Agile Scrum Master

GIỚI THIỆU VỀ SCRUMSTUDYTM

SCRUMstudy là tổ chức được công nhận toàn cầu về các chứng chỉ thuộc lĩnh vực Scrum và Agile với hơn 500,000 học viên đã tham dự chương trình và hơn 800 đối tác toàn cầu thuộc hệ thống. SCRUMstudy đã giới thiệu khung kiến thức về quản lý Scrum là SBOK (Scrum Body of Knowledge) nhằm hướng dẫn chi tiết cho các chuyên gia Scrum trong áp dụng quản lý dự án của họ.

Chứng chỉ của SCRUMstudy bao gồm: Scrum Fundamentals Certified (SFC), Scrum Developer Certified (SDC®), Scrum Master Certified (SMC®), Scaled Scrum Master Certified (SSMC), SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC), Scrum Product Owner Certified (SPOC®), Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC) and Expert Scrum Master Certified (ESMC).

FMIT – ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA SCRUMstudyTM và PMI®

FMIT là đơn vị lâu năm và hàng đầu với 18 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo quản lý dự án.

Với xu thế áp dụng các phương pháp quản lý dự án hiện đại theo Agile và Scrum, FMIT đã triển khai chương trình hợp tác với các đối tác quốc tế PMI và SCRUMstudy nhằm chuyển giao các kiến thức cập nhật mới nhất theo thông lệ quốc tế và chuẩn mực toàn cầu đến các cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo AGILE SCRUM MASTER tại FMIT được thiết kế dựa trên chuẩn mực quản lý dự án Agile của PMI và khung thực hành Scrum của SCRUMstudy – các đối tác đào tạo toàn cầu của FMIT nhằm giúp học viên có được kiến thức chuyên sâu, cập nhật mới nhất, và ứng dụng thực tiễn nhất theo các thông lệ quốc tế.

Điểm khác biệt của chương trình đào tạo tại FMIT là:

 • Học viên nắm vững và vận dụng được phương pháp quản lý dự án Agile
 • Vận dụng thực hành về Scrum trong dự án thực tế
 • Đạt được chứng nhận của chương trình và có thể tham gia thi các chứng chỉ quốc tế của SCRUMstudy thông qua FMIT.

TẠI SAO PHẢI ÁP DỤNG QUẢN LÝ DỰ ÁN AGILE - SCRUM

Sự thay đổi, nhanh nhẹn, phản ứng thích nghi với bối cảnh bên ngoài và bên trong là thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong việc triển khai chiến lược của tổ chức trong thời điểm hiện tại. Những thay đổi như đổi mới năng lực hệ thống, cải tiến, đổi mới mô hình, sản phẩm, mối quan hệ với các bên liên quan, thay đổi văn hóa, thực hiện nghiên cứu sản phẩm mới, đáp ứng các yêu cầu trong bối cảnh phức tạp, biến động, không chắc chắc và mơ hồ, …đã không thể thiếu vai trò của phương pháp dự án mới – Quản lý dự án Agile Scrum.

Ra đời trên bối cảnh hiện đại nhằm đáp ứng các dự án có nhiều đặc điểm khác với dự án truyền thống (predictive), phương pháp Agile đòi hỏi các tổ chức phải thay đổi toàn diện để có thể hiện thực thành công dự án trong môi trường mới. Sự thay đổi từ phương pháp quản trị công ty (governance), văn hóa tổ chức (culture), phương pháp lãnh đạo (leadership), tư duy (mindset), phương pháp tiếp cận (development approach), và công cụ và cách thức triển khai (tools), … sẽ giúp tổ chức có một cách tiếp cận toàn diện (holistic approach) và đầy đủ, mang lại nhiều cơ hội thành công cho tổ chức.

Trụ cột quan trọng và mang lại sự thành công cho Agile không chỉ là các khái niệm và công cụ thực hiện mà còn là quản trị sự không chắc chắn (uncertainty), quản trị sự thay đổi và chuyển đổi (change management and transformation), văn hóa và lãnh đạo theo phương pháp mới (servant leadership), phương pháp quản trị mới (governance), hiệu quả và năng lực của nhóm (high performance team) tương tác với các bên liên quan, nhóm được trao quyền và tự chủ (self-organizing team), cùng với các nguyên tắc trọng tâm và đặc thù để vận hành hệ thống AGILE.

Chương trình đào tạo AGILE SCRUM MASTER tại FMIT được thiết kế trên nền tảng phương pháp quản lý dự án hiện đại của PMI theo chuẩn mực quản lý dự án quốc tế, hệ thống thực hành và khung SCRUM của học viện SCRUMstudy toàn cầu và các hệ thống phương pháp luận mới nhất về AGILE trong đó chú trọng đến kỹ năng lãnh đạo và quản lý con người (leadership and people skills), quản trị và văn hóa tổ chức (governance and culture), quản lý dự án trong bối cảnh không chắc chắn (uncertainty domain), và bộ nguyên tắc & công cụ triển khai AGILE (manifesto and mindset) trên nền tảng tình huống và bối cảnh thực tế của tổ chức. Chương trình sẽ mang lại sự thay đổi và sẵn sàng cho nhóm dự án triển khai phương pháp quản lý dự án mới.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI FMIT®

FMIT® đào tạo quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế

 • FMIT® là đối tác đào tạo toàn cầu của Học Viện Quản Lý Dự Án PMI® – được thành lập năm 1969 tại Hoa Kỳ.
 • FMIT là đối tác đào tạo toàn cầu của SCRUMstudy – tổ chức được công nhận toàn cầu về các chứng chỉ thuộc Scrum và Agile.
 • Chương trình đào tạo tại FMIT® theo chuẩn mực đào tạo quốc tế của PMI và SCRUMstudy
 • Tiêu chuẩn quốc tế khác với chương trình quản lý dự án theo kinh nghiệm
 • Chương trình giúp học viên hoàn thiện kiến thức quản lý dự án Agile, Scrum; áp dụng vào thực tiễn; và có thể tham gia thi lấy các chứng chỉ quốc tế về Agile và Scrum tại FMIT – đối tác của SCRUMstudy.

Phương pháp đào tạo tại FMIT® khác biệt

 • Phương pháp đào tạo tại FMIT® tập trung vào xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức. Phương pháp yêu cầu người học sẽ đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, người học sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý chuyên nghiệp.
 • Việc thảo luận và giải quyết tình huống cũng như đề xuất cách quản lý tốt nhất nhằm cải tiến tổ chức là trọng tâm quan trọng của phương pháp đào tạo “thảo luận và giải quyết tình huống thực tế, cải tiến hệ thống quản lý” tại FMIT®.
 • Giải quyết vấn đề thực tế hay gặp của các doanh nghiệp trong quản lý dự án
 • Các doanh nghiệp hiện tại thường thiếu hệ thống và phương pháp quản lý dự án chuyên nghiệp.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu và lựa chọn được phương pháp quản lý dự án phù hợp trong tổ chức theo phương pháp Agile Scrum
 • Tổ chức sẽ nắm bắt được hệ thống đầy đủ và toàn diện về nguyên tắc và công cụ triển khai quản lý dự án Agile Scrum
 • Học viên sẽ vận dụng được các phương pháp và tư duy mới thay đổi so với phương pháp quản lý dự án truyền thống
 • Học viên được cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án.
 • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế
 • Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án.
 • Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án
 • Hoàn tất khóa học, học viên được Viện FMIT® cấp chứng nhận hoàn thành khóa Quản lý dự án AGILE SCRUM MASTER
 • Học viên có thể tham gia thi lấy chứng chỉ quốc tế do SCRUMstudy cấp đăng ký tại FMIT bao gồm: Scrum Fundamentals Certified (SFC), Scrum Developer Certified (SDC®), Scrum Master Certified (SMC®), Scaled Scrum Master Certified (SSMC), SCRUMstudy Agile Master Certified (SAMC), Scrum Product Owner Certified (SPOC®), Scaled Scrum Product Owner Certified (SSPOC) and Expert Scrum Master Certified (ESMC).

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Học viên được cập nhật các kiến thức theo chuẩn quốc tế về quản lý dự án từ đó phát triển khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
 • Học viên được tiếp cận với các quy trình quản lý dự án từ đó biết cách nâng cao hiệu quả và cải tiến các vấn đề tồn tại của các quy trình chuyên môn.
 • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, kiểm soát, theo dõi thi công và xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp theo đề xuất của chuẩn mực quốc tế
 • Có khả năng phát hiện và quản lý rủi ro giúp nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức. Chuyển từ việc thụ động xử lý sự cố sang việc chủ động phòng ngừa rủi ro.
 • Có cách nhìn đầy đủ và chuyên nghiệp khi triển khai một dự án của công ty.

KHÓA HỌC KHÁC

NỘI DUNG KHÓA HỌC AGILE SCRUM MASTER

Chương 1: Nguyên tắc và tư duy trong  Agile
 • Giới thiệu về dự án và quản lý dự án
 • Quản lý dự án thích ứng (adaptive)
 • Tư duy trong Agile
 • Các phương pháp phát triển dự án (predictive, Incremental, Iterative, Agile, Hybrid)
 • Giá trị trong agile
 • 12 nguyên tắc Agile

Thực hành 1: xác định phương pháp tiếp cận dự án trong tổ chức

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Chương 2: Chuyển giao dự án theo giá trị (Value – driven delivery)
 • Đánh giá giá trị
 • Lập kế hoạch giá trị
 • Chuyển giao giá trị
 • Theo dõi và báo cáo giá trị
 • Định nghĩa giá trị
 • ROI, NPV, IRR, Payback
 • Phân loại ưu tiên giá trị
 • Triển khai dự án với nguyên tắc chuyển giao giá trị tăng dần
 • MVP, MBI, tạo văn hóa khẩn cấp
 • Vision, Mission, values, product Roadmap
 • Truyền thông tầm nhìn sự án

Thực hành 2: tạo điều lệ, tầm nhìn, product roadmap, release, MVP, MBI, v.v.

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Chương 3: Quản lý các bên liên quan
 • Nhận diện các bên liên quan và chiến lược gắn kết
 • Truyền thông với các bên liên quan
 • Phối hợp với các bên liên quan
 • Quản lý sự tham gia của các bên liên quan
 • Quản lý xung đột dự án
 • Vận dụng trí tuệ cảm xúc
 • Quản lý sự thay đổi
 • Đàm phán và thống nhất thỏa thuận với các bên liên quan

Thực hành 3: kế hoạch truyền thông và quản lý các bên liên quan

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Chương 4: Lãnh đạo nhóm dự án
 • Lãnh đạo nhóm dự án
 • Xây dựng văn hóa Agile
 • Servant leadership
 • Xác định quy tắc nhóm dự án (ground rules) và điều lệ nhóm dự án (team charter)
 • Tạo động lực nhóm dự án
 • Trao quyền nhóm dự án
 • Xây dựng nhóm dự án
 • Quản lý nhóm làm việc từ xa
 • Đào tạo nhóm dự án và bên liên quan
 • Tạo sự hiểu biết thống nhất về dự án
 • Huấn luyện và chuyển giao tri thức của nhóm dự án

Thực hành 4: tạo điều lệ dự án (team charter) và ground rules

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Chương 5: Lập kế hoạch trong agile (adaptive planning)
 • 9 nguyên tắc lập kế hoạch trong agile
 • Lập kế hoạch công việc
 • Thu thập yêu cầu
 • Epic, Theme, User Stories
 • Product backlog, Iteration backlog, và Product backlog refinement
 • Lập kế hoạch về tiến độ dự án Agile
 • Các phương pháp iteration-based và flow-based
 • Time - Boxing
 • Kỹ thuật ước tính và kỹ thuật liên quan trong Agile (story point, velocity, throughput, planning poker, v.v.)
 • Agile releaser planning và các cấp độ kế hoạch
 • Lập kế hoạch chi phí và nguồn lực

Thực hành 4: tạo kế hoạch dự án (product backlog, user stories, kỹ thuật ước tính, tiến độ trong agile)

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Chương 6: Quản lý rủi ro và trở ngại trong dự án
 • Rủi ro và các khái niệm cơ bản
 • So sánh quản lý rủi ro truyền thống với quản lý rủi ro trong agile
 • Quản lý rủi ro sử dụng kỹ thuật backlog
 • Quản lý rủi ro theo nguyên tắc agile
 • Quản lý thay đổi rủi ro với Scrum
 • Các kỹ thuật quản lý rủi ro (nhận diện, đánh giá, xử lý, dự phòng,..)
 • Phát hiện sự cố
 • Quản lý sự cố
 • Phân tích xu thế
 • Kiểm soát giới hạn
 • Xác định và quản lý trở ngại dự án

Thực hành 6: lập kế hoạch rủi ro, quản lý sự cố và trở ngại dự án

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Chương 7: Giám sát, đánh giá kết quả, và cải tiến liên tục
 • Bài học kinh nghiệm
 • Kaizen, PDCA, VSM, Retrospective, v.v.
 • Đánh giá kết quả nhóm dự án
 • Công cụ theo dõi kết quả: KPI, Information radiator, Burnup chart, burndown chart, task board, v.v.
 • Quản lý giá trị thu được EVM và các chỉ số trong agile
 • Quy trình quản lý sự thay đổi dự án
 • Cải tiến liên tục

Thực hành 7: tạo các công cụ theo dõi kết quả dự án

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Chương 8: Khung Scrum
 • Scrum và lợi ích
 • Khung quản lý Scrum (framework)
 • 6 nguyên tắc của Scrum
 • Kiểm soát quy trình theo thực nghiệm
 • Tự tổ chức
 • Hợp tác
 • Ưu tiên theo giá trị
 • Time boxing
 • Phát triển lặp
 • Các phương diện của Scrum
 • Tổ chức và các vai trò
 • Mục đích kinh doanh
 • Chất lượng
 • Sự thay đổi
 • Quản lý rủi ro

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Chương 9: Thực hành dự án Scrum

Thực hành 8: Thiết lập dự án Scrum

 • Tạo tầm nhìn,
 • Scrum master và stakeholder,
 • Scrum Team,
 • Tạo Epics,
 • Tạo Product Backlog,
 • Tạo Release Planning

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Thực hành 9: Lập kế hoạch và ước tính trong Scrum

 • Tạo User stories
 • Ước tính user stories
 • Cam kết user stories
 • Xác định công việc
 • Ước tính công việc
 • Tạo Sprint Backlog

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Thực hành 10: Hiện thực dự án trong Scrum

 • Tạo kết quả
 • Triển khai họp daily standup meeting
 • Groom product backlog

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Thực hành 11: Rà soát và bài học kinh nghiệm trong Scrum

 • Đánh giá Sprint
 • Bài học kinh nghiệm/ Retrospective

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Thực hành 12:  Chuyển giao kết quả trong Scrum

 • Chuyển giao kết quả
 • Retrospective cho dự án

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

Chương 10:  Các thực hành khác trong Agile
 • Lean Kanban Software Development
 • Extreme Programming
 • Test Driven Development
 • Dynamic Systems Development Methods (DSDM)
 • Crystal Methodologies
 • Feature Driven Development
 • Best Fit Analysis Tool

Câu hỏi:  tình huống trắc nghiệm

 


KHÓA HỌC KHÁC

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC AGILE SCRUM MASTER

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Agile Scrum Master 04/08/2022 Tối 5,6
 18:30 - 21:30
 

8 buổi

Live-training

Học phí: 9.500.000 vnd

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Hình thức đào tạo: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viên và giảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhóm và hỏi đáp với giảng viên và lớp học.

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 10%: 8.550.000 VND khi thanh toán học phí trước 45 ngày, hoặc ưu đãi giảm 5%: 9.025.000 VND khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3%: 9.215.000 VND trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 475.000 VND/học viên khi đã tham gia khoá học tại FMIT
 • Giảm thêm 285.000 VND/học viên khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

KHÓA HỌC KHÁC

6 + 8 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
6 + 8 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo