Giám đốc điều hành

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC CEO MASTER

CEO Master® tại FMIT là chương trình đào tạo đặc biệt được thiết kế dành riêng cho Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh, quản lý cấp cao muốn trang bị những kiến thức đầy đủ về quản lý điều hành theo chuẩn quốc tế, hoàn thiện kỹ năng quản lý, nâng cao kinh nghiệm quản lý điều hành, và có thể xây dựng được hệ thống quản lý hiện đại để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Đã qua thời doanh nghiệp có thể thành công chỉ nhờ vào kinh nghiệm. Việc nhà quản lý cần tư duy theo chuẩn mực quốc tế để giải quyết tình huống của doanh nghiệp và xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp đang là một đòi hỏi cấp bách. Thực tiễn các bài học thành công trên thế giới cho thấy, tổ chức càng lớn thì việc xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực càng phải được coi trọng. Việc áp dụng phù hợp các phương pháp quản lý theo chuẩn mực quốc tế sẽ giúp tổ chức đi đúng hướng, có chiến lược và hành động nhất quán, rõ ràng, đạt được mục tiêu một cách chủ động.

Cấp độ năng lực quản trị của Giám đốc điều hành.

Với vai trò lãnh đạo dẫn dắt tổ chức, Giám đốc điều hành cần phải được trang bị các kiến thức về quản trị, điều hành một cách hệ thống và chuyên sâu. Trong tổ chức càng lớn và phức tạp, kỹ năng và kiến thức quản trị điều hành cần phải được nâng cao một cách tương xứng.

Cấp độ năng lực quản trị của Giám đốc điều hành có thể chia ra thành các mức độ sau:

 • Mức 1: Giám đốc điều hành quản lý bằng kinh nghiệm cá nhân chưa qua đào tạo
 • Mức 2: Giám đốc hành quản lý bằng cách học các kỹ năng thông qua sách vở nhưng thiếu hệ thống
 • Mức 3: Giám đốc điều hành được đào tạo thông qua các chương trình đào tạo cơ bản, mang tính chia sẻ cá nhân và thiếu chuẩn mực.
 • Mức 4: Giám đốc điều hành được trang bị các chuẩn mực quốc tế về quản trị, am hiểu hệ thống kiến trúc quản trị được các tập đoàn thành công trên thế giới vận dụng.
 • Mức 5: Giám đốc điều hành vận dụng linh hoạt các chuẩn mực quốc tế trong bối cảnh của doanh nghiệp

Với mức 1 và 2, Giám đốc điều hành có thể sẽ gặp nhiều vấn đề về tổ chức, quản lý, chiến lược, và rối loạn trong hệ thống, thiếu tính cạnh tranh, thiếu các công cụ, phương pháp quản trị trong tổ chức, hiệu quả tổ chức kém.

Với mức 3, Giám đốc điều hành có thể tối ưu một phần nào đó trong hoạt động của doanh nghiệp, nhưng thiếu khả năng và năng lực để vận hành các doanh nghiệp vừa và lớn, hoặc khả năng trường tồn của doanh nghiệp kém ngay cả với doanh nghiệp nhỏ.

Với mức 4, Giám đốc điều hành am hiểu được tính hệ thống trong quản trị, liên kết được cách thành phần quản trị từ: Giám sát quản trị, chiến lược kinh doanh, chiến lược hoạt động, xây dựng các hệ thống quản trị, xây dựng chuỗi cung ứng, quản lý đối tác, quản lý dự án, công nghệ, tài chính, thiết lập mục tiêu và đánh giá kết quả, …. Tích hợp trong một khung kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại theo các chuẩn mức tiên tiến trên thế giới đang được vận dụng tại các tập đoàn trên toàn cầu, tương thích với các hệ thống công nghệ hiên đại hiện nay.

Với mức 5: Giám đốc điều hành đã sở hữu được các kiến thức về kiến trúc hệ thống quản trị, am hiểu được bối cảnh và tình hình kinh doanh, vận dụng linh hoạt và tối ưu, đạt được thành công trong quản lý ngay cả các doanh nghiệp lớn, tập đoàn, giúp phát triển doanh nghiệp, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Giám đốc điều hành có cả nghệ thuật và khoa học trong quản trị điều hành, giúp doanh nghiệp đạt được tầm nhìn, sứ mệnh, và hiện thực giá trị cốt lõi, mang lại giá trị phục vụ cho xã hội, khách hàng, cổ đông, và nội bộ.

Sứ mệnh của chương trình Giám đốc điều hành CEO MASTER tại FMIT

Với sứ mệnh mang những chuẩn mực quản trị từ các tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu thế giới đến Việt Nam, nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ quản lý tại Việt Nam. Hơn 18 năm qua, FMIT đã hợp tác với các tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu thế giới để chuyển giao các chương trình đào tạo như: Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI, Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn quốc tế SCOR, Quản trị chiến lược và đổi mới chuẩn GINI, Kiểm toán nội bộ chuẩn IIA, Quản trị rủi ro chuẩn COSO, ….

CEO MASTER là tích hợp và chọn lọc từ các chuẩn mực hàng đầu thế giới từ các chương trình hợp tác với các đối tác, là kiến thức sâu sắc và hệ thống phù hợp với năng lực quản trị của Giám đốc điều hành để nâng cao năng lực lên cấp độ 4 và là tiền để để hoàn thành cấp độ 5 đối với các Nhà lãnh đạo.

Chương trình CEO MASTER là khác biệt và duy nhất tại Việt Nam với sự tích hợp của các chuẩn mực quản trị toàn cầu. Sứ mệnh của chương trình là "Mang đến cho các Nhà Lãnh đạo hệ thống kiến trúc quản trị hiện đại theo các chuẩn mực toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển trường tồn cho Doanh nghiệp tại Việt Nam"

CEO MASTER được thiết kế khác biệt và duy nhất tại Việt Nam với các chuẩn mực quản trị hàng đầu thế giới trong kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại dưới đây:

Khung kiến trúc Quản Trị

Chương trình Giám đốc điều hành - CEO Master® tại FMIT® được thiết kế khác biệt và duy nhất tại Việt Nam với các môn học được thiết kế từ các tiêu chuẩn quản lý toàn cầu như GINI, IIA, COSO®, PMI®, SCOR®, … nhằm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là yếu tố quyết định sự sống còn và cạnh tranh trong thị trường toàn cầu mà không phải là các kinh nghiệm và kỹ năng cá nhân, hoặc thiếu tính hệ thống.

Chương trình bao gồm các môn học giúp CEO Master® có kiến thức đầy đủ về hệ thống quản lý cần thiết để điều hành và quản lý doanh nghiệp để đạt được kết quả như mong đợi. Nội dung môn học bao gồm những khía cạnh quản lý căn bản và cốt lõi cần quản lý trong một hệ thống quản lý của doanh nghiệp như:

 • Chiến lược và quản trị hiện đại: các phương pháp xây dựng chiến lược, các công cụ hiện đại trong chiến lược như thiết kế trải nghiệm khách hàng, đổi mới mô hình kinh doanh, tư duy thiết kế; các phương pháp thiết lập mục tiêu và quản lý kết quả công việc, hệ thống kiến trúc quản trị, quản lý đối tác và công nghệ, ….
 • Kế toán quản trị: giúp giám đốc điều hành nắm các phương pháp thiết lập và sử dụng hệ thống kế toán quản trị phục vụ ra quyết định và điều hành doanh nghiệp. Xây dựng các chỉ số đo và các phương pháp về mặt tài chính nhằm cung cấp các thông tin cho việc ra các quyết định kinh doanh
 • Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI: giúp các nhà điều hành có được phương pháp hệ thống và chuẩn mực trong việc triển khai các dự án chiến lược, dự án cải tiến, dự án theo yêu cầu khách hàng; các kiến thức về triển khai các dự án trong doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế PMI®.
 • Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuẩn COSO: giúp giám đốc điều hành có được phương pháp xây dựng và vận hành hệ thống quản trị rủi ro, tuyên bố khẩu vị, đánh giá và xây dựng chỉ số rủi ro KRI, xây dựng hồ sơ rủi ro cho từng lĩnh vực, thiết lập các chốt kiểm soát, phương pháp về thiết lập quy trình, quản trị rủi ro và kiểm soát hệ thống theo chuẩn quốc tế COSO®.
 • Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn SCOR®: giúp các nhà điều hành có được kiến thức quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng từ khâu nguyên liệu, mua hàng, sản xuất, phân phối, kho bãi, logistics, dự báo nhu cầu, quản lý đối tác trong chuỗi cung ứng, … theo chuẩn quốc tế SCOR®.
 • Phát triển năng lực lãnh đạo (tự chọn): kỹ năng và phương pháp lãnh đạo hiện đại, tạo ảnh hưởng, chia sẻ tầm nhìn, giá trị, và tạo động lực cho nhân viên.
 • Nhân sự (tự chọn): xây dựng hệ thống quản lý nhân sự, tuyển dụng, đánh giá, chế độ đãi ngộ, phát triển nhân sự trong doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chương trình này phù hợp với những đối tượng sau:

 • Hội đồng quản trị
 • Giám đốc điều hành,
 • Quản lý cấp cao
 • Những ai tiềm năng trở thành quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp
 • Những người đã tốt nghiệp đại học, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Khóa học kết hợp giữa lý thuyết theo chuẩn mực quốc tế và vận dụng vào trong ngữ cảnh của doanh nghiệp.
 • Giảng viên sẽ nêu hệ thống phương pháp luận, người học chọn tình huống thực tế và trao đổi dựa trên cơ sở phối hợp giữa phương pháp luận và tình huống nhằm giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Giúp các nhà lãnh đạo làm quen với cách xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực, bỏ qua cách thực hiện theo kinh nghiệm và cảm tính để nâng cao sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả trong việc vận hành tổ chức.
 • Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng trong điều hành tổ chức như: thiết lập chiến lược, xây dựng hệ thống, kỹ năng lãnh đạo, quản lý nguồn nhân lực, quản lý rủi ro, quản lý tài chính, quản lý công nghệ, …
 • Tiết kiệm chi phí và thời gian để có được các kiến thức chuẩn mực, trọng tâm, hệ thống và thực tiễn nhất.

LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, các nhà lãnh đạo sẽ nắm được:

 • Chuẩn mực điều hành doanh nghiệp dựa trên các kiến thức chuẩn quốc tế.
 • Trên cơ sở hiểu rõ về triết lý quản trị cốt lõi đã được áp dụng thành công trên toàn thế giới giúp cho các nhà lãnh đạo chủ động áp dụng và điều chỉnh vào thực tế hoạt động của tổ chức
 • Cách nhìn hệ thống, cải tiến tư duy, giải quyết vấn đề có trọng tâm, ra quyết định chính xác, từ đó tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả.
 • Có phương pháp, công cụ để thiết lập các chiến lược cũng như cách thức ra thực thi các kế hoạch để hoàn thành mục tiêu chiến lược của tổ chức.

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

 • Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành Giám đốc điều hành - CEO MASTER® sau khi hoàn thành và thi đạt tất cả các môn học bắt buộc (6 trong số 7 môn) trong chương trình đào tạo.
 • Kết thúc mỗi môn học Học viên được yêu cầu cấp chứng nhận hoàn thành cho từng môn, có giá trị trong hệ thống của đối tác quốc tế theo từng môn.
 • Học viên có thể tiếp tục luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế PMP®, CICS®, CSCP®, GInI® theo nhu cầu cho từng môn trong chương trình đào tạo.

CHÍNH SÁCH HỌC BÙ/HỌC LẠI

 • Học viên được học bù MIỄN PHÍ  những buổi học đã vắng trong vòng 03 năm
 • Học viên được học lại MIỄN PHÍ những buổi chưa nắm rõ trong vòng 03 năm

KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG KHÓA HỌC CEO MASTER®

STT TÊN MÔN HỌC NỘI DUNG CHI TIẾT THỜI LƯỢNG
1 Quản trị chiến lược
 • Giới thiệu về chiến lược 
 • Quản trị, Văn hóa, và Quản lý sự thay đổi
 • Con đường chiến lược và phương tiện thực hiện
 • Thiết kế trải nghiệm khách hàng, tư duy thiết kế, và mô hình kinh doanh
 • Thiết lập mục tiêu và đánh giá kết quả thực hiện
 • Quản lý đối tác và công nghệ
 • Tích hợp quản trị rủi ro vào chiến lược
 • Hiện thực chiến lược & cải tiến hệ thống
8 buổi
2 Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®
 • Nguyên tắc, trọng tâm và các khái niệm căn bản
 • Trọng tâm quản lý các bên liên quan, phương pháp phát triển và vòng đời dự án
 • Trọng tâm quản lý đội ngũ thực hiện dự án
 • Trọng tâm lập kế hoạch dự án 1 (công việc)
 • Trọng tâm lập kế hoạch dự án 2 (Thời gian)
 • Trọng tâm lập kế hoạch 3 (Chi phí – Chất lượng)
 • Trọng tâm lập kế hoạch dự án 4 (Nguồn lực, Truyền thông, Thầu)
 • Trọng tâm quản lý sự không chắc chắn (Rủi ro)
 • Trọng tâm tổ chức thực hiện dự án
 • Trọng tâm chuyển giao và đánh giá kết quả dự án
10 buổi
3 Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO®
 • Giới thiệu quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ
 • Quản trị, văn hóa, chiến lược tổ chức
 • Nhận diện rủi ro
 • Phân tích rủi ro định tính
 • Phân tích rủi ro định lượng
 • Chiến lược xử lý rủi ro
 • Kiểm soát và thiết kế kiểm soát
 • Thông tin, truyền thông, và báo cáo
 • Đánh giá và giám sát hệ thống Quản trị rủi ro
 • Vận dụng và xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và kiểm soát cho doanh nghiệp
8 buổi
4 Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn quốc tế SCOR®
 • Giới thiệu Quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản lý nhu cầu và dự báo
 • Quản lý và tối ưu nguồn lực toàn tổ chức – quy trình S&OP
 • Kế hoạch sản phẩm – dịch vụ (Master Scheduling)
 • Kế hoạch quản lý yêu cầu Nguyên vật liệu MRP
 • Quản lý năng lực sản xuất – dịch vụ (Capacity Requirement Plan)
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng – CRM và SRM
 • Phân phối và giao nhận (Distribution & Logistics)
 • Chuyển đổi số và công nghệ ứng dụng trong chuỗi
10 buổi
5 Kế toán quản trị
 • Giới thiệu về Kế toán quản trị, Đo lường ứng xử và hệ thống quản trị doanh thu, chi phí
 • Sử dụng các thông tin phù hợp cho việc ra các quyết định kinh doanh
 • Phân bổ chi phí chung và giá thành sản phẩm cùng nhau
 • Hệ thống giá thành công việc & Giá thành theo quá trình
 • Giá thành biến phí và giá thành hấp thụ
 • Hệ thống lập dự báo và ngân sách tổng thể
 • Ngân sách linh hoạt và phân tích các chênh lệch
 • Hệ thống kiểm soát quản trị và kế toán trách nhiệm
 • Lập, đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư
 • Đọc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính
8 buổi
6 Phát triển năng lực lãnh đạo
 
 • Giới thiệu về lãnh đạo & phát triển năng lực lãnh đạo
 • Lãnh đạo chuyển đổi
 • Lãnh đạo đạo đức & lãnh đạo phục vụ
 • Lãnh đạo tình huống & phát triển nhóm
 • Lãnh đạo thích ứng & quản lý sự thay đổi
 • Lãnh đạo bản thân & trí tuệ cảm xúc
6 buổi
7 Quản lý nhân sự
(môn học tự lựa chọn)
 • Chiến lược nhân sự
 • Chính sách nhân sự
 • Tuyển dụng và lựa chọn
 • Đánh giá nhân sự
 • Đào tạo và phát triển nhân sự, lương thưởng
 • Phân tích và thiết kế công việc
 • Động viên và sự hài lòng
 • Các công cụ quản lý nhân sự
4 buổi

KHÓA HỌC KHÁC

1. Tại sao nhà quản lý tại Việt Nam phải sở hữu kiến thức theo chuẩn mực quốc tế?

Kiến thức theo chuẩn mực khác xa với kiến thức theo kinh nghiệm. Kinh nghiệm và cảm tính không thể giải quyết và đáp ứng với sự thay đổi và phức tạp của công việc hiện tại. Chỉ có kiến thức chuẩn mực quốc tế được tổng hợp từ hàng nghìn chuyên gia, sự thành công của các tập đoàn, và kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp nhà quản lý tại Việt Nam có cách nhìn hệ thống, giải quyết vấn đề có trọng tâm, ra quyết định chính xác, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả.

2. Chương trình Giám đốc điều hành - CEO MASTER® của FMIT® khác biệt như thế nào?

Chương trình Giám đốc điều hành - CEO MASTER® của FMIT® được xây dựng từ nền tảng các môn học trong chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế. Các môn học trong Giám đốc điều hành - CEO MASTER® là sự tổng hợp các chuẩn mực quốc tế hiện tại đang đào tạo tại FMIT®. Nhà quản lý sẽ có cơ hội tiếp cận một cách hệ thống các chuẩn mực quản lý trên thế giới để hình hành và phát triển năng lực bản thân một cách hệ thống.

3. Mục tiêu chương trình Giám đốc điều hành - CEO MASTER® nhằm tạo ra giá trị gì?

Giám đốc điều hành - CEO MASTER® là chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế chú trọng nhiều đến thực hành bằng cách vận dụng những chuẩn mực quốc tế vào trong thực tế. Nội dung của Giám đốc điều hành - CEO MASTER® là tổng hợp của những chuẩn mực hàng đầu thế giới về mỗi lĩnh vực (như quản lý dự án của PMI®, kiểm soát nội bộ của COSO®, chuỗi cung ứng chuẩn SCOR®, quản lý tài chính IIA®,…).

4. Phương pháp đào tạo Giám đốc điều hành - CEO MASTER® là gì?

Giám đốc điều hành - CEO MASTER® được đào tạo thông qua thực hành thực tế, phân tích tình huống hiện tại của doanh nghiệp và thực hành xây dựng hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Bằng những công cụ biểu mẫu theo chuẩn, nhà quản lý sẽ được làm quen với cách xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực, bỏ qua cách thực hiện theo kinh nghiệm và cảm tính, giúp hệ thống chuyên nghiệp và hiệu quả.

5. Nhà quản lý cần những kỹ năng gì?

Nhà quản lý cần 3 nhóm kỹ năng: kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý. Trong đó, khi hệ thống càng lớn thì kỹ năng quản lý và kỹ năng lãnh đạo càng trở nên quan trọng hơn. Chương trình chú trọng vào xây dựng kỹ năng lãnh đạo làm việc với con người, và kỹ năng quản lý để xây dựng hệ thống một cách chuyên nghiệp. Với những môn học quan trọng cần thiết cho nhà quản lý được đưa vào chương trình Giám đốc điều hành - CEO MASTER® , người học sẽ hình thành một khung hệ thống sẵn sàng cho công tác quản lý điều hành tổ chức.

6. Chương trình Giám đốc điều hành - CEO MASTER® phù hợp cho những đối tượng nào?

Chương trình Giám đốc điều hành - CEO MASTER® bao gồm những môn học cần thiết cho quản lý cấp cao, Giám đốc điều hành nâng cao, giám đốc khối, trưởng phòng ban chức năng,… Tất cả họ đều cần các kiến thức quản lý một cách hệ thống và bài bản để có thể hoàn thành vai trò quản lý chuyên nghiệp.

7. Tại sao phải quản lý bằng hệ thống mà không là kinh nghiệm?

Quản lý bằng kinh nghiệm chỉ phù hợp với tổ chức nhỏ, người quản lý đã quen với công việc. Tuy nhiên hiện tại, tốc độ thay đổi của xã hội nhanh hơn bao giờ hết, việc sử dụng kinh nghiệm quản lý sẽ tạo áp lực cho người quản lý, nhiều sai sót, và ra quyết định dễ nhầm lẫn. Quản lý bằng cách xây dựng một hệ thống chuyên nghiệp sẽ giúp nhà quản lý chủ động và chuyên nghiệp hơn, giảm những quyết định sai lầm và tăng tính hợp tác trong toàn tổ chức.

8. Học viên đã tham gia tại FMIT bao gồm những ai?

Đã có hàng trăm công ty, tập đoàn lớn nhỏ khác nhau đã trải nghiệm khóa học tại FMIT (tham khảo danh mục khách hàng tại website www.fmit.vn).


KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CEO MASTER®

KHÓA HỌC TÊN MÔN HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CEO MASTER® Quản lý dự án

09/04/2023

Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00

54 buổi Live-training + Offline
Quản lý chuỗi cung ứng 26/03/2023 Live-training + Offline
Quản trị rủi ro & KSNB 13/05/2023 Live-training + Offline
Chiến lược & Quản trị hiện đại 01/04/2023 Live-training + Offline
Kế toán quản trị 01/04/2023 Live-training
Phát triển năng lực lãnh đạo 17/06/2023 Live-training 
Quản lý nhân sự (tự chọn) 22/04/2023 Live-training

Học phí: 34.000.000 vnđ

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Đối với hình thức đào tạo Live-training: Học trực tuyến trực tiếp với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 5% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 5% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

KHÓA HỌC KHÁC

4 + 9 =
 

Gửi ý kiến

13 Bình luận
Gửi bình luận
4 + 9 =
 • Tạ Vĩnh Phú

  Tôi muốn tham gia khóa học CEO Master. Trước đây tôi đã có tham gia khóa học Quản Lý Dự Án của FMIT (đã có giấy chứng chỉ của FMIT), trong khóa học CEO Master, tôi có cần phải học QLDA không?

  26-07-2018 20:13:57

  Fmit.vn trả lời

  Chào anh Phú,

  Nếu anh đã tham gia khóa học Quản lý dự án tại FMIT, trong chương trình CEO MASTER anh không cần phải tham gia học lại lớp Quản lý dự án nữa. Học phí cũng sẽ được giảm trừ đi số môn mà anh đã tham gia trước đó và áp dụng thêm chính sách ưu đãi cho anh

   

  1. Ưu đãi 5% khi đăng ký trước ngày khai giảng 15 ngày.
  2. Ưu đãi 5% dành cho học viên của FMIT
  3. Ưu đãi 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

  Để được hổ trợ thêm thông tin chi tiết về chương trình, anh vui lòng liên hệ với Ban tư vấn FMIT để được hỗ trợ tốt nhất. Cám ơn anh.

  18-08-2018 10:22:04

 • Mr Minh

  TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO IN-HOUSE Dear! Tôi hiện đang có nhu cầu liên kết đào tạo về các chương trình, kiên thức, kỹ năng dành cho Quản lý Cấp Trung. - Đối Tượng: Quản lý các nhà hàng - Ngành nghề kinh doanh: F&B - Nội dung: Kiến thức quản lý doanh nghiệp; Quản trị - chiến lược nhân sự; Dịch vụ khách hàng và Kỹ năng bán hàng. - Số lượng học viên: từ 40-60 học viên Phía trung tâm có thể tư vấn và thiết kế chương trình.

  17-07-2018 12:54:01

  Fmit.vn trả lời

  Chào anh Minh,

  Chi tiết nội dung chương trình, Ban tư vấn FMIT đã gửi qua email cho anh. Anh kiểm tra email nhé. Cám ơn anh đã quan tâm

  18-08-2018 08:31:36

 • Phùng thị bích thuỳ

  Muốn học online

  13-07-2018 12:48:11

  Fmit.vn trả lời

  Chào chị Bích Thủy

  Cám ơn chị đã quan tâm đến chương trình Giám đốc điều hành (CEO MASTER) tại FMIT. Chương trình này hiện đang đào tạo các môn học offline, được thiết kế từ các tiêu chuẩn quản lý toàn cầu như COSO®, PMI®, IIA®, SCOR®, tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội. Chị có thể đăng ký khóa học qua link: https://fmit.vn/dang-ky-khoa-hoc hoặc trực tiếp đến tại:

  1. Trụ sở chính - Tầng 5, 126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM
  2. Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7, 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, chị vui lòng liên hệ với Ban tư vấn FMIT để được hỗ trợ tốt nhất.

  05-09-2018 11:54:51

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo