Chiến lược đổi mới

GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh mới của thế giới, với việc thay đổi to lớn từ bối cảnh chung toàn cầu làm cho nhu cầu của xã hội về sản phẩm dịch vụ, trải nghiệm của khách hàng biến đổi. Để thích ứng với sự biến đổi này, các công ty cần phải tạo ra danh mục các sản phẩm từ cốt lõi đến mở rộng và xa hơn nhằm duy trì thị trường, tồn tại, và phát triển; đưa ra các con đường chiến lược rõ ràng, tích hợp các mô hình mới vào chiến lược như: đổi mới sản phẩm, đổi mới dịch vụ, đổi mới mô hình kinh doanh, đổi mới trải nghiệm khách hàng, đổi mới sáng tạo.. vào chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mệnh, và hiện thực giá trị cốt lõi, bao gồm:

 • Xây dựng/ điều chỉnh chiến lược giúp đạt được tầm nhìn, sứ mệnh của tổ chức
 • Khai phá cơ hội mới đặc biệt là các giải pháp đột phá để đổi mới chiến lược
 • Nghiên cứu, phân tích, và định hình cơ hội đã nhận diện
 • Xây dựng kế hoạch tối ưu để triển khai chiến lược
 • Thiết kế mô hình kinh doanh mang lại giá trị tốt hơn
 • Nghiên cứu định hình trải nghiệm khách hàng ở mức độ cao hơn
 • Đánh giá, xem xét và lựa chọn chiến lược tối ưu
 • Nuôi dưỡng, bảo vệ những ý tưởng giúp hình thành các chiến lược và đổi mới có giá trị trong tương lai

Nhằm nâng cao năng lực về quản trị chiến lược cho các doanh nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo ở các tổ chức ở Việt Nam, giúp các nhà quản lý tiếp cận với các phương pháp Đổi mới chiến lược theo chuẩn mực quốc tế, Viện FMIT® phối hợp với Viện Đổi mới Toàn Cầu GInI®, Hoa Kỳ triển khai chương trình đào tạo chuẩn mực quốc tế về Chiến lược đổi mới.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH CHIẾN LƯỢC ĐỔI MỚI THEO CHUẨN GInI®

Nội dung chương trình bao gồm các kiến thức hiện đại nhất trên thế giới về Đổi mới chiến lược. Chương trình thuộc bản quyền của Viện Đổi mới Toàn Cầu GInI®. Theo đó, FMIT® là đối tác đào tạo toàn cầu triển khai chương trình này tại Việt Nam.

Chương trình sẽ cung cấp các kỹ thuật, cách thức để hiện thực các đổi mới chiến lược trong thực tế kinh doanh, các giai đoạn của dự án đổi mới chiến lược, các ứng dụng của tư duy thiết kế, đến các chiến lược đổi mới, và cuối cùng là kiến trúc hệ thống đổi mới chiến lược trong doanh nghiệp. Mỗi chương, mỗi phần đều là những kiến thức chuyên sâu và giá trị sẽ giúp doanh nghiệp triển khai các đổi mới chiến lược, đổi mới sáng tạo để tạo ra giá trị tốt hơn, kết nối sâu hơn với khách hàng, giúp phát triển doanh nghiệp, khách hàng và xã hội. Chương trình cung cấp nhiều tình huống về chiến lược của các tập đoàn hàng đầu thế giới: IBM, Dell, Amazon, IKEA, Google, … và các kỹ thuật đổi mới chiến lược được áp dụng ở những mô hình kinh doanh hiện đại nhất hiện nay trên thế giới.

Chương trình tập trung vào chiến lược ở các nội dung chính bao gồm:

 • Hình thành khung chiến lược: nền tảng của chiến lược đổi mới, FOV nền tảng giá trị, các loại chiến lược đổi mới, các công cụ sử dụng trong chiến lược, quản lý danh mục các chiến lược đổi mới, quản lý dự án chiến lược đổi mới, con đường chiến lược,…
 • Các kỹ thuật hiện đại về đổi mới chiến lược: Đổi mới sản phẩm, đổi mới dịch vụ, thiết kế mô hình kinh doanh, thiết kế trải nghiệm khách hàng, chu trình về đổi mới chiến lược, ứng dụng tư duy thiết kế trong đổi mới chiến lược.
 • Xây dựng nền tảng cho doanh nghiệp trong việc đổi mới chiến lược : nền tảng cho doanh nghiệp đổi mới chiến lược, quy trình đổi mới chiến lược, quản lý sự tham gia các bên liên quan đổi mới chiến lược, các nền tảng cho đổi mới trong doanh nghiệp, các thước đo đánh giá, vai trò của các bên liên quan, duy trì chương trình đổi mới.
 • Đánh giá triển khai chiến lược, KPI, và KRI: Thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu đánh giá KPI kết quả, chỉ báo rủi ro KRI.
 • Quản trị rủi ro cấp độ chiến lược: các kỹ thuật nhận diện rủi ro, đánh giá và xử lý rủi ro ở cấp độ chiến lược, lập hồ sơ rủi ro cấp độ chiến lược.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Hội đồng quản trị
 • Ban điều hành
 • Trưởng các bộ phận phòng ban
 • Bộ phận chiến lược
 • Bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới dịch vụ, trải nghiệm khách hàng, mô hình kinh doanh, bộ phận X-Work.
 • Bộ phận đổi mới sáng tạo
 • Những người có nhu cầu bổ sung kiến thức về Đổi mới chiến lược

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Học viên học lý thuyết cùng với các bài tập tình huống của chương trình. Bên cạnh đó, học viên được tổ chức thành các nhóm để thực hành trên tình huống thực tế của doanh nghiệp

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Giúp các nhà quản lý nắm được các kiến thức một cách hệ thống và đầy đủ về Đổi mới chiến lược và tầm quan trọng của đổi mới đối chiến lược với sự trường tồn của doanh nghiệp
 • Giúp các nhà quản lý có được các kỹ năng thực hiện, công cụ cho đổi mới chiến lược vận dụng trong doanh nghiệp, triển khai những công việc cần thiết để có được một doanh nghiệp đổi mới bao gồm: con người, quy trình, và các nền tảng quan trọng khác.

CHỨNG NHẬN KẾT THÚC KHÓA HỌC

 • Kết thúc khóa học học viên được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học về ĐỔI MỚI CHIẾN LƯỢC (STRATEGIC INNOVATION) do FMIT® cấp.
 • Những học viên có nhu cầu thi chứng chỉ quốc tế CInS® có thể tham gia kỳ thi do Học Viện GInI®, Hoa Kỳ tổ chức

CHÍNH SÁCH HỌC LẠI/ HỌC BÙ

 • Học viên được học lại MIỄN PHÍ trong vòng 3 năm
 • Học viên được học lại nếu có nhu cầu triển khai thực tế và cần tương tác với giảng viên để hiểu rõ hơn về phương pháp
 • Học viên được sắp xếp lịch học bù khi bận lịch công tác, không giới hạn thời gian học bù

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CHIẾN LƯỢC

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu về quản trị chiến lược
 • Độ trưởng thành trong hệ thống quản lý
 • Mô hình kiến trúc quản trị công ty
 • Các tầng chiến lược
 • Mô hình kinh doanh
 • Chiến lược kinh doanh
 • Chiến lược hoạt động
 • Các thành phần cốt lõi của khung chiến lược
Chuyên đề 2:
Con đường chiến lược và phương tiện thực hiện

 

 • Đổi mới chiến lược
 • Nền tảng giá trị FOV
 • Các hình thức đổi mới sản phẩm và chiến lược
 • Tầm nhìn về chiến lược
 • 7 Con đường về chiến lược
 • Các phương tiện hiện thực chiến lược
 • Tạo danh mục đổi mới chiến lược
 • Chu trình đổi mới chiến lược
 •  Đổi mới đột phá 10X
Chuyên đề 3:
Thiết kế trải nghiệm khách hàng và mô hình kinh doanh

 

 • Giới thiệu về trải nghiệm khách hàng (Customer Experience)
 • Chu trình thiết kế trải nghiệm khách hàng (CXJM)
 • Khung về mô hình kinh doanh
 • Mô hình kinh doanh CANVAS
 • Xây dựng kế hoạch kinh doanh
Chuyên đề 4:
Ứng dụng tư duy thiết kế trong đổi mới chiến lược

 

 • Giới thiệu về tư duy thiết kế và phương pháp thiết kế
 • Quy trình tư duy thiết kế
 • Phương pháp thiết kế
 • Các phương pháp quan sát
 • Các phương pháp câu hỏi
 • Các phương pháp trải nghiệm
 • Các phương pháp nghiên cứu
 • Mô hình cho tư duy thiết kế
Chuyên đề 5:
Xây dựng nền tảng cho doanh nghiệp đổi mới chiến lược
 • Giám đốc đổi mới sáng tạo (CInO)
 • Doanh nghiệp đổi mới
 • Các thành phần để xây dựng doanh nghiệp đổi mới
 • Chương trình và kiến trúc đổi mới trong doanh nghiệp
 • Cấu trúc tổ chức tạo ảnh hưởng tốt nhất
 • Xây dựng nhóm đổi mới
 • Không gian đổi mới
 • Quản lý không gian đổi mới
 • Độ trưởng thành trong doanh nghiệp đổi mới
Chuyên đề 6:
Xây dựng mục tiêu, bản đồ chiến lược, KPI, KRI
 • Thiết lập mục tiêu chiến lược
 • Xây dựng bản đồ chiến lược
 • Balance Scorecard
 • KPI và KRI
Chuyên đê 7:
Quản trị rủi ro cấp chiến lược
 • Nhận diện rủi ro cấp chiến lược
 • Đánh giá rủi ro
 • Xử lý rủi ro
 • Lập hồ sơ rủi ro cấp chiến lược
Chuyên đề 8:
Thực hành quản trị đổi mới chiến lược
 • Thực hành các case study về đổi mới chiến lược
 • Báo cáo kết quả

Để được hỗ trợ thêm thông tin về khóa học, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tư vấn Viện FMIT®.

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 0708 25 99 25

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 093 848 6939

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

 

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐỔI MỚI CHIẾN LƯỢC THEO CHUẨN QUỐC TẾ GINI®

KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
ĐỔI MỚI CHIẾN LƯỢC THEO CHUẨN QUỐC TẾ GINI® TP. HCM 17/04/2021 Thứ 7, chủ nhật
Sáng
: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
04 ngày
(17, 18, 24, 25/04/2021)
HÀ NỘI 04/05/2021 Thứ 3, 4, 5, 6
Sáng
: 08:30 - 11:30
Chiều: 13:30 - 16:30
04 ngày
(04, 05, 06, 07/05/2021)

Học phí: 8.500.000 vnd

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt)
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

ƯU ĐÃI:

 • Ưu đãi 10% khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc 5% trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Ưu đãi thêm 10% dành cho học viên của FMIT
 • Ưu đãi thêm 5% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên.

CHÍNH SÁCH HỌC LẠI:

Học viên được học lại chương trình miễn phí trong vòng 03 năm

7 + 11 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
7 + 11 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo