Chiến lược & quản trị hiện đại

TẠI SAO CÁC NHÀ ĐIỀU HÀNH VÀ QUẢN LÝ CHỨC NĂNG CẦN HIỂU VỀ CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

Hiện tại với bối cảnh toàn cầu hóa, sự ra đời của công nghệ, và đặc biệt sự xuất hiện của COVID đã làm thay đổi bức tranh và diện mạo của thế giới trong điều kiện và tình hình mới, buộc các tổ chức phải đánh giá và thay đổi ở nhiều cấp độ từ: chiến lược, mô hình kinh doanh, hệ thống vận hành, và năng lực của tổ chức nhằm đáp ứng theo sự thay đổi, duy trì sự tồn tại và phát triển lâu dài của tổ chức.

Khi nói đến chiến lược là nói đến phần chiến lược kinh doanh (Business Strategy) mang tính tổng quan để định hướng cho toàn tổ chức do Ban điều hành và Hội đồng định hướng cũng như nói đến chiến lược tổ chức cụ thể (Organizational Strategy) do quản lý đứng đầu các bộ phận trong công ty thực hiện. Với quan điểm trước đây, chiến lược và các quyết định quan trọng thuộc về Ban điều hành, tuy nhiên với quan điểm Chiến lược & Quản trị hiện đại, vai trò của các Quản lý các chức năng chính như: mua hàng, chuỗi cung ứng, quản trị rủi ro, nhân sự, tài chính, … được trao quyền nhiều hơn và tham gia vào công tác hoạch định chiến lược tổ chức để có thể tối ưu và triển khai chiến lược cho từng bộ phận. Việc quản lý đứng đầu các vị trí thiếu kiến thức về chiến lược gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh và khả năng phát triển của tổ chức, không thể chỉ ra được cụ thể cách thức triển khai chiến lược ở vị trí nào trong tổ chức.

“Kiến thức sâu sắc về Chiến lược & Quản trị hiện đại giúp các nhà điều hành tự tin trong ra quyết định, dẫn dắt định hướng đúng cho tổ chức, tương tác hiệu quả với các đối tác, phản ứng phù hợp với sự thay đổi của bối cảnh thế giới, và cuối cùng giúp tổ chức hoạt động hiệu quả, ổn định, và phát triển bền vững”.

 • Trong bối cảnh thế giới mới với nhiều biến động và thay đổi, buộc các doanh nghiệp phải phân tích, đánh giá và đưa ra các chiến lược phù hợp trong tình hình mới nhằm duy trì sự phát triển, ổn định, và bền vững. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng kinh nghiệm cá nhân để xây dựng và vận hành hệ thống quản trị của tổ chức, các nhà điều hành trong các hệ thống có quy mô vừa và lớn có thể tạo ra một hệ thống thiếu nhất quán và không hoàn chỉnh, bị động trong phản ứng với sự biến động của môi trường kinh doanh.
 • Chiến lược và quản trị hiện đại là phần nền tảng quan trọng của 1 doanh nghiệp mà toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện trên nền tảng đó. Với mức trưởng thành của nó càng cao, giá trị tổ chức càng lớn, hoạt động của tổ chức càng chắc chắn và hiệu quả, có đầy đủ thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định, khả năng thích nghi với sự thay đổi tốt giúp hoàn thành sứ mệnh, tạo giá trị cho nhân viên, cổ đông, khách hàng, và xã hội.
 • Để thực hiện nhiệm vụ đó, hơn ai hết, các nhà quản trị điều hành (Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo) cần phải có tư duy và kiến thức sâu sắc về Quản trị thay đổi, Quản trị chiến lược và Kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại để có thể hoạch định các chiến lược, cấu trúc hệ thống, định ra các phương diện quản trị quan trọng của tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo các nhân sự cấp dưới triển khai các phương diện quản trị này hoặc phối hợp với các đơn vị tư vấn để thực hiện.
 • FMIT triển khai chương trình đào tạo này trên cơ sở tổng hợp chắt lọc các tinh túy quản trị từ các chuẩn mực quản trị quốc tế, đưa ra 1 chương trình đào tạo tinh gọn tiết kiệm về thời gian nhà điều hành nhưng đầy đủ các phương diện, chiều sâu về kiến thức, hệ thống về phương pháp giúp các nhà điều hành có được kiến thức am hiểu sâu sắc nhất theo các chuẩn mực quản trị toàn cầu hiện tại.

NGUYÊN TẮC HÀNG ĐẦU CỦA CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

Chương trình này thiết kế dành cho các nhà quản lý (Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận) muốn nắm bắt và nâng cao kiến thức được cập nhật mới nhất về chiến lược và quản trị hiện đại. Chương trình cũng được thiết kế dành cho các học viên quản trị rủi ro, quản lý chuỗi cung ứng, kiểm toán nội bộ, quản lý dự án, … muốn hiểu sâu về cấp độ chiến lược và nguyên tắc vận hành của hệ thống quản trị hiện đại, tích hợp với công tác triển khai chiến lược tại bộ phận để tối ưu, khả thi và mang lại hiệu quả tốt nhất cho tổ chức.

QUẢN LÝ CHỨC NĂNG VỚI CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

 • Ngày nay vai trò của quản trị chiến lược ngày càng trở nên đặc biệt và quan trọng hơn trong bối cảnh biến động và nhiều thách thức của toàn cầu hóa, cạnh tranh, thay đổi công nghệ, …Chiến lược không chỉ là cách thức chung để tiến hành mà còn là chiến lược của các bộ phận để triển khai cụ thể.
 • Với bộ phận rủi ro việc hiểu chiến lược vô cùng quan trọng khi quản trị rủi ro thể hiện ở mọi tổ chức, mọi cấp độ, mọi hoạt động và trở thành nguyên tắc hàng đầu để tối ưu quyết định, giúp tổ chức đạt được mục tiêu dù là mục tiêu chiến lược, phòng ban, dự án, hay bất kỳ hoạt động nào.
 • Với bộ phận chuỗi cung ứng, hiểu được chiến lược giúp thiết kế chuỗi phù hợp và tối ưu hơn để đáp ứng lại sự thay đổi, sẵn sàng các năng lực bên trong và bên ngoài để khai thác các cơ hội và đáp ứng hiệu quả các nhu cầu của thị trường.
 • Với bộ phận nhân sự, việc hiểu chiến lược giúp công ty xây dựng được chương trình thu hút nhân tài, xây dựng kế hoạch phát triển và chuẩn bị sẵn sàng nhân lực để đáp ứng yêu cầu về mặt nhân lực cho chiến lược và định hướng của tổ chức.
 • Tương tự, các bộ phận tài chính, công nghệ, sản xuất, marketing, thương hiệu, sáng tạo, nghiên cứu phát triển,… tất cả đều cần hiểu nắm bắt các nguyên tắc và kiến thức sâu sắc về chiến lược để có thể bổ trợ cho hoạt động và sự phát triển lâu dài của công ty.

Chương trình có những điểm trọng tâm nổi bật sau:

 • Tiếp cận toàn cảnh và hệ thống về kiến trúc hệ thống quản trị từ đó thấy được một cách tổng quan và hiểu ý nghĩa và sứ mệnh của các dự án thay đổi tạo giá trị ở những phương diện khác nhau từ hoạt động quản trị của Hội đồng, chiến lược, văn hóa tổ chức, năng lực tổ chức, chiến lược hoạt động, toàn bộ chuỗi cung ứng, và các thành phần khác trong mô hình kinh doanh
 • Xây dựng và thay đổi chiến lược trong tổ chức từ chiến lược kinh doanh, các chiến lược hoạt động, chiến lược chuỗi cung ứng,… và sự nhất quán giữa các chiến lược giúp đạt được tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức
 • Sử dụng quản trị đổi mới sáng tạo như là nền tảng để tạo nên các loại chiến lược, nghiên cứu về các con đường đổi mới và phương tiện đổi mới vận dụng trọng xây dựng các loại chiến lược
 • Sử dụng các công cụ hiện đại như: thiết kế trải nghiệm khách hàng CXJM, tư duy thiết kế (design thinking, HCD), đổi mới sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh để khai phá cơ hội mới, đặc biệt là các giải pháp đột phá để đổi mới chiến lược
 • Đánh giá mục tiêu và kết quả hoạt động: liên kết từ mục tiêu chiến lược đến mục tiêu hệ thống và mục tiêu hoạt động một cách nhất quán bằng mô hình đo lường tích hợp (Integrated Measurement Model) và các công cụ về quản lý mục tiêu: KPI, Balanced Scorcard, KRI, OKR, OGSM.
 • Áp dụng các kỹ thuật hiện đại để theo dõi, cải tiến liên tục (10%) và cải tiến đột phá (10X) như lean, 6 sigma, quản trị rủi ro, và 10X breakthrough.
 • Hiểu và vận dụng hệ thống công nghệ hiện đại và thông tin trong quản trị, giúp khai thác sức mạnh và tăng cường mức độ chính xác trong ra quyết định.
 • Áp dụng quy trình quản lý thay đổi nhằm giúp quá trình thực hiện các dự án chiến lược theo phương pháp mới Agile được triển khai hiệu quả 
 • Cuối cùng là mô hình về kiến trúc quản trị hiện đại giúp tích hợp các hệ thống quản trị giúp tổ chức gắn kết các hệ thống quản trị trong một bức tranh thể hiện triết lý vận hành nhất quán trong tổ chức tạo cơ sở vận hành cho tổ chức. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Quản lý cấp cao, Bộ phận chiến lược
 • Quản lý các bộ phận và các phòng ban
 • Các học viên đã tham gia khóa học quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ nền tảng, muốn nâng cao kiến thức và tích hợp rủi ro với chiến lược và quản trị hiện đại.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Học viên học lý thuyết cùng với các bài tập tình huống của chương trình. Bên cạnh đó, học viên được tổ chức thành các nhóm để thực hành trên tình huống thực tế của doanh nghiệp

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Giúp các nhà quản lý nắm được các kiến thức một cách hệ thống và đầy đủ về chiến lược và quản trị hiện đại
 • Hiểu được các thức xây dựng, lựa chọn, đánh giá, cải tiến chiến lược
 • Sử dụng các mô hình hiện đại nhất hiện nay trong việc xây dựng, triển khai, đánh giá, cải tiến chiến lược và quản trị hiện đại
 • Hiểu cách thức tích hợp các hệ thống đặc biệt là hệ thống quản trị rủi ro trong khung chiến lược và đổi mới.

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

 • Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học tích hợp về CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI THEO CHUẨN QUỐC TẾ GINI® do FMIT® cấp.
 • Những học viên có nhu cầu thi chứng chỉ quốc tế CInS® có thể tham gia kỳ thi do Học Viện GInI®, Hoa Kỳ tổ chức

KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu về chiến lược
 • Mức độ trưởng thành của hệ thống quản trị
 • Giới thiệu về kiến trúc hệ thống quản trị hiện đại
 • Các loại chiến lược trong tổ chức
 • Thực hành 1: Penang Mutiara Hotel, Dell Inc, Flextronics Inc., Tesco vs. WebVan
 • Đánh giá bối cảnh và tác động
 • Phân tích SWOT
 • Phân tích ma trận Growth – Share
 • Phân tích PESTLE
 • Phân tích 5-forces
 • Thực hành 2: Phân tích bối cảnh
 • Chủ đề về chiến lược và hình thành chiến lược
 • Chiến lược thâm nhập thị trường
 • Chiến lược đa quốc gia vs. toàn cầu
Chuyên đề 2:
Quản trị, Văn hóa, và Quản lý sự thay đổi
 • Nguyên tắc vận hành khung chiến lược
 • Quản trị công ty
 • Thực hành 3: Your Money Incorporated (YMI), Unfathomable Software Incorporated (USI)
 • Cấu trúc tổ chức và xây dựng năng lực
 • Các loại hình cơ cấu tổ chức
 • Phân quyền và trách nhiệm
 • Năng lực và đào tạo
 • Quy tắc đạo đức và văn hóa tổ chức
 • Thực hành 4: xây dựng văn hóa và quy tắc ứng xử
 • Quản lý sự thay đổi
 • Các phương pháp lãnh đạo
 • Lý thuyết tạo động lực
Chuyên đề 3:
Con đường chiến lược và phương tiện thực hiện
 • Các tầng chiến lược và quan hệ giữa các tầng chiến lược
 • Chiến lược kinh doanh, chiến lược hoạt động
 • Đổi mới chiến lược
 • Nền tảng giá trị FOV
 • Các hình thức đổi mới sản phẩm và chiến lược
 • Tầm nhìn về chiến lược
 • 7 Con đường về chiến lược
 • Các phương tiện hiện thực chiến lược
 • Tạo danh mục đổi mới chiến lược
 • Chu trình đổi mới chiến lược
 • Thực hành 5: Lựa chọn con đường và phương tiện cho chiến lược: Digibatics Analytics Ltd
Chuyên đề 4:
Thiết kế trải nghiệm khách hàng và mô hình kinh doanh
 • Giới thiệu về trải nghiệm khách hàng (Customer Experience)
 • Chu trình thiết kế trải nghiệm khách hàng (CXJM)
 • Khung về mô hình kinh doanh
 • Mô hình kinh doanh CANVAS
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
 • Thực hành 6: Thiết kế trải nghiệm khách hàng và mô hình kinh doanh
Chuyên đề 5:
Thiết lập mục tiêu và đánh giá kết quả thực hiện
 • Thiết lập mục tiêu chiến lược và mục tiêu hoạt động
 • Hệ thống đánh giá kết quả và mô hình tích hợp
 • Lựa chọn mục tiêu đánh giá
 • Thiết lập KPI
 • Giới thiệu các thước đo về khách hàng, hoạt động, tài chính, …
 • Balanced Scorecard
 • Nguyên tắc và thành phần của Balanced Scorecard
 • Thiết lập OKR chỉ số mục tiêu – kết quả chính
 • Đặc điểm và thành phần của OKR
 • Thực hành 7: Thiết lập KPI, OKR, Balanced Scorecard & Burger King
Chuyên đề 6:
Quản lý đối tác và công nghệ
 • Các hệ thống công nghệ sử dụng trong quản lý đối tác và chuỗi cung ứng
 • Quy trình quản lý đối tác chiến lược
 • Các kỹ thuật phối hợp giữa các đối tác trong chuỗi (VMI, CR, QRP, CPFR)
 • Quy trình CRM và SRM
 • Quy trình tối ưu nút thắc, tăng hiệu quả hệ thống
 • Ứng dụng các công nghệ hiện đại trong quản trị
Chuyên đề 7:
Tích hợp quản trị rủi ro vào chiến lược
 • Giới thiệu COSO và 20 nguyên tắc quản trị rủi ro
 • Thiết lập khẩu vị và chỉ số rủi ro KRI cho chiến lược
 • Nhận diện rủi ro chiến lược
 • Phân tích rủi ro chiến lược
 • Xử lý và điều chỉnh chiến lược
 • Đánh giá lựa chọn chiến lược
 • Báo cáo hệ thống quản trị rủi ro
 • Thực hành 8: Quản trị rủi ro chiến lược
Chuyên đề 8:
Hiện thực chiến lược & cải tiến hệ thống
 • Mối quan hệ dự án và chiến lược
 • Các phương pháp tiếp cận dự án chiến lược
 • Vòng đợi dự án chiến lược
 • Các quy trình quản lý dự án
 • Lean và Kanban
 • 6 sigma và quản lý chất lượng toàn diện TQM
 • Lý thuyết ràng buộc TOC

KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO HỌC PHÍ (VND)
CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI 05/03/2023 Thứ 7, chủ nhật
Sáng
: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00

10 buổi

Live-training 15.000.000
23/09/2023 Thứ 7, chủ nhật
Sáng
: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
10 buổi Live-training 15.000.000
 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Đối với hình thức đào tạo Live-training: Học trực tuyến trực tiếp với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

ƯU ĐÃI:

 • Ưu đãi giảm 5% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 5% khi đã tham gia khoá học tại FMIT.
 • Giảm thêm 5% khi được học viên đã tham gia khóa học tại FMIT giới thiệu.
 • Giảm thêm 3% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

KHÓA HỌC KHÁC

3 + 6 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
3 + 6 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo