Khóa học Giám đốc điều hành - CEO/COO MASTER | Viện đào tạo FMIT
slogan
Hotline: 09 88 54 00 11

QUỐC TẾ HÓA NĂNG LỰC CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỈ BẰNG KINH NGHIỆM

Đã qua thời doanh nghiệp có thể thành công chỉ nhờ vào kinh nghiệm. Việc xây dựng một hệ thống quản lí theo chuẩn mực quốc tế để ứng dụng vào quy mô của doanh nghiệp đang là một đòi hỏi cấp bách. Thực tiễn các bài học thành công trên thế giới đều cho thấy, tổ chức càng lớn thì việc xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực toàn cầu càng phải được coi trọng. Việc thiết kế cơ cấu tổ chức và áp dụng phù hợp các phương pháp quản trị theo chuẩn mực quốc tế sẽ giúp tổ chức đi đúng hướng, có chiến lược và hành động nhất quán, rõ ràng, đạt được mục tiêu một cách chủ động.

Để quản lý doanh nghiệp đạt hiệu quả, các nhà lãnh đạo cần “hệ thống quản lý” và “kỹ năng quản lý”. Trong khi các kỹ năng quản lý như lãnh đạo, ra quyết định, giao tiếp xã hội,…rất cần thiết cho sự thành công của cá nhân thì “hệ thống quản lý” có vai trò quyết định đến sự thành công và nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn tổ chức. Nhà lãnh đạo không thể chỉ điều hành tổ chức bằng kỹ năng cá nhân hoặc bằng kinh nghiệm.

Chương trình CEO MASTER® tại FMIT® được thiết kế nhằm trang bị cho các nhà điều hành đầy đủ “kỹ năng quản lý” cũng như “hệ thống quản lý” theo những chuẩn mực hàng đầu thế giới mà FMIT® là đối tác triển khai tại Việt Nam.

Chương trình Giám đốc điều hành nâng cao tại FMIT® khác biệt và duy nhất tại Việt Nam với việc chú trọng vào “hệ thống quản lý” theo những chuẩn mực của COSO®, PMI®, SCOR®, IIA®.. nhằm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn tổ chức. Đây là yếu tố quyết định sự sống còn và cạnh tranh trong thị trường hiện tại của tổ chức mà không phải là các kinh nghiệm và kỹ năng cá nhân, hoặc thiếu tính hệ thống.

Chương trình Giám đốc điều hành nâng cao tại FMIT® giúp các nhà điều hành có được cách nhìn đầy đủ và hệ thống về bức tranh quản trị, thiết kế và triển khai hệ thống quản trị tiên tiến theo các chuẩn mực quốc tế, giúp bức tranh điều hành rõ ràng, ra quyết định chính xác, và vận dụng những phương pháp tiên tiến nhất vào trong tổ chức của mình.

FMIT® thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn quản trị được công nhận và áp dụng rộng rãi ở các tập đoàn đa quốc gia và những công ty lớn.

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Chương trình này phù hợp với những đối tượng sau:

 • Giám đốc điều hành nâng cao, Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh, Lãnh đạo cấp cao,
 • Các phó giám đốc
 • Những ai tiềm năng trở thành Giám đốc

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Khóa học kết hợp giữa lý thuyết theo chuẩn mực quốc tế và vận dụng vào trong ngữ cảnh của doanh nghiệp.
 • Giảng viên sẽ nêu hệ thống phương pháp luận, người học chọn tình huống thực tế và trao đổi dựa trên cơ sở phối hợp giữa phương pháp luận và tình huống nhằm giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Giúp các nhà lãnh đạo làm quen với cách xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực, bỏ qua cách thực hiện theo kinh nghiệm và cảm tính để nâng cao sự chuyên nghiệp và tính hiệu quả trong việc vận hành tổ chức.
 • Phát triển và hoàn thiện các kỹ năng trong điều hành tổ chức như: kỹ năng lãnh đạo, quản lý nguồn nhân lực, dự báo rủi ro, quản lý tài chính,…
 • Xây dựng lực lượng các Giám đốc chuyên nghiệp, có đủ năng lực và trình độ quản lý, phát triển doanh nghiệp và tạo khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.

LỢI ÍCH CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, các nhà lãnh đạo sẽ nắm được:

 • Chuẩn mực điều hành doanh nghiệp dựa trên các kiến thức chuẩn quốc tế
 • Trên cơ sở hiểu rõ về triết lý quản trị cốt lõi đã được áp dụng thành công trên toàn thế giới giúp cho các nhà lãnh đạo chủ động áp dụng và điều chỉnh vào thực tế hoạt động của tổ chức
 • Cách nhìn hệ thống, cải tiến tư duy, giải quyết vấn đề có trọng tâm, ra quyết định chính xác, từ đó tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả
 • Có phương pháp, công cụ để thiết lập các chiến lược cũng như cách thức ra thực thi các kế hoạch để hoàn thành mục tiêu chiến lược của tổ chức.

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

 • Học viên được cấp chứng nhận hoàn thành CEO MASTER® sau khi hoàn thành và thi đạt tất cả các môn học bắt buộc (6 trong tổng số 8 môn) trong chương trình đào tạo.
 • Kết thúc mỗi môn học Học viên được yêu cầu cấp chứng nhận hoàn thành cho từng môn, có giá trị trong hệ thống của đối tác quốc tế theo từng môn.
 • Học viên có thể tiếp tục luyện thi lấy chứng chỉ quốc tế (PMP®, CICS®, CSCP®, CIA®) theo nhu cầu cho từng môn trong chương trình đào tạo.

CHÍNH SÁCH HỌC LẠI/ HỌC BÙ

 • Học viên được học lại tất cả các môn đã đăng ký MIỄN PHÍ trong vòng 02 năm
 • Học viên được học lại nếu có nhu cầu triển khai thực tế và cần tương tác với giảng viên để hiểu rõ hơn về phương pháp
 • Học viên được sắp xếp lịch học bù khi bận lịch công tác, không giới hạn thời gian học bù.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH NÂNG CAO - CEO/COO MASTER®

STTTÊN MÔN HỌCNỘI DUNG CHI TIẾTTHỜI LƯỢNG
1 Sơ đồ chiến lược và thẻ điểm cân bằng
 • Chiến lược
 • Thiết lập chiến lược
 • Hiện thực chiến lược
 • Đánh giá chiến lược
 • Thiết lập KPIs
 • Thẻ điểm cân bằng
 • Sơ đồ chiến lược
 • Các mô hình chiến lược
 • Công cụ phân tích chiến lược
4 buổi
2 Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®
(Xem chi tiết)
 • Giới thiệu,  những khái niệm cơ bản và  các quy trình trong quản lý dự án
 • Quản lý tích hợp
 • Quản lý người liên quan
 • Quản lý công việc
 • Quản lý thời gian
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý nguồn nhân lực
 • Quản lý truyền thông
 • Quản lý rủi ro
 • Quản lý thầu
12 buổi
3 Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO®
(Xem chi tiết)
 • Giới thiệu quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ
 • Thiết lập môi trường
 • Đánh giá rủi ro & thiết kế kiểm soát
 • Nhận diện rủi ro
 • Phân tích rủi ro định tính
 • Phân tích rủi ro định lượng
 • Chiến lược xử lý rủi ro
 • Thông tin & truyền thông
 • Đánh giá độ trưởng thành hệ thống quản trị rủi ro và Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO®
8 buổi
4 Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn quốc tế SCOR®
(Xem chi tiết)

 

 • Giới thiệu Quản lý chuỗi cung ứng
 • Kỹ thuật dự báo và Quản lý nhu cầu
 • S&OP (Sales & Operation Planning)
 •  Lập tiến độ tổng thể (Master Scheduling)
 • Kế hoạch yêu cầu nguyên liệu
 • Quản lý năng lực (Capacity Requirement Plan)
 • Quản lý tồn kho
 • Quản lý quan hệ nhà cung ứng (SRM – Supplier Relationship Management)
 • Phân phối và giao nhận (Distribution & Logistics)
 • Lean và hệ thống chất lượng
 • Lý thuyết ràng buộc (Theory of Constraints)
8 buổi
5 Quản lý tài chính chuẩn quốc tế IIA®
 • Các thuật ngữ và khái niệm cơ bản
 • Ghi chép các giao dịch tài chính
 • Các tiêu chuẩn & nguyên tắc kế toán
 • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
 • Chu kỳ kế toán
 • Các báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo thu nhập
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Giới hạn của báo cáo
 • Khấu hao
 • Giá trị tiền theo thời gian
 • Các loại cổ phiếu
 • Cổ tức
 • Vai trò các chỉ số trong phân tích
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Các loại chỉ số tài chính
 • Đánh giá tồn kho: FIFO, LIFO, trung bình, ..
 • Lập ngân sách
 • Các loại thuế
 • Ngân sách hoạt động, bán hàng, sản xuất, nguyên liệu trực tiếp,…
 • Điểm hòa vốn
 • Chuyển giá
8 buổi
6 Lãnh đạo
 • Lãnh đạo
 • Động viên
 • Networking
 • Đàm phán
 • Truyền thông
 • Giải quyết xung đột
 • Hiểu cá nhân và tương tác cá nhân
 • Tương tác nhóm
 • Quyền lực và ra quyết định
4 buổi
7 Quản lý thương hiệu & marketing
(môn học tự lựa chọn)
 • Giới thiệu Marketing
 • Phân khúc, thị trường mục tiêu và định vị
 • Lập kế hoạch và quản trị marketing
 • Thương hiệu và quản trị thương hiệu
 • Định vị thương hiệu
 • Chiến lược xây dựng thương hiệu
 • Quy trình xây dựng thương hiệu
04 buổi
8 Quản lý nhân sự
(môn học tự lựa chọn)
 • Chiến lược nhân sự
 • Chính sách nhân sự
 • Tuyển dụng và lựa chọn
 • Đánh giá nhân sự
 • Đào tạo và phát triển nhân sự, lương thưởng
 • Phân tích và thiết kế công việc
 • Động viên và sự hài lòng
 • Các công cụ quản lý nhân sự
04 buổi

1. Tại sao nhà quản lý tại Việt Nam phải sở hữu kiến thức theo chuẩn mực quốc tế?

Kiến thức theo chuẩn mực khác xa với kiến thức theo kinh nghiệm. Kinh nghiệm và cảm tính không thể giải quyết và đáp ứng với sự thay đổi và phức tạp của công việc hiện tại. Chỉ có kiến thức chuẩn mực quốc tế được tổng hợp từ hàng nghìn chuyên gia, sự thành công của các tập đoàn, và kinh nghiệm quốc tế sẽ giúp nhà quản lý tại Việt Nam có cách nhìn hệ thống, giải quyết vấn đề có trọng tâm, ra quyết định chính xác, tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả.

2. Chương trình Giám đốc điều hành nâng cao – CEO MASTER® của FMIT® khác biệt như thế nào?

Chương trình Giám đốc điều hành nâng cao - CEO MASTER® của FMIT® được xây dựng từ nền tảng các môn học trong chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế. Các môn học trong Giám đốc điều hành nâng cao - CEO MASTER® là sự tổng hợp các chuẩn mực quốc tế hiện tại đang đào tạo tại FMIT®. Nhà quản lý sẽ có cơ hội tiếp cận một cách hệ thống các chuẩn mực quản lý trên thế giới để hình hành và phát triển năng lực bản thân một cách hệ thống.

3. Mục tiêu chương trình Giám đốc điều hành nâng cao - CEO MASTER® nhằm tạo ra giá trị gì?

Giám đốc điều hành nâng cao - CEO MASTER® là chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế chú trọng nhiều đến thực hành bằng cách vận dụng những chuẩn mực quốc tế vào trong thực tế. Nội dung của Giám đốc điều hành nâng cao - CEO MASTER® là tổng hợp của những chuẩn mực hàng đầu thế giới về mỗi lĩnh vực (như quản lý dự án của PMI®, kiểm soát nội bộ của COSO®, chuỗi cung ứng chuẩn APICS®, quản lý tài chính IIA®,…).

4. Phương pháp đào tạo Giám đốc điều hành nâng cao - CEO/COO MASTER® là gì?

Giám đốc điều hành nâng cao - CEO MASTER® được đào tạo thông qua thực hành thực tế, phân tích tình huống hiện tại của doanh nghiệp và thực hành xây dựng hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Bằng những công cụ biểu mẫu theo chuẩn, nhà quản lý sẽ được làm quen với cách xây dựng hệ thống quản lý theo chuẩn mực, bỏ qua cách thực hiện theo kinh nghiệm và cảm tính, giúp hệ thống chuyên nghiệp và hiệu quả.

5. Nhà quản lý cần những kỹ năng gì?

Nhà quản lý cần 3 nhóm kỹ năng: kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý. Trong đó, khi hệ thống càng lớn thì kỹ năng quản lý và kỹ năng lãnh đạo càng trở nên quan trọng hơn. Chương trình chú trọng vào xây dựng kỹ năng lãnh đạo làm việc với con người, và kỹ năng quản lý để xây dựng hệ thống một cách chuyên nghiệp. Với những môn học quan trọng cần thiết cho nhà quản lý được đưa vào chương trình Giám đốc điều hành nâng cao - CEO MASTER® , người học sẽ hình thành một khung hệ thống sẵn sàng cho công tác quản lý điều hành tổ chức.

6. Chương trình Giám đốc điều hành nâng cao - CEO MASTER® phù hợp cho những đối tượng nào?

Chương trình Giám đốc điều hành nâng cao - CEO MASTER® bao gồm những môn học cần thiết cho quản lý cấp cao, Giám đốc điều hành nâng cao, giám đốc khối, trưởng phòng ban chức năng,… Tất cả họ đều cần các kiến thức quản lý một cách hệ thống và bài bản để có thể hoàn thành vai trò quản lý chuyên nghiệp.

7. Tại sao phải quản lý bằng hệ thống mà không là kinh nghiệm?

Quản lý bằng kinh nghiệm chỉ phù hợp với tổ chức nhỏ, người quản lý đã quen với công việc. Tuy nhiên hiện tại, tốc độ thay đổi của xã hội nhanh hơn bao giờ hết, việc sử dụng kinh nghiệm quản lý sẽ tạo áp lực cho người quản lý, nhiều sai sót, và ra quyết định dễ nhầm lẫn. Quản lý bằng cách xây dựng một hệ thống chuyên nghiệp sẽ giúp nhà quản lý chủ động và chuyên nghiệp hơn, giảm những quyết định sai lầm và tăng tính hợp tác trong toàn tổ chức.

8. Học viên đã tham gia tại FMIT bao gồm những ai?

Đã có hàng trăm công ty, tập đoàn lớn nhỏ khác nhau đã trải nghiệm khóa học tại FMIT (tham khảo danh mục khách hàng tại website www.fmit.vn).

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

KHÓA HỌCKHU VỰCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCTHỜI LƯỢNGHỌC PHÍ
Giám đốc điều hành TP. HCM 18/11/2017 Thứ 7, chủ nhật
Sáng: 08:30-11:30
Chiều:13:30-16:30
44 buổi 25.000.000 vnd
 • Hình thức thanh toán: trực tiếp hoặc chuyển khoản.
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Ưu đãi:

 • Ưu đãi 10% khi đăng ký trước ngày khai giảng 01 tháng hoặc 5% khi đăng ký trước ngày khai giảng 10 ngày
 • Ưu đãi 5% dành cho học viên của FMIT
 • Ưu đãi 5% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

Chính sách học lại:

Học viên được học lại miễn phí chương trình trong vòng 2 năm

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính – Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 098 854 0011

Văn phòng đại diện tại Hà Nội – Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 093 848 6939

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

 

Đăng kí khóa học "Giám đốc điều hành nâng cao"
Tp.HCM
 
Đăng kí

Gửi Ý Kiến

76 Bình luận
 • Nguyễn Lan Anh

  Chào bạn, khóa học "Giám đốc điều hành" có lịch tổ chức ở Hà nội không? Cám ơn.

  11-07-2017 09:04:20

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Nguyen Lan Anh,

  Khóa Giám đốc điều hành - CEO Master® hiện chưa khai giảng tại Hà Nội. Nhưng có 3 môn trong chương trình thường xuyên tổ chức tại Hà Nội là (1) Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®, (2)Quản trị rủi ro & kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO® và (3) Quản trị chuỗi cung ứng chuẩn APICS®. Chị có thể xem nội dung chương trình phù hợp thì đăng ký tham dự nhé. Cảm ơn chị!

  12-07-2017 09:06:22

 • nguyen tien chan

  bạn ơi cho mình biết lớp khai gian sắp tới và thời gian hoàn thành khóa học là bao lâu vậy bạn. phí học bao nhiêu vậy bạn.

  16-06-2017 13:24:27

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Nguyen Tien Chan!

  FMIT gửi Anh Khóa học Giám Đốc Điều Hành

  KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ
  Giám đốc điều hành TP. HCM 17/06/2017

  Thứ 7, chủ nhật

  Sáng: 08:30-11:30

  Chiều:13:30-16:30

  44 buổi 25.000.000 vnd
  • Hình thức thanh toán: trực tiếp hoặc chuyển khoản.
  • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

  Ưu đãi:

  • Ưu đãi 5% khi đóng học phí trước ngày khai giảng 01 tuần
  • Ưu đãi 5% học phí dành cho học viên của FMIT

  Chính sách học lại:

  Học viên được học lại miễn phí chương trình trong vòng 2 năm

  16-06-2017 17:18:32

 • Thanh Van

  Toi muon hoc CEO thi co can dieu KIEN gi khong?

  08-05-2017 16:07:25

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Van Thanh!

  Chương trình Giám Đốc điều hành phù hợp với những đối tượng sau:

   • Giám đốc điều hành, Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh, Lãnh đạo cấp cao,
   • Các phó giám đốc
   • Những ai tiềm năng trở thành Giám đốc
  • Khóa học đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp – CEO/COO MASTER® tại FMIT® nhằm trang bị cho các giám đốc điều hành đầy đủ về kỹ năng quản lý cũng như “hệ thống quản lý” theo những chuẩn mực hàng đầu thế giới mà FMIT®triển khai tại Việt Nam.
  • Đây là chương trình đào tạo khác biệt và duy nhất tại Việt Nam chú trọng tập trung vào “hệ thống quản lý” theo chuẩn mực quốc tế của ,Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI®, Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO®, Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn quốc tế APICS®Anh có thể tham gia anh nhé.

  11-05-2017 12:41:18

 • huỳnh thị cúc lan

  mình muốn học khoá học ceo để quản lý và điều hành doanh nghiệp của mình được chuyên nghiệp và tốt hơn, mình ở tại tp buôn ma thuột, cho mình biết trường ta có mở khoá học tại buôn ma thuột không?

  06-05-2017 16:42:28

  Fmit.vn trả lời :

  Chào chị Huỳnh Thị Cúc Lan,

  Hiện tại khóa học Giám đốc điều Hành - CEO tại FMIT mới chỉ triên khai ở TP.HCM chị nhé.

  Khóa học đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp – CEO/COO MASTER® tại FMIT® nhằm trang bị cho các giám đốc điều hành đầy đủ về kỹ năng quản lý cũng như “hệ thống quản lý” theo những chuẩn mực hàng đầu thế giới mà FMIT®triển khai tại Việt Nam.

  Đây là chương trình đào tạo khác biệt và duy nhất tại Việt Nam chú trọng tập trung vào “hệ thống quản lý” theo chuẩn mực quốc tế của ,Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI®, Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO®, Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn quốc tế APICS®… chị có thể tham gia 3 chương trình này trước tại TP.HCM or Hà Nội để tiết kiệm thời gian đi lại ah.

  08-05-2017 10:58:31

 • Nguyễn Duy Tý

  Hiện Em đang dự tính mở doanh nghiệp tư nhân ngành xây dựng và cơ khí.vì tự thấy bản thân còn thiếu nhiều kinh nghiệp quản lý và tầm nhìn lên rất mong có được sự hỗ trợ tư vấn ạ.xin cảm ơn

  01-05-2017 13:40:20

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Nguyễn Duy Tý!

  Khóa học đào tạo Giám đốc chuyên nghiệp – CEO/COO MASTER® tại FMIT® nhằm trang bị cho các giám đốc điều hành đầy đủ về kỹ năng quản lý cũng như “hệ thống quản lý” theo những chuẩn mực hàng đầu thế giới mà FMIT®triển khai tại Việt Nam.

  Đây là chương trình đào tạo khác biệt và duy nhất tại Việt Nam chú trọng tập trung vào “hệ thống quản lý” theo chuẩn mực quốc tế của ,Quản lý dự án chuẩn quốc tế PMI®, Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO®, Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn quốc tế APICS®… Anh có thể tham gia anh nhé.

  Hoàn thành khóa học anh được cấp chứng chỉ. Đối với những khóa học theo chuẩn quốc tế như PMI, COSO, APICS, chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu anh nhé

  04-05-2017 16:07:34

 

Gửi bình luận


Gửi bình luận
Liên hệ