản lý, kết hợp tinh túy giữa lý thuyết cốt lõi và chú trọng đến năng lực thực hành, vận dụng vào thực tế tại các doanh nghiệp và được thiết kế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và hiệu quả cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào việc phát triển kiến thức quản trị.

Chương trình CAE Master® được Viện FMIT® xây dựng dành cho các doanh nghiệp muốn trang bị kiến thức chuẩn quốc tế, nắm bắt xu thế phát triển của nền kinh tế trên cơ sở tư duy quản lý hiện đại và trang bị những kỹ năng cần thiết nhằm đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý và nâng cao năng lực quản lý của mình, đưa doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Các Giám đốc kiểm toán nội bộ Việt Nam hơn bao giờ hết cần được trang bị các phương pháp quản trị tiên tiến, các chuẩn mực quản trị toàn cầu để đánh giá và tổ chức lại bộ máy hoạt động hiệu quả, gắn kết, tập trung nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đạt được mục tiêu của tổ chức.

VIỆN FMIT® - ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA IIA® TẠI VIỆT NAM

Thành lập năm 1941, Học Viện Kiểm Toán Nội Bộ - IIA® là tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, có trụ sở chính đặt tại Altamonte Springs, Florida, Hoa Kỳ.

Hiện tại IIA® có hơn 185,000 thành viên trên toàn thế giới, với hơn 160 chapters nhằm hỗ trợ các thành viên trong việc kết nối; đào tạo; cấp chứng chỉ; hiểu chuẩn mực và hướng dẫn; nghiên cứu; phát triển chuyên môn và cơ hội nghề nghiệp, …

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Chuyên viên kiểm toán nội bộ
 • Trưởng kiểm toán nội bộ
 • Những người có tiềm năng trở thành Giám đốc kiểm toán nội bộ

LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH

 • Nâng cao năng lực bản thân và tạo giá trị gia tăng cho tổ chức
 • Trang bị kiến thức nền tảng cần có của một Giám đốc kiểm toán nội bộ
 • Có đủ kiến thức để tham gia khóa luyện thi chứng chỉ Kiểm toán nội bộ quốc tế CIA®

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

 • Hoàn thành chương trình và thi đạt tất cả các môn học bắt buộc (6 trong số 7 môn) trong chương trình đào tạo, học viên được Viện FMIT® cấp chứng nhận chuyên gia "Chief Audit Executive Master".
 • Kết thúc mỗi môn học Học viên được yêu cầu cấp chứng nhận hoàn thành cho từng môn, có giá trị trong hệ thống của đối tác quốc tế theo từng môn.
 • Học viên có thể tiếp tục luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế CIA®, PMP®, CICS®, CSCP®, GInI® theo nhu cầu cho từng môn trong chương trình đào tạo.

 


KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG CHI TIẾT TỪNG MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO CHUẨN QUỐC TẾ PMI®

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Nguyên tắc, trọng tâm và các khái niệm căn bản
 • Định nghĩa dự án
 • Dự án vs. Hoạt động
 • Kỹ năng quản lý dự án (con người, quy trình, chuyên môn)
 • 12 nguyên tắc quản lý dự án
 • 8 trọng tâm thực hiện quản lý dự án
 • Cấu trúc tổ chức dự án
 • PMO
 • Các bên liên quan
 • Hệ thống tạo giá trị
 • Hệ thống quản trị tổ chức
 • Các chức năng bổ trợ cho dự án
 • Môi trường của dự án
 • Quản lý vòng đời sản phẩm
Chuyên đề 2:
Trọng tâm quản lý các bên liên quan, phương pháp phát triển và vòng đời dự án
 • Tạo bản tuyên bố dự án
 • Nhận diện các bên liên quan
 • Phân tích các bên liên quan
 • Chiến lược quản lý các bên liên quan
 • Truyền thông với bên liên quan
 • Các loại truyền thông, mô hình, và phương pháp truyền thông
 • Quan hệ vòng đời dự án và phương pháp phát triển dự án
 • Chuyển giao kết quả
 • Các phương pháp phát triển
 • Lựa chọn phương pháp phát triển dự án
 • Vòng đời dự án và các giai đoạn
 • Sự phù hợp giữa chuyển giao, phương pháp phát triển và vòng đời dự án

Thực hành 1: Tạo điều lệ dự án
Thực hành 2: Quản lý các bên liên quan

Chuyên đề 3:
Trọng tâm quản lý đội ngũ thực hiện dự án
 • Lập kế hoạch quản lý nguồn nhân lực dự án
 • Yêu cầu nguồn nhân lực cho dự án
 • Thành lập nhóm dự án
 • Chức năng nhiệm vụ và phân quyền
 • Phát triển nhóm dự án
 • Quản lý nhóm dự án
 • Kỹ năng lãnh đạo vs. quản lý
 • Các lý thuyết tạo động lực
 • Tạo sự hiểu chung về tầm nhìn, mục tiêu dự án
 • Thiết lập quy tắc nhóm dự án
 • Đào tạo nhóm dự án và bên liên quan
 • Giải quyết xung đột
 • Thúc đẩy nhóm làm việc từ xa
 • Các mô hình: Drexlex/ Sibbet, Tuckman Ladder, Oscar.

Thực hành 3: Lập kế hoạch quản lý nhân sự, team charter

Chuyên đề 4:
Trọng tâm lập kế hoạch dự án 1 (công việc)
 • Tổng quan về lập kế hoạch và thành phần tài liệu của kế hoạch
 • Các phương diện của lập kế hoạch
 • Lập kế hoạch hướng dẫn quản lý công việc
 • Thu thập yêu cầu dự án
 • Thống nhất phạm vi dự án
 • Phân rã công việc WBS

Thực hành 4: Thu thập thông tin, user story, quản lý kết quả công việc, product backlog, WBS.

Chuyên đề 5:
Trọng tâm lập kế hoạch dự án 2 (Thời gian)
 • Lập kế hoạch hướng dẫn quản lý tiến độ
 • Phân rã hoạt động
 • Sắp thứ tự hoạt động
 • Ước tính thời gian
 • Lập tiến độ dự án

Thực hành 5: Lập tiến độ sơ đồ Gantt, kỹ thuật ước tính

Chuyên đề 6:
Trọng tâm lập kế hoạch 3 (Chi phí – Chất lượng)
 • Lập kế hoạch hướng dẫn quản lý chi phí
 • Ước tính chi phí
 • Lập ngân sách dự án
 • Lập kế hoạch quản lý chất lượng dự án

Thực hành 6: Lập ngân sách, kế hoạch chất lượng

Chuyên đề 7:
Trọng tâm lập kế hoạch dự án 4 (Nguồn lực, Truyền thông, Thầu)
 • Lập kế hoạch quản lý nguồn lực
 • Ước tính nguồn lực
 • Lập kế hoạch quản lý truyền thông
 • Lập kế hoạch quản lý thầu

Thực hành 7: Lập kế hoạch nguồn lực, truyền thông, thầu

Chuyên đề 8:
Trọng tâm quản lý sự không chắc chắn (Rủi ro)
 • Sự không chắc chắn
 • Mơ hồ
 • Sự phức tạp
 • Sự biến động
 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 • Nhận diện rủi ro
 • Đánh giá rủi ro định tính
 • Đánh giá rủi ro định lượng
 • Xử lý rủi ro
 • Hiện thực kế hoạch rủi ro
 • Kiểm soát rủi ro

Thực hành 8: Lập kế hoạch quản lý rủi ro, hồ sơ rủi ro

Chuyên đề 9:
Trọng tâm tổ chức thực hiện dự án
 • Các quy trình dự án
 • Cân bằng giữa các ràng buộc xung đột nhau
 • Quản lý nhóm thực hiện dự án
 • Truyền thông và quản lý sự tham gia
 • Quản lý nguồn lực
 • Làm việc với nhà thầu
 • Quản lý chất lượng dự án
 • Giám sát công việc mới và thay đổi
 • Bài học kinh nghiệm
 • Chia sẻ tri thức trong dự án
 • Tương tác với lĩnh vực khác
 • Kiểm tra kết quả

Thực hành 8: Điều chỉnh dự án phù hợp (tailoring) tình huống

Chuyên đề 10:
Trọng tâm chuyển giao và đánh giá kết quả dự án
 • Chuyển giao giá trị
 • Kết quả dự án
 • Thiết lập thước đo
 • Xác lập nội dung đánh giá
 • Kiểm soát công việc
 • Kiểm soát thời gian
 • Kiểm soát chi phí
 • Kiểm soát chất lượng
 • Kiểm soát truyền thông
 • Kiểm soát nguồn lực
 • Giám sát thầu
 • Trình bày thông tin
 • Đo các lỗi
 • Đánh giá các vấn đề
 • Phát triển và cải tiến
 • Kết thúc dự án

Thực hành 10: Giám sát, tích hợp kết quả, báo cáo, giải quyết trở ngại dự án.

2. QUẢN TRỊ RỦI RO & KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO CHUẨN QUỐC TẾ COSO®

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ
 • Độ trưởng thành trong hệ thống quản lý
 • Giới thiệu mô hình kiểm soát nội bộ COSO
 • Giới thiệu khung quản lý rủi ro ISO 31000
 • Giới thiệu mô hình quản trị rủi ro COSO ERM
 • Mô hình 3 lớp kiểm soát
 • Bản chất của công việc kiểm toán GRC (Governance, Risk, Control) – quản trị, rủi ro, kiểm soát
 • Các thành phần và nguyên tắc của ERM
 • Case Study 1: Thiết lập khẩu vị (Appetite), mục tiêu, KPI, KRI, Tolerance, threshold, ..
 • Kiểm soát nội bộ
 • Các cấp độ kiểm soát
 • Các bước hiện thực hiện thống ERM
 • Tạo ra kế hoạch hướng dẫn triển khai hệ thống quản trị rủi ro
 • Độ trưởng thành trong hệ thống quản trị rủi ro –chiến lược rủi ro
Chuyên đề 2:
Quản trị, Văn Hóa Rủi Ro, Chiến lược tổ chức
 • Thiết lập môi trường
 • Các thuộc tính hàng đầu của môi trường
 • Quy tắc đạo đức và văn hóa quản trị rủi ro
 • Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi các loại chiến lược
 • Các loại chiến lược
 • Giá trị cạnh tranh
 • Các con đường chiến lược
 • Lãnh đạo và vai trò của CEO
 • Các phương pháp lãnh đạo
 • Quyền lực và ảnh hưởng
 • Tạo động lực
 • Hệ thống thưởng
 • Xây dựng niềm tin
 • Cấu trúc tổ chức
 • Cơ cấu tổ chức triển khai hệ thống quản trị rủi ro
 • Năng lực nhân sự
 • Ủy quyền và truyền thông trách nhiệm
 • Phân quyền
 • Kiểm toán nội bộ
 • Quy trình hoạt động
 • Quản trị và các nguyên tắc quản trị
 • Vai trò chức năng các bộ phận trong quản trị rủi ro
 • Phòng quản trị rủi ro, Giám đốc quản trị rủi ro, hội đồng, CEO, Ủy ban rủi ro.
 • Case study 2: Bên liên quan và vai trò trách nhiệm trong hệ thống quản trị rủi ro
Chuyên đề 3:
Nhận diện rủi ro
 • Định nghĩa rủi ro
 • Viết đúng rủi ro
 • Các nhân tố dẫn đến rủi ro
 • Thu thập thông tin về rủi ro
 • Cách phân loại rủi ro
 • Rủi ro đến từ bên trong và bên ngoài
 • Tạo danh mục rủi ro
 • Thu thập thông tin liên quan rủi ro
 • Phương pháp lập tài liệu rủi ro
 • Phương pháp nhận diện rủi ro
 • Thu thập thông tin
 • Phân tích giả định
 • Phân tích SWOT
 • Tạo danh mục
 • Phân tích nội bộ
 • Xác lập ngưỡng
 • Phỏng vấn
 • Phân tích lưu đồ
 • Phân tích chỉ số leading
 • Thu thập dữ liệu tổn thất
 • Sơ đồ rủi ro – risk map
 • Các loại rủi ro: chiến lược, quy trình, và hoạt động
 • Case study 3: thực hành về 7 kỹ thuật nhận diện rủi ro trong doanh nghiệp
Chuyên đề 4:
Đánh giá rủi ro định tính
 • Mục tiêu đánh giá định tính
 • Đánh giá chất lượng dữ liệu
 • Định nghĩa xác suất, tác động
 • Đánh giá chứng cứ
 • Tính điểm rủi ro
 • Sắp hạng ưu tiên các rủi ro trong từng dự án/quy trình/chương trình
 • Sắp hạng rủi ro giữa các dự án/ quy trình
 • Ngưỡng rủi ro
 • Xem xét nguyên nhân chung
 • Xem xét ngoại lệ rủi ro
 • Case study 4: thực hành về đánh giá rủi ro định tính
Chuyên đề 5:
Đánh giá rủi ro định lượng
 • Mục tiêu phân tích định lượng
 • Tính xác suất
 • Tính tác động
 • Tính giá trị kỳ vọng EMV
 • Tính VAR
 • Phân phối tổn thất (loss distribution)
 • Kiểm tra lùi (back Testing)
 • Phân tích độ nhạy
 • Phân tích kịch bản
 • Cây quyết định,
 • Mô hình monte-carlo
 • Mô hình benchmark
 • Case study 5: thực hành về ứng dụng rủi ro định lượng
Chuyên đề 6:
Chiến lược xử lý rủi ro
 • Chiến lược xử lý rủi ro
 • Xử lý rủi ro tiêu cực
 • Xử lý rủi ro tích cực
 • Phương pháp lựa chọn chiến lược xử lý
 • Đánh giá tác động giữa các chiến lược
 • Xử lý rủi ro còn lại
 • Kế hoạch dự phòng
 • Rủi ro thứ cấp
 • Case study 6: Thực hành về xử lý rủi ro, xây dựng hồ sơ rủi ro.
Chuyên đề 7:
Kiểm soát và thiết kế kiểm soát
 • Quan hệ giữa rủi ro và kiểm soát
 • 2 phương pháp thiết kế kiểm soát
 • Các bước thiết kế kiểm soát
 • Độ mạnh kiểm soát
 • Các loại kiểm soát chung
 • Các công cụ kiểm soát
 • Biểu mẫu phân tích và lựa chọn kiểm soát
 • Kiểm soát cấp độ tổ chức – quy trình – và hoạt động
 • Kiểm soát chính và phụ
 • Kiểm soát phân theo chức năng
 • Kiểm soát thủ công – tự động
 • Kiểm soát cứng – mềm
 • Kiểm soát hệ thống IT
 • Vòng lặp kiểm soát dùng thiết kế và đánh giá
 • Đánh giá kiểm soát – tự đánh giá CSA (control Self-Assessment )
 • Ma trận rủi ro – kiểm soát Risk Control Matrix
 • Rủi ro và kiểm soát quy trình nhân sự
 • Rủi ro và kiểm soát quy trình mua hàng
 • Rủi ro và kiểm soát quy trình marketing và bán hàng
 • Rủi ro và kiểm soát logistic
 • Rủi ro và kiểm soát quá trình thuê ngoài
 • Rủi ro và kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin
 • Case study 7: thực hành thiết kế và lựa chọn kiểm soát phù hợp
Chuyên đề 8:
Thông tin, truyền thông, và báo cáo
 • Xác định các bên liên quan và mức độ ảnh hưởng
 • Quy trình truyền thông
 • Dòng truyền thông
 • Phương pháp truyền thông
 • Các rào cản trong truyền thông
 • Quản lý xung đột
 • Quản lý sự mong đợi người liên quan
 • Xây dựng hệ thống truyền thông thông tin trong quản trị rủi ro
 • Báo cáo về kết quả, văn hóa rủi ro
 • Case study 8: xây dựng kế hoạch truyền thông và thông tin cho hệ thống quản trị rủi ro
Chuyên đề 9:
Đánh giá và giám sát hệ thống Quản trị rủi ro
 • Vòng lặp kiểm soát
 • Ma trận rủi ro kiểm soát
 • Các phương pháp đánh giá và cải tiến hệ thống quản tị rủi ro
 • Đánh giá thành phần Quản trị, văn hóa
 • Đánh giá thành phần chiến lược, và thiết lập mục tiêu
 • Đánh giá thành phần hiện thực
 • Đánh giá thành phần rà soát và cải tiến
 • Đánh giá thành phần truyền thông, thông tin và báo cáo
 • Case study 9: thực hành đánh giá khung quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
Chuyên đề 10: Vận dụng và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát cho doanh nghiệp
 • Chọn đề tài
 • Xây dựng thành phần quản trị
 • Xây dựng khẩu vị rủi ro
 • Thiết lập mục tiêu và tolerance, KRI
 • Nhận diện rủi ro
 • Đánh giá và xử lý rủi ro
 • Lập hồ sơ rủi ro
 • Đánh giá thực trạng và xây dựng bản đồ roadmap để triển khai dự án rủi ro trong doanh nghiệp.

3. QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THEO CHUẨN QUỐC TẾ SCOR®

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu Quản lý chuỗi cung ứng
 • Giới thiệu về chuỗi cung ứng
 • Các giai đoạn trưởng thành của chuỗi cung ứng
 • Quan điểm chuỗi cung ứng hiện đại
 • Các mục tiêu của quản lý chuỗi cung ứng
 • Các loại chuỗi cung ứng
 • Mô hình lập kế hoạch và kiểm soát chuỗi cung ứng
 • Lập kế hoạch chiến lược và chiến lược chuỗi cung ứng
 • Giai đoạn phát triển từ MRP sang ERP
 • Các chiến lược hoạt động (ETO, MTS, MTO, ATO)
 • Chỉ số đánh giá trong chuỗi cung ứng
 • Các quy trình hoạt động (intermittent, flow, cell, project)
 • Tác động của các hệ thống và triết lý mới
Chuyên đề 2:
Quản lý nhu cầu và dự báo
 • Quy trình quản lý nhu cầu
 • Chia sẻ dữ liệu giữa các đối tác trong chuỗi
 • Tính chất của nhu cầu
 • Nhu cầu độc lập và nhu cầu phụ thuộc
 • Quy trình dự báo
 • Nguyên tắc dự báo
 • Kỹ thuật dự báo
 • Các phương pháp dự báo intrinsic, extrinsic, và chuyên gia
 • Theo dõi dự báo và các chỉ số theo dõi
 • Xử lý sai số dự báo
Chuyên đề 3:
Quản lý và tối ưu nguồn lực toàn tổ chức – quy trình S&OP
 • Xác định nhóm sản phẩm/ dịch vụ
 • Giới thiệu quy trình tích hợp S&OP và lợi ích
 • Quy trình thực hiện S&OP
 • Chiến lược hoạt động
 • Chiến lược chuỗi cung ứng
 • Lập kế hoạch ở các chiến lược khác nhau và kịch bản
 • Cân bằng và tối ưu nguồn lực toàn tổ chức
 • Quản lý định mức nguồn lực chung - BOR
Chuyên đề 4:
Kế hoạch sản phẩm – dịch vụ (Master Scheduling)
 • Quy trình lập kế hoạch sản phẩm – dịch vụ
 • Tiến độ tổng thể và quan hệ với bán hàng ATP (Available to Promise)
 • Lý thuyết giới hạn TOC
 • Kỹ thuật Drum-rope-buffer
 • Quản lý nút thắc cổ chai và lập hồ sơ RCCP
 • Phương pháp lập tiến độ tổng thể hiệu quả
Chuyên đề 5:
Kế hoạch quản lý yêu cầu Nguyên vật liệu MRP
 • Mục tiêu lập kế hoạch nguyên liệu MRP
 • Các loại cấu trúc sản phẩm BOM
 • Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu
 • Phương pháp lập kế hoạch nguyên vật liệu (offsetting và exploding)
 • Sử dụng và quản lý kế hoạch độ ưu tiên
 • Phần mềm lập kế hoạch nguyên liệu MRP và ERP
Chuyên đề 6:
Quản lý năng lực sản xuất – dịch vụ (Capacity Requirement Plan)
 • Giới thiệu
 • Quản lý năng lực
 • Quy trình lập xác định năng lực
 • Tính các chỉ số năng lực tổ chức (giờ định mức, hiệu suất,..)
 • Cân đối năng lực sản xuất với năng lực yêu cầu
 • Kế hoạch yêu cầu năng lực
 • Kiểm soát độ ưu tiên các đơn hàng
Chuyên đề 7:
Quản lý tồn kho
 • Giới thiệu tồn kho
 • Các loại tồn kho và mục đích
 • Tính chi phí kho và chi phí liên quan
 • Định giá tồn kho
 • Lập kế hoạch tồn kho
 • Phân loại tồn kho
 • Chính sách tồn kho tổng thể
 • Quản lý tồn kho tổng thể
 • Tính vòng quay tồn kho
 • Tính số ngày sử dụng kho
 • Chi phí tồn kho
 • Báo cáo tài chính và tồn kho
 • Tồn kho thành phần
 • Tính thời điểm đặt hàng
 • Tính số lượng đặt hàng
 • Chính sách tồn kho thành phần
 • Hệ thống đặt hàng nhu cầu độc lập
 • Hệ thống Kanban, 2-bin, theo dõi liên tục
 • Phương pháp phân loại tồn kho ABC
 • Phương pháp kiểm soát tồn kho
 • Phương pháp kiểm kê tồn kho
Chuyên đề 8:
Quản lý quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng – CRM và SRM
 • Quản lý quan hệ khách hàng CRM
 • Phân khúc thị trường
 • Chiến lược CRM
 • Sử dụng công nghệ trong CRM
 • Quản lý quan hệ nhà cung cấp SRM
 • Mua hàng
 • Trách nhiệm chiến lược của mua hàng
 • Các loại cấu trúc tổ chức của mua hàng
 • Mua hàng chiến lược và mua hàng chiến thuật
 • Các bước mua hàng chiến lược
 • Quy trình mua hàng chiến thuật
 • Quản lý quan hệ nhà cung ứng
 • Quản lý liên minh chiến lược
Chuyên đề 9:  
Phân phối và giao nhận (Distribution & Logistics)
 • Xây dựng hệ thống phân phối
 • Kênh phân phối
 • Tối ưu hóa kênh phân phối
 • Tích hợp với chuỗi cung ứng
 • Logistics
 • Logistics trong quan hệ với chuỗi cung ứng
 • Quản lý tồn kho trong hệ thống phân phối – kỹ thuật DRP
 • Các loại hình vận chuyển
 • Quản lý kho bãi
 • Các loại kho bãi và mục đích
 • Lưu kho
 • Logistic ngược và trách nhiệm phát triển bền vững
Chuyên đề 10:
Chuyển đổi số và công nghệ ứng dụng trong chuỗi
 • Ứng dụng IT trong chuỗi cung ứng
 • Kiến trúc hệ thống thông tin
 • Các loại công nghệ ứng dụng trong chuỗi
 • ERP
 • APS
 • SCEM
 • WMS
 • TMS
 • Quản lý và thu thập dữ liệu trong chuỗi
 • Các ứng dụng trung gian
 • Quản lý tin cậy và trung thực dữ liệu
 • Doanh nghiệp điện tử E-Business

4. KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu về Kế toán quản trị, Đo lường ứng xử và hệ thống quản trị doanh thu, chi phí
 • Giới thiệu Kế Toán Quản trị
 • Các ứng xử chi phí
 • So sánh chi phí biến đổi và chi phí cố định
 • Đo lường các ứng xử chi phí
 • Nhà quản lý ảnh hưởng đến các ứng xử chi phí
 • Đo lường và tính toán các chi phí chức năng
 • Phân tích các hoạt động cho việc đo lường các hàm chi phí
 • Các phương pháp đo lường hàm chi phí
 • Các hệ thống quản trị doannh thu & chi  phí
Chuyên đề 2:
 Sử dụng các thông tin phù hợp cho việc ra các quyết định kinh doanh
 • Báo cáo kết quả theo phương pháp lãi đóng góp
 • Phân tích điểm hoà vốn, phân tích mối quan hệ phí-lượng-lãi
 • Kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu lợi nhuận
 • Định giá bán cho các đơn hàng đặc biệt
 • Ảnh hưởng của cơ cấu hàng bán đối với lợi nhuận
 • Huỷ bỏ hay thêm sản phẩm, dịch vụ và bộ phận
 • Sử dụng tối đa các nguồn lực có giới hạn
 • Vai trò chi phí trong ra quyết định giá bán
 • Quyết định mua ngoài hay tự sản xuất
 • Các sản phẩm nên chế biến tiếp hay dừng lại?
 • Giá thành đơn vị có thể bị sử dụng nhầm lẫn ra sao?
 • Đo lường việc thực hiện có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định như thế nào?
Chuyên đề 3:
Phân bổ chi phí chung và giá thành sản phẩm cùng nhau
 • Mục tiêu của phân bổ chi phí
 • Trung tâm dịch vụ và trung tâm sản xuất
 • Các bước phân bổ chi phí
 • Những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện phân bổ
 • Phân bổ chi phí trong ngành dịch vụ
 • Giá thành sản phẩm cung nhau
 • Phương pháp phân bổ chi phí chung và các sản phẩm cùng nhau
 • Giá thành sản phẩm phụ
Chuyên đề 4:
Hệ thống giá thành công việc & Giá thành theo quá trình
 • Thiết kế một hệ thống giá thành
 • Giá thành công việc và giá thành theo quá trình
 • Hệ thống giá thành công việc
 • Kế toán giá thành cho ngành dịch vụ
 • Đặc điểm của hệ thống giá thành theo quá trình
 • Các phương pháp giá thành theo quá trình
Chuyên đề 5:
Giá thành biến phí và giá thành hấp thụ
 • So sánh giá thành biến đổi với giá thành hấp thụ
 • Chi phí cố định và giá thành hấp thụ của sản phẩm
 • Điều hoà giá thành biến đổi & hấp thụ
 • Tại sao cần dùng giá thành biến đổi
Chuyên đề 6:
Hệ thống lập dự báo và ngân sách tổng thể
 • Lợi  ích của ngân sách tổng thể
 • Các loại ngân sách
 • Cách lập dự báo bán hàng
 • Các bộ phận chính của ngân sách tổng thể
 • Lập bản tổng hợp ngân sách tiền
 • Các báo cáo tài chính ngân sách
 • Báo cáo kết quả ngân sách linh hoạt
Chuyên đề 7:
Ngân sách linh hoạt và phân tích các chênh lệch
 • Vai trò của các báo cáo thực hiện
 • Ngân sách linh hoạt để đánh giá thực hiện
 • Chênh lệch ngân sách linh hoạt và chênh lệch hoạt động bán hàng
 • Chênh lệch nguyên liệu trực tiếp-lượng & giá
 • Chênh lệch nhân công trực tiếp
 • Chênh lệch biến phí sản xuất chung
 • Chênh lệch định phí sản xuất chung
Chuyên đề 8:
Hệ thống kiểm soát quản trị và kế toán trách nhiệm
 • Đánh giá và kiểm soát thực hiện
 • Kiểm soát hoạt động và kiểm soát quản trị
 • Mục tiêu của kiểm soát quản trị
 • Hệ thống đo lường phi tài chính
 • Thiết kế các hệ thống kiểm soát quản trị
 • Kiểm soát quản trị trong ngành dịch vụ
 • Tập quyền và phân quyền?
 • Các loại giá chuyển nhượng
 • Đo lường thực hiện và kiểm soát quản trị
 • Hệ thống kiểm soát quản trị thành công
Chuyên đề 9:
 Lập, đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư
 • Các bước lập dự án
 • Nguyên tắc lập các dòng tiền liên quan của một dự án
 • Kỹ thuật tính chỉ số tài chính, tiêu chuẩn lựa chọn
  • Thời gian thu hồi vốn
  • Giá trị hiện tại ròng
  • Tỷ suất lãi nội bộ
  • Chỉ số sinh lời
  • Dùng phương pháp đánh giá nào tốt hơn
 • Chi phí vốn và cách tính chi phí vốn bình quân
 • Lựa chọn các cơ hội, dự án đầu tư theo chi phí biên của vốn
Chuyên đề 10:
 Đọc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính
 • Hiểu các báo cáo tài chính
 • Mục tiêu và giới hạn của việc phân tích các báo cáo tài chính hợp nhất
 • Phân tích xu hướng & Phân tích theo quy mô chung (các tỷ lệ)
 • Phân tích báo cáo bộ phận
 • Đánh giá các tỷ suất tài chính
 • Các tỷ suất sinh lợi
 • Các tỷ suất hoạt động
 • Các tỷ suất đầu tư của các cổ đông
 • Các tỷ suất khả năng thanh khoản ngắn hạn
 • Các tỷ suất khả năng thanh toán dài hạn
 • Hệ thống phân tích Dupon
 • Điều chỉnh các khoản mục không lặp lại
 • Các dấu hiệu khả nghi
 • Hệ thống chấm điểm tài chính PIOTROSKI
 •  
 • PHẦN BÀI TẬP THỰC HÀNH

5. KIỂM TOÁN NỘI BỘ THEO CHUẨN QUỐC TẾ IIA®

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chương 1: Nền tảng về Kiểm toán nội bộ
 • Sứ mệnh của kiểm toán nội bộ
 • Mức độ trưởng thành của hệ thống quản trị rủi ro
 • Bản chất công việc của kiểm toán nội bộ
 • Quản trị, rủi ro, và kiểm soát
 • Quan hệ GRC và trách nhiệm các bên liên quan
 • Mô hình 3 lớp
 • Khung thực hành kiểm toán quốc tế IPPF
 • Nguyên tắc cốt lõi
 • Định nghĩa về kiểm toán nội bộ của IIA
 • Điều lệ kiểm toán và các thành phần
 • Khung năng lực dành cho kiểm toán nội bộ
 • Dịch vụ tư vấn và đảm bảo
 • Quy tắc đạo đức
 • Độc lập và khách quan
 • Chương trình cải tiến đảm bảo chất lượng QAIP
 • KPIs cho kiểm toán nội bộ
 • Bố trí nhân sự cho kiểm toán nội bộ
 • Các tài liệu hướng dẫn hoạt động kiểm toán nội bộ
Chương 2: Quản trị, Rủi ro, và Kiểm soát
 • Quản trị tổ chức
 • Các nguyên tắc quản trị và vận dụng
 • Case study 1: đánh giá nguyên tắc quản trị tại công ty USI và YMI
 • Khung quản trị rủi ro COSO ERM
 • Các thành phần và nguyên tắc quản trị rủi ro theo COSO
 • Đánh giá khung quản trị rủi ro
 • Case study 2: Đánh giá mức độ trưởng thành hệ thống rủi ro
 • Các khái niệm và kiến thức cơ bản về rủi ro
 • Nhận diện, đánh giá, và xử lý rủi ro
 • Kiểm soát nội bộ
 • Khung kiểm soát nội bộ tích hợp COSO
 • Môi trường kiểm soát
 • Các loại kiểm soát
 • Vòng lặp kiểm soát
Chương 3: Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể năm
 • Quy trình lập kế hoạch kiểm toán
 • Xác định danh mục vũ trụ kiểm toán
 • Phương pháp kế hoạch theo nền tảng rủi ro
 • Mô hình rủi ro kiểm soát (audit risk model)
 • Tiêu chí xây dựng kế hoạch kiểm toán năm
 • Phân loại ưu tiên cho các cuộc kiểm toán
 • Bản đồ đảm bảo
 • Lập kế hoạch kiểm toán hàng năm
 • Case study 4: Xây dựng kế hoạch tổng thể cho kiểm toán
 • Các loại kiểm toán đảm bảo
 • Các loại dịch vụ tư vấn
Chương 4: Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết cho từng cuộc kiểm toán
 • Quy trình lập kế hoạch kiểm toán chi tiết
 • Triển khai thu thập thông tin sơ bộ
 • Lợi ích và cách tổ chức của ma trận rủi ro kiểm soát RCM
 • Đánh giá rủi ro, kiểm soát
 • Xây dựng ma trận RCM cho các lĩnh vực
 • Case study 5: Lập ma trận rủi ro – kiểm soát RCM (Risk Control Matrix)
 • Mục tiêu và phạm vi
 • Lựa chọn tiêu chí kiểm toán
 • Xây dựng chương trình làm việc
 • Case study 6: Xây dựng chương trình làm việc (work program)
 • Nguồn lực và lập kế hoạch kiểm toán
 • Quản lý dự án và vận dụng trong việc triển khai chương trình kiểm toán
 • Lập kế hoạch thời gian và ngân sách cho kiểm toán
Chương 5: Thực hiện kiểm toán
 • Thu thập thông tin và phân tích dữ liệu
 • Tính chất của thông tin kiểm toán
 • Case study 7: Đánh giá chứng cứ
 • Kỹ thuật thu thập thông tin
 • Xây dựng thủ tục kiểm toán
 • Kỹ thuật chọn mẫu
 • Các phương pháp lấy mẫu
 • Áp dụng thống kê trong kiểm toán
 • Đo khuynh hướng tập trung: trung bình, trung vị, mode, độ lệch chuẩn, độ tin cậy
 • Các bước cơ bản trong lập kế hoạch kiểm toán áp dụng kỹ thuật thống kê
 • Case study 8: sử dụng thống kê kiểm tra tính hiệu lực của các kiểm soát
 • Áp dụng các kỹ thuật phân tích trong kiểm toán
 • Sử dụng công cụ máy tính hỗ trợ trong kiểm toán
 • Case study 9: Thực hành đánh giá và phân tích về chọn nhà cung cấp, quản lý hợp đồng, hệ thống IT, và khoản thanh toán
Chương 6: Truyền thông & Giám sát
 • Truyền thông với khách hàng
 • Truyền thông sơ bộ và áp dụng
 • Quan sát và kiến nghị
 • Tiêu chí về quan sát và kiến nghị
 • Ý kiến và kết luận
 • Case study 10: thực hành về viết kết luận và kiến nghị, viết báo cáo kiểm toán
 • Truyền thông về kết quả kiểm toán
 • Các thành phần và chất lượng truyền thông
 • Cách viết báo cáo kiểm toán
 • Rà soát và phê duyệt báo cáo
 • Xử lý lỗi và thiếu sót
 • Phát hành báo cáo
 • Hội nghị kết thúc kiểm toán
 • Case study 11: truyền thông kết quả kiểm toán
 • Theo dõi và giám sát thực hiện kết quả
 • Dừng giám sát
Chương 7: Quản lý rủi ro gian lận trong tổ chức
 • Gian lận và rủi ro gian lận
 • Tam giác gian lận
 • Các loại dấu hiệu gian lận
 • Chương trình quản lý gian lận trong toàn tổ chức
 • Kiểm soát ngăn ngừa và phát hiện gian lận
 • Kế hoạch điều tra gian lận
 • Báo cáo và truyền thông về gian lận
 • Case study 12: thực hành đánh giá rủi ro gian lận
Chương 8: Kiểm toán hiệu suất, hoạt động, và chất lượng
 • Mục tiêu tổ chức
 • Các hệ thống đánh giá hiệu suất
 • Mô hình đánh giá tích hợp
 • Các thước đo phổ biến trong các lĩnh vực
 • Thẻ điểm cân bằng và KPIs
 • Các kỹ thuật quản lý hiệu suất hiệu quả
 • Giám sát
 • Thiết kế công việc
 • Quản lý và lãnh đạo
 • Cố vấn và huấn luyện
 • Hành vi tổ chức
 • Các lý thuyết về nhu cầu và động lực
 • Hệ thống thưởng
 • Kiểm toán chất lượng
 • Phương diện chất lượng
 • Quản lý chất lượng toàn diện TQM
 • Cải tiến liên tục
 • Các công cụ chất lượng
Chương 9: Kiểm toán công nghệ thông tin, an ninh, và riêng tư
 • Kiến trúc hệ thống thông tin
 • Cơ sở hạ tầng phần cứng, phần mềm, mạng
 • Khung kiểm soát IT
 • Phục hồi thảm họa
 • An ninh thông tin và an ninh mạng
 • Xác thực, phân quyền, và mã hóa
 • Bảo vệ thông tin
 • Kiểm soát riêng tư dữ liệu
Chương 10: Kiểm toán Kế toán nội bộ
 • Tài chính, kế toán tài chính, và kế toán quản trị
 • Quản lý chi phí
 • Phân tích chi phí
 • Các hệ thống chi phí
 • Chi phí liên quan và ra quyết định
 • Các kỹ thuật ngân sách
 • Phân tích báo cáo tài chính

6. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chương 1
GIỚI THIỆU VỀ LÃNH ĐẠO VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO
 • Nguyên tắc quản trị hiện đại & vai trò lãnh đạo
 • Các tiếp cận về thay đổi
 • Khung năng lực cho lãnh đạo
 • Các lý thuyết lãnh đạo
 • Lý thuyết quyền lực và ảnh hưởng
 • Lãnh đạo theo đặc điểm
 • Case study: Chọn một giám đốc nghiên cứu mới
 • Lãnh đạo 3 kỹ năng
 • Case study: Một nhóm nghiên cứu căng thẳng
 • Đánh giá nhu cầu phát triển lãnh đạo
 • Chiến lược phát triển lãnh đạo
 • Các phương pháp phát triển lãnh đạo
Chương 2
LÃNH ĐẠO CHUYỂN ĐỔI
 • Đánh giá năng lực lãnh đạo chuyển đổi
 • Quản lý các bên liên quan
 • Đồng bộ giá trị cá nhân và tổ chức
 • Phát triển chiến lược
 • Tư duy chiến lược
 • Chiến lược kinh doanh
 • Giá trị cạnh tranh
 • Case study: Penang Mutiara Hotel và Dell Inc
 • Năng lực đổi mới
 • Các con đường đổi mới
 • Case study: Digibatics Analytics Ltd
 • Năng lực sáng tạo
CHƯƠNG 3
LÃNH ĐẠO ĐẠO ĐỨC & LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ
 • Lãnh đạo phục vụ
 • Đánh giá năng lực lãnh đạo phục vụ
 • Tín nhiệm và các thành phần
 • Năng lực xây dựng niềm tin và các thành phần
 • Đánh giá: năng lực xây dựng niềm tin
 • Chính trực và 6 nguyên tắc
 • Đánh giá: năng lực về chính trực
 • Đạo đức lãnh đạo
 • Đánh giá: năng lực về đạo đức
 • Hỗ trợ
 • Đánh giá: năng lực về hỗ trợ
 • Truyền cảm hứng và tạo động lực
 • Lý thuyết về tạo động lực
 • Đánh giá: năng lực truyền cảm hứng
 • Đề cao sự đa dạng
 • Tôn trọng văn hóa khác biệt
 • Trách nhiệm xã hội
CHƯƠNG 4
LÃNH ĐẠO TÌNH HUỐNG & PHÁT TRIỂN NHÓM
 • Lãnh đạo tình huống
 • Đánh giá: năng lực lãnh đạo tình huống
 • Quản lý hiệu suất
 • Hệ thống đánh giá kết quả (KPI, Balanced Scorecard, KRI, OKR)
 • Case study: Scipa Beverages và Burger King
 • Làm việc nhóm và phát triển nhóm
 • Tạo ra nhóm hiệu quả cao
 • Năng lực trao đổi
 • Năng lực truyền thông và giao tiếp
 • Năng lực giải quyết xung đột
 • Năng lực giải quyết vấn đề
 • Năng lực thương lượng
 • Đào tạo và tổ chức học tập
 • Năng lực cố vấn và huấn luyện
 • Trao quyền
CHƯƠNG 5
LÃNH ĐẠO THÍCH ỨNG VÀ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
 • Dẫn dắt sự thay đổi
 • Các mô hình quản lý sự thay đổi
 • Lãnh đạo dự án
 • Năng lực thích ứng và thế giới VUCA
 • Đánh giá: lãnh đạo thích ứng
 • Năng lực phục hồi và quản lý rủi ro
 • Năng lực ra quyết định
 • Lãnh đạo kỹ thuật số
 • Lập kịch bản và dự báo
CHƯƠNG 6
LÃNH ĐẠO BẢN THÂN & TRÍ TUỆ CẢM XÚC
 • Năng lực nhận thức bản thân
 • Johary window
 • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)
 • Phong cách lãnh đạo bản thân và điều chỉnh
 • Trí tuệ cảm xúc và các thành phần
 • Sự đa dạng và hồ sơ tính cách cá nhân
 • Đánh giá: năng lực tự nhận thức bản thân
 • Đánh giá: năng lực thử thách bản thân

7. NỘI DUNG KHÓA HỌC AGILE SCRUM EXPERT

Chuyên đề Nội dung
Chuyên đề 1: Nguyên tắc và tư duy Agile

 

 • Giới thiệu dự án
 • Tổng quan quy trình quản lý dự án
 • Các phương pháp tiếp cận trong dự án
 • Thực hành: Lựa chọn phương pháp tiếp cận dự án
 • Quản lý dự án thích ứng
 • Agile Manifesto
 • Các giá trị trong Agile
 • Các nguyên tắc trong quản lý dự án Agile
 • Cơ cấu tổ chức quản lý dự án
 • Phòng quản lý dự án
 • Câu hỏi tình huống 1
Chuyên đề 2: Khung Scrum

 

 • Giới thiệu về Scrum
 • Các lợi ích của áp dụng Scrum
 • Giới thiệu về SBOK
 • 6 nguyên tắc của Scrum
 • 5 phương diện của Scrum
 • Dòng chảy Scrum
 • 19 quy trình Scrum cơ bản và 8 quy trình mở rộng
 • Câu hỏi tình huống 2
Chuyên đề 3: Chuyển giao theo hướng giá trị (Value-Driven Delivery)

 

 • Định nghĩa chuyển giao theo giá trị
 • So sánh chuyển giao giá trị giữa dự án truyền thống và Agile
 • Mục đích kinh doanh
 • Đánh giá giá trị trong dự án Agile (ROI, NPV, IRR, Payback)
 • Phân loại ưu tiên giá trị theo khách hàng
 • Các kỹ thuật phân loại ưu tiên (Moscow, monopoly, 100 point, dot voting, Kano, etc.)
 • Quản lý giá trị thu được EVM
 • Quản lý rủi ro trong dự án Agile
 • Các bước sử dụng Prioritized Product Backlog trong quản lý rủi ro
 • Câu hỏi tình huống 3
Chuyên đề 4: Khởi tạo dự án Agile và quản lý các bên liên quan

 

 • Các quy trình thiết lập
 • Tạo tầm nhìn dự án
 • Xác định Scrum Master và bên liên quan
 • Thành lập nhóm Scrum Team
 • Tạo Epics, persona
 • Tạo prioritized product backlog
 • Collaboration Games
 • Tạo kế hoạch chuyển giao (Release Planning)
 • Xác định độ dài vòng lặp Sprint
 • Thực hành: khởi tạo dự án agile và quản lý bên liên quan
 • Câu hỏi tình huống 4
Chuyên đề 5: Quản lý nhóm dự án Agile

 

 • Mô hình Bruce Tuckman
 • Phát triển nhóm dự án Agile
 • Tính chất của nhóm Agile
 • SHU-HA-RI
 • Truyền thông thẩm thấu
 • Tốc độ nhóm (velocity)
 • Các phương diện phát triển nhóm
 • Nhóm hiệu quả cao
 • Lãnh đạo phục vụ
 • Tạo động lực nhóm
 • Trí tuệ cảm xúc
 • Đào tạo và huấn luyện nhóm
 • Quản lý xung đột
 • Đàm phán
 • Quản lý nhóm từ xa
 • Bài tập tình huống 5
Chuyên đề 6: Lập kế hoạch trong Agile

 

 • Lập kế hoạch trong agile so với truyền thống
 • Kế hoạch chuyển giao và vòng lặp
 • Time boxing
 • Tạo câu chuyện người dùng (Create User Stories)
 • Ước tính câu chuyện người dùng (Estimate User Stories)
 • Cam kết câu chuyện người dùng (commit User Stories)
 • Xác định công việc (Identify tasks)
 • Ước tính công việc (Estimate tasks)
 • Tạo Sprint Backlog
 • Quản lý sự thay đổi trong dự án Agile
 • Thực hành: Lập kế hoạch trong Agile
 • Bài tập tình huống 6
Chuyên đề 7: Hiện thực, rà soát dự án Agile

 

 • Tạo kết quả dự án (deliverables)
 • Triển khai họp daily standup meeting
 • Điều chỉnh Groom Prioritized Sprint Backlog
 • Trình bày và đánh giá cho Sprint
 • Hồi tưởng và bài học kinh nghiệm cho Sprint
 • Tạo Scrum project timeline
 • Phát hiện và giải quyết vấn đề
 • Các kỹ thuật phân tích vấn đề
 • Risk Burndown Chart
 • Bài tập tình huống 7
Chuyên đề 8: Cải tiến liên tục và chuyển giao kết quả

 

 • Quản lý chất lượng
 • Cải tiến liên tục
 • Kaizen
 • Tùy chỉnh quy trình
 • Value Stream Mapping
 • Retrospective và quy trình thực hiện
 • Chuyển giao kết quả
 • Hồi tưởng dự án
 • Bài tập tình huống 8
Chuyên đề 9: Các thực hành khác trong Agile

 

 • Scaling Scrum
 • Chương trình, danh mục
 • Sử dụng Scrum cho dự án lớn
 • Sử dụng Scrum cho toàn doanh nghiệp
 • Chuyển dịch văn hóa Agile trong tổ chức
 • Lean Kanban Software development
 • Extreme Programming
 • Test Driven Development
 • Dynamic Systems Development Methods (DSDM)
 • Crystal Methodologies
 • Feature Driven Development
 • Bài tập tình huống 9

HỌC PHẦN KIẾN THỨC NỀN TẢNG - GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CAE

Học phần này bao gồm các kiến thức nền tảng cần có của một Giám đốc kiểm toán nội bộ/ Kiểm toán nội bộ. Sau khi kết thúc học phần này học viên đủ tự tin để tham gia học phần luyện thi chứng chỉ Kiểm toán nội bộ quốc tế CIA.

BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC

Chứng nhận Giám đốc kiểm toán nội bộ - CAE Master® (Certified in Chief Audit Executive Master) do FMIT® cấp


KHÓA HỌC KHÁC

HỌC PHẦN KIẾN THỨC NỀN TẢNG - GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ CAE

Học phần này bao gồm các kiến thức nền tảng cần có của một Giám đốc kiểm toán nội bộ/ Kiểm toán nội bộ. Sau khi kết thúc học phần này học viên đủ tự tin để tham gia học phần luyện thi chứng chỉ Kiểm toán nội bộ quốc tế CIA.

BẰNG CẤP ĐẠT ĐƯỢC

Chứng nhận Giám đốc kiểm toán nội bộ - CAE Master® (Certified in Chief Audit Executive Master) do FMIT® cấp


KHÓA HỌC KHÁC

1. Kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ khác nhau thế nào?

 • Kiểm toán nội bộ (Internal Auditing) là hoạt động đánh giá độc lập khách quan đối với hệ thống quản lý để xem xét tính tuân thủ và phù hợp, từ đó đề xuất cải tiến hệ thống. Người thực hiện kiểm toán nội bộ gọi là đánh giá/kiểm toán viên (Internal Auditor). Kiểm toán nội bộ có vai trò tư vấn, đề xuất, đánh giá nhưng không tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, để có thể hoàn thành vai trò của mình, kiểm toán nội bộ cần am hiểu hệ thống quản lý, và hệ thống kiểm soát nội bộ.
 • Kiểm soát nội bộ (Internal Control) là hệ thống được thiết kế nhằm giảm rủi ro cho hệ thống quản lý và giúp tổ chức đạt được các mục tiêu. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ là trách nhiệm của CEO, các trưởng phòng ban, và toàn bộ nhân viên trong tổ chức. Kiểm soát nội bộ là hệ thống không thể thiếu trong mọi tổ chức ở bất kỳ quy mô nào. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ cần dựa trên những nguyên tắc và phương pháp cụ thể.
 • Nhiều tổ chức hay nhầm lẫn giữa người thực hiện kiểm soát nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ. Từ đó thường hình thành những vị trí chồng chéo lẫn nhau và không hiệu quả. Các tổ chức cần xem xét lại mô hình tổ chức để sắp xếp một cách khoa học và phát huy vai trò của kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ.

2. Tại sao phải hình thành bộ phận kiểm toán nội bộ?

 • Để quản lý và kiểm soát tổ chức, ngoài việc trưởng các bộ phận sản xuất, dịch vụ, bán hàng, … chịu trách nhiệm kiểm soát công việc của mình, còn thêm các phòng ban liên quan đến chất lượng, an toàn, tài chính, tuân thủ,… hỗ trợ các chính sách, quy trình để tăng cường tính chuyên nghiệp. Các bộ phận này cùng phối hợp để xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và được sử dụng như là một công cụ không thể thiếu trong tổ chức. Các phòng ban này trực thuộc điều hành và quản lý của CEO trong công ty.
 • Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp, và rõ ràng trong hệ thống kiểm soát nội bộ, Bộ phận Kiểm toán nội bộ được thành lập nhằm đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ được xây dựng bởi CEO và các phòng ban. Việc đánh giá này nhằm kiểm tra tính tuân thủ, rà soát phát hiện các điểm yếu, các nguy cơ, và đề xuất cải tiến.
 • Kiểm toán nội bộ hiện tại được các tập đoàn và công ty lớn xem như là công cụ hiệu quả nhằm ngăn ngừa sai phạm và cung cấp cơ sở hợp lý cho việc phát triển của tổ chức.

3. Kiểm toán nội bộ cần trang bị kiến thức gì?

 • Thuật ngữ Kiểm toán nội bộ được dịch từ tiếng Anh (Internal Auditor) có nghĩa là đánh giá/kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên kiểm toán (Audit) không hiểu ở nghĩa hẹp chỉ là xem xét đánh giá về tài chính kế toán mà cần hiểu ở nghĩa rộng hơn là toàn bộ hoạt động của hệ thống quản lý bao gồm: sản xuất, tài chính, tuân thủ, an ninh, thông tin…
 • Kiểm toán nội bộ hiện đại cần trang bị kiến thức đầy đủ về hệ thống quản lý chứ không dừng lại ở kế toán, tài chính. Kiến thức cần có của kiểm toán nội bộ phải phù hợp với phương pháp quản trị mà tổ chức đó đang sử dụng.

4. Hệ thống quản lý tại các tập đoàn và công ty lớn khác biệt thế nào?

 • Tại các tập đoàn và công ty lớn, vì bản chất công việc phức tạp và nhiều ràng buộc, các tổ chức này thường phải áp dụng các chuẩn mực quản trị để có thể giải quyết các bài toán của tổ chức. Chuẩn mực quản trị khác với cách quản lý cảm tính, hoặc kinh nghiệm.
 • Để thực hiện đúng và đủ vai trò của kiểm toán nội bộ tại các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, Kiểm toán nội bộ cần am hiểu các chuẩn mực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế phổ biến trên thế giới, từ đó làm nền tảng và cơ sở để am hiểu tổ chức và cải tiến phù hợp.

5. Chương trình CAE® của FMIT khác biệt như thế nào?

Chương trình CAE® của FMIT được xây dựng từ nền tảng các môn học trong chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế. Các môn học trong CAE® là sự tổng hợp các chuẩn mực quốc tế hiện tại đang đào tạo tại FMIT. Đánh giá/Kiểm toán nội bộ có cơ hội tiếp cận một cách có hệ thống các chuẩn mực quản lý trên thế giới để hình hành và phát triển năng lực bản thân một cách hệ thống.

6. Tại sao phải quản lý bằng hệ thống mà không là kinh nghiệm?

Quản lý bằng kinh nghiệm chỉ phù hợp với tổ chức nhỏ, người quản lý đã quen với công việc. Tuy nhiên hiện tại, tốc độ thay đổi của xã hội nhanh hơn bao giờ hết, việc sử dụng kinh nghiệm quản lý sẽ tạo áp lực cho người quản lý, nhiều sai sót, và ra quyết định dễ nhầm lẫn. Quản lý bằng cách xây dựng một hệ thống chuyên nghiệp sẽ giúp nhà quản lý chủ động và chuyên nghiệp hơn, giảm những quyết định sai lầm và tăng tính hợp tác trong toàn tổ chức.

7. Tại sao kiểm toán nội bộ phải am hiểu hệ thống quản lý theo chuẩn mực quốc tế ?

- Với trào lưu sử dụng đánh giá/kiểm toán nội bộ như là công cụ để tăng cường tính hiệu quả, minh bạch trong các tập đoàn và công ty đại chúng, vai trò và công việc kiểm toán nội bộ ngày càng trở nên quan trọng.

- Kiểm toán nội bộ cần trang bị các kiến thức theo chuẩn mực quốc tế để làm nền tảng đối sánh (benchmarking) khi tiến hành đánh giá và cải tiến hệ thống quản trị. Cơ sở các chuẩn mực quốc tế chính là thước đo quan trọng và không thể thiếu đối với người làm công tác kiểm toán nội bộ, từ đó đề xuất và cải tiến tổ chức.


KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

KHÓA HỌC TÊN MÔN HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG

GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(ghi chú: các môn có thể được học độc lập và không cần theo thứ tự)

Quản lý dự án 17/08/2024

Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:15 - 11:45
Chiều: 13:15 - 16:45

 

10 buổi 
Quản trị chiến lược 24/08/2024 06 buổi 
Quản lý chuỗi cung ứng 03/08/2024 10 buổi 
Quản trị rủi ro & KSNB 13/07/2024 08 buổi 
Kiểm toán nội bộ 07/09/2024 12 buổi 
Tư duy lãnh đạo hiện đại 27/10/2024 06 buổi 
Kế toán quản trị 09/11/2024 08 buổi 

Học phí lớp live training: 36.500.000 VND

Học phí lớp trực tiếp: 40.000.000 VND

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Đối với hình thức đào tạo Live-training: Học trực tuyến trực tiếp với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 3% khi thanh toán học phí trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 3% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 3% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.

KHÓA HỌC KHÁC

3 + 9 =
 

Gửi ý kiến

13 Bình luận
Gửi bình luận
3 + 9 =
 • Lê Thị Huyền Trang

  Mình ở TP. HCM... bạn cho mình thông tin khóa học và nội dung khóa học Thanks

  24-10-2018 17:34:41

  Fmit.vn trả lời

  Chào chị Trang,

  Cám ơn chị đã quan tâm đến khóa học Giám đốc kiểm toán nội bộ tại FMIT. Ban tư vấn FMIT đã gửi thông tin chi tiết chương trình học qua email của chị. Chị kiểm tra email nhé. 

  30-10-2018 11:21:25

 • Mai Huu Tho

  đề nghị gửi thông tin chi tiết khóa học tháng 5/2015

  22-04-2015 11:59:28

  Fmit.vn trả lời

  Chào anh Huu Tho!

  Khóa CAE Master® khai giảng vào ngày 23/5/2015. Thời lượng là 52 buổi, thời gian học là cả ngày thứ 7 hàng tuần. Học phí 26 triệu/khóa. Thông tin chi tiết về chương trình học FMIT đã gửi trực tiếp đến anh. Liên hệ FMIT đăng ký sớm để được xếp lớp anh nhé! Cảm ơn anh!

  22-04-2015 11:59:28

 • Thao

  Mình ở HN. Trung tâm đã mở lớp KTNB ở Hà Nội chưa? Cho mình thông tin chi tiết nhé. Cảm ơn bạn

  21-04-2015 23:29:36

  Fmit.vn trả lời

  Chào Chị Thao!

  Khóa Kiểm toán nội bộ hiện tại FMIT chưa mở lớp tại Hà Nội. Nhưng có chương trình Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO (một môn trong chương trình KTNB) thường xuyên tổ chức tại Hà Nội. Khai giảng vào ngày 18/05/2015. Chị xem nội dung chương trình phù hợp thì tham gia nhé! Cảm ơn chị! 

  19-04-2022 08:08:35

 • Tuấn

  Mình muốn học khóa KTNB nhưng không thấy lớp tại Hà Nội. Cho mình hỏi khóa kiểm toán nội bộ có khai giảng hay có lớp tại hà nội không?

  09-04-2015 21:14:16

  Fmit.vn trả lời

   

  Chào anh Tuấn!

  Khóa Kiểm toán nội bộ hiện tại FMIT chưa mở lớp tại Hà Nội. Nhưng có chương trình Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO (một môn trong chương trình KTNB) thường xuyên tổ chức tại Hà Nội. Khai giảng vào ngày 18/05/2015. Anh xem nội dung chương trình phù hợp thì tham gia nhé! Cảm ơn anh! 

  19-04-2022 08:34:27

 • Phươ ng Lê

  FMIT có thể cho mình thông tin chi tiết khóa học trong năm 2015 được ko ạ

  06-04-2015 22:04:42

  Fmit.vn trả lời

  Chào Phương Lê!

  Thông tin chi tiết về khóa học Kiểm toán nội bộ CIAP bạn có thể xem chi tiết tại: https://fmit.vn/kiem-toan-noi-bo . Khóa học được FMIT khai giảng hàng tháng, lịch khai giảng gần nhất vào ngày 09/05/2015. FMIT đã gửi thông tin chi tiết vào email của bạn, cảm ơn bạn!

  06-04-2015 22:04:42

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo