Agile

GIỚI THIỆU AGILE

Sự thay đổi, nhanh nhẹn, phản ứng thích nghi với bối cảnh bên ngoài và bên trong là thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong việc triển khai chiến lược của tổ chức trong thời điểm hiện tại. Những thay đổi như đổi mới năng lực hệ thống, cải tiến, đổi mới mô hình, sản phẩm, mối quan hệ với các bên liên quan, thay đổi văn hóa, thực hiện nghiên cứu sản phẩm mới, đáp ứng các yêu cầu trong bối cảnh phức tạp, biến động, không chắc chắc và mơ hồ, …đã không thể thiếu vai trò của phương pháp dự án mới – Quản lý dự án Agile.

Ra đời trên bối cảnh hiện đại nhằm đáp ứng các dự án có nhiều đặc điểm khác với dự án truyền thống (predictive), phương pháp Agile đòi hỏi các tổ chức phải thay đổi toàn diện để có thể hiện thực thành công dự án trong môi trường mới. Sự thay đổi từ phương pháp quản trị công ty (governance), văn hóa tổ chức (culture), phương pháp lãnh đạo (leadership), tư duy (mindset), phương pháp tiếp cận (development approach), và công cụ và cách thức triển khai (tools), … sẽ giúp tổ chức có một cách tiếp cận toàn diện (holistic approach) và đầy đủ, mang lại nhiều cơ hội thành công cho tổ chức.

Trụ cột quan trọng và mang lại sự thành công cho Agile không chỉ là các khái niệm và công cụ thực hiện mà còn là quản trị sự không chắc chắn (uncertainty), quản trị sự thay đổi và chuyển đổi (change management and transformation), văn hóa và lãnh đạo theo phương pháp mới (servant leadership), phương pháp quản trị mới (governance), hiệu quả và năng lực của nhóm (high performance team) tương tác với các bên liên quan, nhóm được trao quyền và tự chủ (self-organizing team), cùng với các nguyên tắc trọng tâm và đặc thù để vận hành hệ thống AGILE.

Chương trình đào tạo AGILE tại FMIT được thiết kế trên nền tảng phương pháp quản lý dự án hiện đại của PMI theo chuẩn mực quản lý dự án quốc tế và các hệ thống phương pháp luận mới nhất về AGILE trong đó chú trọng đến kỹ năng lãnh đạo và quản lý con người (leadership and people skills), quản trị và văn hóa tổ chức (governance and culture), quản lý dự án trong bối cảnh không chắc chắn (uncertainty domain), và bộ nguyên tắc và công cụ triển khai AGILE (manifesto and mindset) trên nền tảng tình huống và bối cảnh thực tế của tổ chức. Chương trình sẽ mang lại sự thay đổi và sẵn sàng cho nhóm dự án triển khai phương pháp quản lý dự án mới.

Với sự thay đổi của thế giới về đặc thù công việc, tổ chức, và cách vận hành đã tạo ra phương pháp quản lý dự án mới và các cấu trúc nhóm mới, những phương pháp và công nghệ lạc hậu đã kêt thúc sứ mệnh của nó, nhường chỗ cho các nguyên tắc dẫn dắt cho nền quản trị hiện đại trong bối cảnh hiện nay. Quản lý dự án hiện đại ra đời với cách tiếp cận mới giúp tổ chức vận dụng và quản lý dự án một cách sâu sắc và phù hợp với thời đại hơn. Chuẩn mực này được áp dụng và điều chỉnh phù hợp cho các loại dự án từ: dự án thấy rõ phạm vi công việc từ đầu (predictive), đến dự án thích nghi với thay đổi (adaptive), phạm vi tăng dần (incremental), lặp (iteration), hoặc các dự án Agile.

Với vai trò là một trong những hệ thống tạo giá trị (value delivery), đóng góp vào chiến lược kinh doanh và các mục tiêu khác của tổ chức, các dự án trong mọi công ty tại những thời điểm khác nhau, phụ thuộc bản chất công việc và nhu cầu khác nhau, sẽ có nhiều hình thức chứ không chỉ riêng có 1 loại như Agile hoặc dự án rõ phạm vi (predictive). Vì thế, tổ chức nên áp dụng các nguyên tắc và trọng tâm và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế theo đặc thù dự án hơn là chỉ áp dụng 1 cách quản lý đơn điệu và duy nhất.

SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI FMIT®

FMIT® đào tạo quản lý dự án theo tiêu chuẩn quốc tế

 • FMIT® là đối tác đào tạo toàn cầu của Học Viện Quản Lý Dự Án PMI® – được thành lập năm 1969 tại Hoa Kỳ.
 • Chương trình đào tạo tại FMIT® theo chuẩn mực đào tạo quốc tế, có trên 185 quốc gia.
 • Đào tạo tại FMIT® được tiến hành theo chuẩn mực, không phải theo kinh nghiệm.
 • Tiêu chuẩn quốc tế khác với chương trình quản lý dự án theo kinh nghiệm
 • Tiêu chuẩn quốc tế được tổng hợp từ hàng nghìn chuyên gia, tổ chức, tập đoàn, bài học thành công, thất bại trên thế giới. Tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu giúp tổ chức kế thừa được khung kiến thức quan trọng từ đó xây dựng hệ thống quản lý cho mình.
 • Quản lý dự án dựa vào tiêu chuẩn quốc tế khác với quản lý theo kinh nghiệm và cảm tính. Việc quản lý theo kinh nghiệm thường dẫn đến sai lầm trong quyết định, thiếu sót trong quản lý, và xảy ra nhiều sự cố dẫn đến thất bại dự án.

Phương pháp đào tạo tại FMIT® khác biệt

 • Phương pháp đào tạo tại FMIT® tập trung vào xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức. Phương pháp yêu cầu người học sẽ đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, người học sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý chuyên nghiệp.
 • Việc thảo luận và giải quyết tình huống cũng như đề xuất cách quản lý tốt nhất nhằm cải tiến tổ chức là trọng tâm quan trọng của phương pháp đào tạo “thảo luận và giải quyết tình huống thực tế, cải tiến hệ thống quản lý” tại FMIT®.
 • Giải quyết vấn đề thực tế hay gặp của các doanh nghiệp trong quản lý dự án
 • Các doanh nghiệp hiện tại thường thiếu hệ thống và phương pháp quản lý dự án chuyên nghiệp.
 • Đa số các doanh nghiệp không chú trọng đến hệ thống mà thường tiến hành theo kinh nghiệm. Điều này dẫn đến nhiều vấn đề trong dự án không thể quản lý và phát sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn,… của dự án.
 • Để giải quyết vấn đề trên, doanh nghiệp cần xem xét lại hệ thống quản lý dự án cũng như năng lực của đội ngũ quản lý dự án, nâng cao kỹ năng và xây dựng lại hệ thống là một vấn đề cốt lõi của sự phát triển trong tổ chức.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

 • Hiểu và lựa chọn được phương pháp quản lý dự án phù hợp trong tổ chức theo phương pháp Agile
 • Tổ chức sẽ nắm bắt được hệ thống đầy đủ và toàn diện về nguyên tắc và công cụ triển khai quản lý dự án Agile
 • Học viên sẽ vận dụng được các phương pháp và tư duy mới thay đổi so với phương pháp quản lý dự án truyền thống
 • Học viên được cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án.
 • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế
 • Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án.
 • Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án
 • Thực hành trên dự án thực tế
 • Hoàn tất khóa học, học viên được Viện FMIT® cấp chứng chỉ Certified Agile Professional

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Học viên được cập nhật các kiến thức theo chuẩn quốc tế về quản lý dự án từ đó phát triển khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
 • Học viên được tiếp cận với các quy trình quản lý dự án từ đó biết cách nâng cao hiệu quả và cải tiến các vấn đề tồn tại của các quy trình chuyên môn.
 • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, kiểm soát, theo dõi thi công và xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp theo đề xuất của chuẩn mực quốc tế
 • Có khả năng phát hiện và quản lý rủi ro giúp nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức. Chuyển từ việc thụ động xử lý sự cố sang việc chủ động phòng ngừa rủi ro.
 • Có cách nhìn đầy đủ và chuyên nghiệp khi triển khai một dự án của công ty.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1:
Giới thiệu về AGILE
 • Định nghĩa dự án
 • 12 nguyên tắc quản lý dự án hiện đại
 • 8 trọng tâm thực hiện quản lý dự án
 • Công việc trong bối cảnh không rõ ràng và không chắc chắn
 • Agile Manifesto và tư duy (mindset)
 • Giá trị (value) và nguyên tắc (principles) của Agile
 • Khung năng lực hiện thực nguyên tắc Agile
 • Giới thiệu Lean và Kanban
 • Sự không chắc chắn, rủi ro, và lựa chọn phương pháp tiếp cận dự án
 • Phương pháp tiếp cận dự án theo Agile và các phương pháp khác
 • Thực hành tình huống lựa chọn phương pháp tiếp cận quản lý dự án
 • Phân tích và ứng dụng phương pháp tiếp cận dự án thực tế
Chuyên đề 2:
Văn hóa, Quản trị, và Lãnh đạo trong AGILE
 • Xây dựng văn hóa Agile
 • Quản trị theo phương pháp Agile
 • Thành lập nhóm dự án Agile
 • Vai trò nhiệm vụ các thành viên trong dự án Agile
 • Vai trò của Scrum master, Product owner, PMO, PM, ..
 • Lãnh đạo phục vụ (servant leadership)
 • Chức năng nhiệm vụ và phân quyền
 • Phát triển nhóm dự án
 • Quản lý nhóm dự án
 • Kỹ năng lãnh đạo vs. quản lý
 • Các lý thuyết tạo động lực
 • Tạo sự hiểu chung về tầm nhìn, mục tiêu dự án
 • Thiết lập quy tắc nhóm dự án
 • Đào tạo nhóm dự án và bên liên quan
 • Giải quyết xung đột
 • Thúc đẩy nhóm làm việc từ xa
 • Các mô hình: Drexlex/ Sibbet, Tuckman Ladder, Oscar.
Chuyên đề 3
Thiết lập và lập kế hoạch trong AGILE
 • Lập điều lệ dự án trong Agile
 • Agile Planning
 • Phương pháp Scrum (Scrum, Sprint, daily Standup, Sprint review, Retrospective, Backlog)
 • Phương pháp Kanban, XP, Crystal, ScrumBan, FDD, DSDM,
 • Cân bằng các ràng buộc và mục tiêu
 • Sử dụng kỹ thuật lặp (iteration) trong gia tăng giá trị sản phẩm
 • Điều chỉnh (tailoring) các lĩnh vực kiến thức trong Agile
 • Quản lý công việc
 • Quản lý thời gian
 • Quản lý chi phí
 • Quản lý chất lượng
 • Quản lý truyền thông
 • Quản lý các bên liên quan
 • Quản lý mua sắm
 • Quản lý nguồn lực
Chuyên đề 4:
Quản trị sự không chắc chắn
 • Thế giới VUCA
 • Sự không chắc chắn
 • Mơ hồ
 • Sự phức tạp
 • Sự biến động
 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 • Nhận diện rủi ro
 • Đánh giá rủi ro định tính
 • Đánh giá rủi ro định lượng
 • Xử lý rủi ro
 • Hiện thực kế hoạch rủi ro
 • Kiểm soát rủi ro
Chuyên đề 5
Quản lý sự thay đổi trong tổ chức và vai trò PMO
 • Quy trình quản lý sự thay đổi
 • Lý do dẫn đến thay đổi
 • Văn hóa tổ chức
 • Tạo sự chuyển đổi
 • PMO theo hướng đổi mới
 • PMO theo hướng giá trị
 • PMO theo hướng đa nguyên tắc
 • Đánh giá nguyên tắc và khung (framework) khi vận hành dự án Agile
Chuyên đề 6
Thực hiện triển khai và giám sát dự án Agile
 • Truyền thông và quản lý sự tham gia các bên liên quan
 • Quản lý trở ngại dự án
 • Chia sẻ tri thức và kinh nghiệm dự án
 • Áp dụng cải tiến liên tục trong dự án
 • Quản lý trực quan và Kanban
 • Báo cáo và giám sát trong Agile
 • Chuyển giao (delivery) và đánh giá trong Agile
Chuyên đề 7
Điều chỉnh theo chiến lược tổ chức và quản lý tối ưu hiệu quả dự án Agile
 • Giới thiệu về chiến lược và đổi mới
 • Các hình thức đổi mới trong tổ chức
 • Nền tảng giá trị (FOV)
 • Con đường hiện thực đổi mới và chiến lược
 • Các phương tiện cho đổi mới và chiến lược
 • Tạo danh mục đổi mới chiến lược
 • Chu trình đổi mới chiến lược
 • Áp dụng quản lý dự án Agile trong hiện thực chiến lược và đổi mới tổ chức
 • Mô hình quản lý cân bằng và tối ưu hiệu quả các dự án Agile
 • Scaling Framework (Scrum of scrums)
 • SAFe, Large Scale Scrum (LeSS), Disciplined Agile (DA), Enterprise Scrum.

 

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC AGILE

Hình thức đào tạo: Học trực tuyến trực tiếp (Live-training) với giảng viên qua hệ thống thiết bị chuyên dụng hiện đại, camera và màn hình tương tác thông minh 75 inch, hỗ trợ hình ảnh và nội dung sinh động, rõ ràng. Học viêngiảng viên tương tác tốt tương tự như lớp học truyền thống, có thể thảo luận nhómhỏi đáp với giảng viênlớp học.”

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
Agile 07/12/2021 Thứ 3,4
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00

04 days
(07,08,14,15/12/2021)

Học phí: 9.500.000 vnd

 • Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng (không thu tiền mặt).
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Ưu đãi:

 • Ưu đãi giảm 5%: 9.025.000 VND khi thanh toán học phí trước 30 ngày, hoặc ưu đãi giảm 3%: 9.215.000 VND trước 15 ngày kể từ ngày khai giảng.
 • Giảm thêm 475.000 VND/học viên khi đã tham gia khoá học tại FMIT
 • Giảm thêm 285.000 VND/học viên khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU ĐÀO TẠO VUI LÒNG LIÊN HỆ FMIT ĐỂ ĐƯỢC CUNG CẤP QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

Trụ sở chính - Tầng 5,
126 Nguyen Thi Minh Khai, Quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: (028) 3930 1724 | Fax: (028) 3930 1725

Hotline: 0708 25 99 25

Văn phòng đại diện tại Hà Nội - Tầng 7,
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hotline: 093 848 6939

Email: info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn

5 + 7 =
 

Gửi ý kiến

0 Bình luận
Gửi bình luận
5 + 7 =

Chưa có bình luận nào!

Icon email Icon phone Icon message Icon zalo