Chiến lược và quản trị hiện đại

TẠI SAO CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH CẦN TRANG BỊ KIẾN THỨC VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI?

Hiện tại với bối cảnh toàn cầu hóa, sự ra đời của công nghệ, và đặc biệt sự xuất hiện của COVID đã làm thay đổi bức tranh và diện mạo của thế giới trong điều kiện và tình hình mới, buộc các tổ chức phải đánh giá và thay đổi ở nhiều cấp độ từ: chiến lược, mô hình kinh doanh, hệ thống vận hành, và năng lực của tổ chức nhằm đáp ứng theo sự thay đổi, duy trì sự tồn tại và phát triển lâu dài của tổ chức. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng kinh nghiệm cá nhân để xây dựng và vận hành hệ thống quản trị của tổ chức, các nhà điều hành trong các hệ thống có quy mô vừa và lớn có thể tạo ra một hệ thống thiếu nhất quán và không hoàn chỉnh, bị động trong phản ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh.

“Kiến thức sâu sắc về Chiến lược và quản trị hiện đại giúp các nhà điều hành tự tin trong ra quyết định, dẫn dắt định hướng đúng cho tổ chức, tương tác hiệu quả với các đối tác, phản ứng phù hợp với sự thay đổi của bối cảnh thế giới, và cuối cùng giúp tổ chức hoạt động hiệu quả, ổn định, và phát triển bền vững”.

Chiến lược và quản trị hiện đại là phần nền tảng quan trọng của 1 doanh nghiệp mà toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện trên nền tảng đó. Với mức trưởng thành của nó càng cao, giá trị tổ chức càng lớn, hoạt động của tổ chức càng chắc chắn và hiệu quả, có đầy đủ thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định, khả năng thích nghi với sự thay đổi tốt giúp hoàn thành sứ mệnh, tạo giá trị cho nhân viên, cổ đông, khách hàng, và xã hội.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, hơn ai hết, các nhà quản trị điều hành (Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo) cần phải có tư duy và kiến thức sâu sắc về Quản trị thay đổi, Chiến lược và quản trị hiện đại để có thể hoạch định các chiến lược, cấu trúc hệ thống, định ra các phương diện quản trị quan trọng của tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo các nhân sự cấp dưới triển khai các phương diện quản trị này hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn để thực hiện.

FMIT triển khai chương trình đào tạo này trên cơ sở tổng hợp chắt lọc các tinh túy quản trị từ các chuẩn mực quản trị quốc tế, đặc biệt là chuẩn GINI, đưa ra 1 chương trình đào tạo tinh gọn tiết kiệm về thời gian nhà điều hành nhưng đầy đủ các phương diện, chiều sâu về kiến thức, hệ thống về phương pháp giúp các nhà điều hành có được kiến thức am hiểu sâu sắc nhất theo các chuẩn mực quản trị toàn cầu hiện tại.

Chương trình có những điểm trọng tâm nổi bật sau:

 • Tiếp cận toàn cảnh và hệ thống về kiến trúc hệ thống quản trị từ đó thấy được một cách tổng quan và hiểu ý nghĩa và sứ mệnh của các dự án thay đổi tạo giá trị ở những phương diện khác nhau từ hoạt động quản trị của Hội đồng, chiến lược, văn hóa tổ chức, năng lực tổ chức, chiến lược hoạt động, toàn bộ chuỗi cung ứng, và các thành phần khác trong mô hình kinh doanh
 • Xây dựng và thay đổi chiến lược trong tổ chức từ chiến lược kinh doanh, các chiến lược hoạt động, chiến lược chuỗi cung ứng,… và sự nhất quán giữa các chiến lược giúp đạt được tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức
 • Sử dụng quản trị đổi mới sáng tạo như là nền tảng để tạo nên các loại chiến lược, nghiên cứu về các con đường đổi mới và phương tiện đổi mới vận dụng trọng xây dựng các loại chiến lược
 • Sử dụng các công cụ hiện đại như: thiết kế trải nghiệm khách hàng CXJM, tư duy thiết kế (design thinking, HCD), đổi mới sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh để khai phá cơ hội mới, đặc biệt là các giải pháp đột phá để đổi mới chiến lược
 • Đánh giá mục tiêu và kết quả hoạt động: liên kết từ mục tiêu chiến lược đến mục tiêu hệ thống và mục tiêu hoạt động một cách nhất quán bằng mô hình đo lường tích hợp (Integrated Measurement Model) và các công cụ về quản lý mục tiêu: KPI, Balanced Scorcard, KRI, OKR, OGSM.
 • Áp dụng các kỹ thuật hiện đại để theo dõi, cải tiến liên tục (10%) và cải tiến đột phá (10X) như lean, 6 sigma, quản trị rủi ro, và 10X breakthrough.
 • Áp dụng quy trình quản lý thay đổi nhằm giúp quá trình thực hiện các dự án chiến lược theo phương pháp mới Agile được triển khai hiệu quả
 • Cuối cùng là mô hình về kiến trúc quản trị hiện đại giúp tích hợp các hệ thống quản trị giúp tổ chức gắn kết các hệ thống quản trị trong một bức tranh thể hiện triết lý vận hành nhất quán trong tổ chức tạo cơ sở vận hành cho tổ chức.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Hội đồng quản trị
 • Ban giám đốc
 • Quản lý cấp cao
 • Bộ phận chiến lược
 • Quản lý các bộ phận và các phòng ban
 • Đội ngũ kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ
 • Đội ngũ chiến lược về công nghệ thông tin
 • Các cá nhân muốn hiểu rõ về bức tranh quản trị chiến lược

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Học viên học lý thuyết cùng với các bài tập tình huống của chương trình. Bên cạnh đó, học viên được tổ chức thành các nhóm để thực hành trên tình huống thực tế của doanh nghiệp

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Giúp các nhà quản lý nắm được các kiến thức một cách hệ thống và đầy đủ về Chiến lược và quản trị hiện đại
 • Hiểu được các thức xây dựng, lựa chọn, đánh giá, cải tiến chiến lược
 • Sử dụng các mô hình hiện đại nhất hiện nay trong việc xây dựng, triển khai, đánh giá, cải tiến chiến lược và kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

 • Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học tích hợp về CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI (STRATEGY AND MODERN GOVERNANCE) do FMIT® cấp.
 • Những học viên có nhu cầu thi chứng chỉ quốc tế CInS® có thể tham gia kỳ thi do Học Viện GInI®, Hoa Kỳ tổ chức

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu về chiến lược và hệ thống quản trị
 • Mức độ trưởng thành của hệ thống quản trị
 • Giới thiệu về kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại
 • Các nguyên tắc quản trị
 • Mô hình 3 lớp
 • Chức năng các lớp trong mô hình
 • Kiểm toán nội bộ
 • Xây dựng môi trường kiểm soát: các thành phần quan trọng: quy tắc đạo đức, vai trò lãnh đạo, hệ thống thưởng, cấu trúc tổ chức, phân quyền, năng lực nhân sự, và các quy trình hướng dẫn hoạt động, hệ thống đánh giá
 • Hệ thống vận hành của doanh nghiệp ở 4 cấp độ theo thông lệ quốc tế
 • Các loại dự án chiến lược
Chuyên đề 2:
Lãnh đạo sự thay đổi trong chiến lược và kiến trúc hệ thống quản trị
 • Tạo văn hóa tổ chức
 • Cam kết và tầm nhìn
 • Các phương pháp lãnh đạo
 • Tạo động lực và các phương pháp
 • Các nhân tố tác động đến thành công của sự thay đổi
 • Quy trình quản lý sự thay đổi
 • Các thành phần của sự thay đổi
 • Quản lý xung đột và sự tham gia của các bên liên quan
Chuyên đề 3:
Con đường chiến lược và phương tiện thực hiện

 

 • Các tầng chiến lược và quan hệ giữa các tầng chiến lược
 • Chiến lược kinh doanh, chiến lược hoạt động
 • Các Case study về chiến lược kinh doanh: Penang Mutiara Hotel; Dell Inc; Flextronics Inc.; Tesco vs. WebVan
 • Đổi mới chiến lược
 • Nền tảng giá trị FOV
 • Các hình thức đổi mới sản phẩm và chiến lược
 • Tầm nhìn về chiến lược
 • 7 Con đường về chiến lược
 • Các phương tiện hiện thực chiến lược
 • Tạo danh mục đổi mới chiến lược
 • Chu trình đổi mới chiến lược
 •  Case study về lựa chọn con đường và phương tiện cho chiến lược: Digibatics Analytics Ltd
Chuyên đề 4:
Thiết kế trải nghiệm khách hàng, tư duy thiết kế, và mô hình kinh doanh

 

 • Giới thiệu về trải nghiệm khách hàng (Customer Experience)
 • Chu trình thiết kế trải nghiệm khách hàng (CXJM)
 • Khung về mô hình kinh doanh
 • Mô hình kinh doanh CANVAS
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Case study về thiết kế trải nghiệm khách hàng và mô hình kinh doanh
 • Giới thiệu về tư duy thiết kế và phương pháp thiết kế
 • Quy trình tư duy thiết kế
 • Phương pháp thiết kế và tìm kiếm cơ hội thay đổi
 • Các phương pháp quan sát
 • Các phương pháp câu hỏi
 • Các phương pháp trải nghiệm
 • Các phương pháp nghiên cứu
 • Mô hình cho tư duy thiết kế
Chuyên đề 5:
Thiết lập mục tiêu và đánh giá kết quả thực hiện
 • Thiết lập mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động
 • Hệ thống đánh giá kết quả và mô hình tích hợp
 • Lựa chọn mục tiêu đánh giá
 • Thiết lập KPI
 • Giới thiệu các thước đo về khách hàng, hoạt động, tài chính, …
 • Balanced Scorecard
 • Nguyên tắc và thành phần của Balanced Scorecard
 • Thiết lập OKR chỉ số mục tiêu – kết quả chính
 • Đặc điểm và thành phần của OKR
 • Case study về KPI, OKR, Balanced Scorecard
 • Case study về OGSM
Chuyên đề 6:
Các dự án xây dựng hệ thống tích hợp và mở rộng
 • Các mức độ trưởng thành của hệ thống chuỗi cung ứng
 • Xây dựng hệ thống lập kế hoạch và kiểm soát tổ chức
 • Quản lý nguồn lực
 • Quản lý nhu cầu
 • Quản lý kế hoạch và nút thắc cổ chai của hệ thống
 • Quản lý MRP, DRP
 • Giới thiệu các thành phần của ERP và Advanced ERP
Chuyên đề 7:
Quản lý đối tác và công nghệ
 • Các hệ thống công nghệ sử dụng trong quản lý đối tác và chuỗi cung ứng
 • Quy trình quản lý đối tác chiến lược
 • Các kỹ thuật phối hợp giữa các đối tác trong chuỗi (VMI, CR, QRP, CPFR)
 • Quy trình CRM và SRM
 • Quy trình tối ưu nút thắc, tăng hiệu quả hệ thống
Chuyên đề 8:
Quản trị rủi ro chiến lược
 • Khung quản trị rủi ro COSO, ISO 31000
 • Hiện thực khung COSO như thế nào, các thành phần triển khai
 • Tuyên bố khẩu vị và thiết lập chỉ số rủi ro KRI
 • Lập hồ sơ rủi ro chiến lược và các hoạt động của tổ chức
Chuyên đề 9:
Tối ưu hiệu quả hoạt động tổ chức và cải tiến liên tục
 • Các phương pháp cải tiến liên tục
 • Quản lý chất lượng toàn diện TQM
 • Tối ưu hiệu quả hoạt động tổ chức qua Lean
 • Cải tiến hệ thống 6 sigma
 • Lý thuyết ràng buộc TOC và kiểm soát nút thắc cổ chai
Chuyên đề 10
Hiện thực dự án chiến lược theo phương pháp Agile
 • Các loại vòng đời dự án Agile/predictive/adaptive/hybrid
 • Vòng đời dự án trong chiến lược đổi mới
 • Lập kế hoạch và triển khai dự án Agile
 • Các kỹ thuật sử dụng trong dự án Agile
 • Tổ chức thực hiện dự án Agile

 

Để được hỗ trợ thêm thông tin về khóa học, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tư vấn Viện FMIT®.

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 0708 25 99 25

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 093 848 6939

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

 

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

Hình thức đào tạo: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viêngiảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhómhỏi đáp với giảng viênlớp học.”

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI 08/01/2022 Thứ 7, chủ nhật
Sáng
: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
04 ngày
(08,09,15,16/01/2022)
07/04/2022 Thứ 5,6
Sáng
: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
04 ngày
(07,08,14,15/04/2022)

Học phí: 12.000.000 vnd

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

ƯU ĐÃI:

 • Ưu đãi giảm 5%: 11.400.000 VND khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3%: 11.640.000 VND trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 600.000 VND/học viên khi đã tham gia khoá học tại FMIT
 • Giảm thêm 360.000 VND/học viên khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO VUI LÒNG LIÊN HỆ FMIT ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 0708 25 99 25

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 0708 25 99 25

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

2 + 7 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
2 + 7 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo