Chuỗi cung ứng APICS | Viện FMIT
slogan
Hotline: 09 88 54 00 11

GIỚI THIỆU HIỆP HỘI QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG APICS®

APICS® được thành lập vào năm 1957 tại Hoa Kỳ, là tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu trong việc nghiên cứu, đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý chuỗi cung ứng được công nhận trên toàn thế giới. Với hơn 43,000 thành viên và hơn 300 đối tác quốc tế, APICS® giúp các công ty và tập đoàn trên thế giới chuẩn hóa hệ thống quản lý để tăng trưởng tốt nhất và tiếp cận khách hàng toàn cầu.

VIỆN FMIT®- ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO TOÀN CẦU CỦA APICS® TẠI VIỆT NAM

Năm 2013, FMIT® chính thức hợp tác với APICS® để chuyển giao khung chương trình đào tạo về quản lý chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Chương trình đào tạo tại FMIT® được kiểm soát và thống nhất chất lượng với các đối tác đào tạo toàn cầu của APICS® trên toàn thế giới.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN APICS®

Quản lý chuỗi cung ứng ra đời từ năm 1982, được phát triển và ứng dụng như một trào lưu quản lý mới trong giai đoạn hiện tại trên toàn thế giới. Với sự hỗ trợ của nhiều hệ thống công nghệ tiên tiến như ERP, TMS, WMS, ASP, RFID,… cùng với nhiều kỹ thuật mới như S&OP, POS, VMI, SRM,… đã làm cho chuỗi cung ứng trở thành một công cụ cạnh tranh không thể thiếu ở hầu hết các tập đoàn và công ty trên toàn thế giới.

Hoạt động trong chuỗi cung ứng bao gồm phần quản lý quan hệ nhà cung ứng, phần lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động bên trong doanh nghiệp, và quản lý quan hệ khách hàng. Triết lý quản lý theo chuỗi cung ứng là theo chiều ngang (horizontal) khác với phương pháp quản lý cũ là theo phòng ban (vertical). Quản lý chuỗi cung ứng phối hợp nhịp nhàng, làm gia tăng giá trị và vai trò của logistics, giao nhận, tồn kho, dịch vụ khách hàng, quản lý nhà cung ứng, kế hoạch nguồn lực, chiến lược sản xuất, dự báo, … mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Nếu như phương pháp quản lý theo phòng ban lạc hậu và chứa nhiều xung đột làm giảm hiệu quả của tổ chức như: dự báo tồn kho thiếu chính xác, mua hàng không hiệu quả, thiếu thông tin trong ra quyết định, dự báo thiếu chính xác, sản xuất không đáp ứng theo yêu cầu, … thì chuỗi cung ứng sẽ là giải pháp giúp tổ chức nâng cao năng lực cạnh tranh, cân bằng cung cầu, kết nối các phòng ban, có thông tin ra quyết định chính xác,…

Để triển khai chuỗi cung ứng thành công, có 03 đối tượng cần được thay đổi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tổ chức đó là: con người được đào tạo theo phương pháp mới, quy trình quản lý được viết lại theo cách mới, và công nghệ hiện đại được tích hợp vào tổ chức.

Chương trình này được thiết kế dành cho các công ty muốn thay đổi phương pháp quản lý từ phòng ban sang phương pháp quản lý chuỗi cung ứng; các công ty đa quốc gia đã và đang triển khai mô hình quản lý chuỗi cung ứng; các công ty đã và đang triển khai hệ thống ERP và cần đào tạo nhân sự để sử dụng và khai thác hiệu quả hệ thống này; các công ty đang có kế hoạch triển khai hệ thống ERP và các công nghệ trong chuỗi cung ứng, logistics, quản lý kho tập trung,...

1. Mục tiêu chương trình

 • Giúp các nhà quản lý có được tư duy quản trị mới theo nguyên lý chuỗi cung ứng
 • Giúp các nhà quản lý nắm bắt các kỹ thuật, mô hình, và công nghệ quản lý hiện đại được áp dụng ở nhiều tập đoàn trên thế giới
 • Giúp các nhà quản lý có được thông tin để ra quyết định trong việc định hướng chiến lược phát triển, thiết kế tổ chức, đầu tư công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
 • Giúp các nhà quản lý có được công cụ, kỹ thuật và cách thức áp dụng vào trong thực tế hoạt động của doanh nghiệp
 • Chuẩn hóa các kỹ thuật, khái niệm, mô hình theo chuẩn quốc tế mà không phải là các kinh nghiệm cá nhân rời rạc và thiếu hệ thống
 • Đào tạo theo tiêu chuẩn APICS được công nhận rộng rãi trên toàn cầu

2. Đối tượng tham gia

 • Ban lãnh đạo, Ban giám đốc
 • Giám đốc chuỗi cung ứng
 • Phòng mua hàng, phòng cung ứng, phòng kế hoạch, Phòng logistics, Kho vận
 • Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ, CIO

3. Chứng nhận sau khóa đào tạo

 • Hoàn tất khóa học, học viên được Viện FMIT® cấp chứng chỉ Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn APICS®.
 • Học viên có được kiến thức nền tảng để tiếp tục luyện thi chứng chỉ quốc tế CSCP® do APICS® cấp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN APICS®

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1: Giới thiệu Quản lý chuỗi cung ứng
 • Giới thiệu về chuỗi cung ứng
 • Các giai đoạn trưởng thành của chuỗi cung ứng
 • Quan điểm chuỗi cung ứng hiện đại
 • Mô hình lập kế hoạch và kiểm soát chuỗi cung ứng
 • Lập kế hoạch chiến lược chuỗi cung ứng
 • Giai đoạn phát triển từ MRP sang ERP
 • Các môi trường sản xuất (ETO, MTS, MTO, ATO)
 • Các quy trình sản xuất (intermittent, flow, cell, project)
 • Tác động của các hệ thống và triết lý mới
Chuyên đề 2: Kỹ thuật dự báo và Quản lý nhu cầu
 • Quy trình quản lý nhu cầu
 • Tính chất của nhu cầu
 • Nhu cầu độc lập và nhu cầu phụ thuộc
 • Nguyên tắc dự báo
 • Kỹ thuật dự báo
 • Theo dõi dự báo
 • Xử lý sai số dự báo
Chuyên đề 3: S&OP (Sales & Operation Planning)
 • Mục đích và phạm vi của kế hoạch tổng thể
 • Xác định nhóm sản phẩm
 • S&OP và kế hoạch sản xuất
 • Quy trình thực hiện S&OP
 • Chiến lược sản xuất và S&OP
 • Lập kế hoạch sản xuất ở môi trường (ETO, MTO, ATO, MTS)
 • Cân đối kế hoạch nguồn lực cho kế hoạch sản xuất
Chuyên đề 4: Lập tiến độ tổng thể (Master Scheduling)
 • Tiến độ tổng thể và tiến độ sản xuất tổng thể
 • Tiến độ tổng thể và bán hàng
 • Lập kế hoạch nguồn lực
 • Cân đối nguồn lực
 • Kế hoạch sản xuất và tiến độ tổng thể
 • Xây dựng tiến độ tổng thể
 • RCCP (Rough Cut Capacity Planning) cân đối nguồn lực cho tiến độ tổng thể
 • Phương pháp lập tiến độ tổng thể hiệu quả
 • Tiến độ tổng thể và quan hệ với bán hàng ATP (Available to Promise)
Chuyên đề 5: Kế hoạch yêu cầu nguyên liệu
 • Mục tiêu lập kế hoạch nguyên liệu MRP
 • Các loại cấu trúc sản phẩm BOM
 • Môi trường lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu
 • Phương pháp lập kế hoạch nguyên vật liệu (offsetting và exploding)
 • Sử dụng và quản lý kế hoạch độ ưu tiên
 • Phần mềm lập kế hoạch nguyên liệu MRP và ERP
Chuyên đề 6: Quản lý năng lực (Capacity Requirement Plan)
 • Giới thiệu
 • Quản lý năng lực
 • Quy trình lập xác định năng lực
 • Tính các chỉ số năng lực tổ chức (giờ định mức, hiệu suất,..)
 • Cân đối năng lực sản xuất với năng lực yêu cầu
 • Kế hoạch yêu cầu năng lực
Chuyên đề 7: Quản lý tồn kho
 • Giới thiệu tồn kho
 • Các loại tồn kho và mục đích
 • Tính chi phí kho và chi phí liên quan
 • Định giá tồn kho
 • Lập kế hoạch tồn kho
 • Phân loại tồn kho
 • Chính sách tồn kho tổng thể
 • Quản lý tồn kho tổng thể
 • Tính vòng quay tồn kho
 • Tính số ngày sử dụng kho
 • Chi phí tồn kho
 • Báo cáo tài chính và tồn kho
 • Tồn kho thành phần
 • Tính thời điểm đặt hàng
 • Tính số lượng đặt hàng
 • Chính sách tồn kho thành phần
 • Hệ thống đặt hàng nhu cầu độc lập
 • Hệ thống Kanban, 2-bin, theo dõi liên tục
 • Phương pháp phân loại tồn kho ABC
 • Phương pháp kiểm soát tồn kho
 • Phương pháp kiểm kê tồn kho
Chuyên đề 8: Quản lý quan hệ nhà cung ứng (SRM – Supplier Relationship Management)
 • Mua hàng
 • Trách nhiệm chiến lược của mua hàng
 • Các loại cấu trúc tổ chức của mua hàng
 • Mua hàng chiến lược và mua hàng chiến thuật
 • Các bước mua hàng chiến lược
 • Quy trình mua hàng chiến thuật
 • Quản lý thầu
 • Quản lý quan hệ nhà cung ứng
Chuyên đề 9: Phân phối và giao nhận (Distribution & Logistics)
 • Phân phối
 • Kênh phân phối
 • Tối ưu hóa kênh phân phối
 • Logistics
 • Logistics ngược
 • Logistics trong quan hệ với chuỗi cung ứng
 • Hệ thống kéo, đẩy, và lập kế hoạch phân phối bổ sung
 • Các loại hình vận chuyển
 • Quản lý kho bãi
Chuyên đề 10: Lean và hệ thống chất lượng
 • Giới thiệu quản lý chất lượng
 • Quản lý chất lượng toàn diện TQM
 • Các công cụ quản lý chất lượng toàn diện
 • Giới thiệu Lean
 • Cấu trúc của lean
 • Kanban
 • JIT
 • Ngôi nhà chất lượng
 • Duy trì năng suất toàn diện
 • Cải tiến liên tục
 • Các công cụ quản lý chất lượng
Chuyên đề 11: Lý thuyết ràng buộc (Theory of Constraints)
 • Giới thiệu lý thuyết ràng buộc
 • Quy trình nhận diện và xử lý điểm yếu
 • Phân tích VATI
 • Kỹ thuật drum-rope-buffer
Tổng kết
 • Giải bài tập tình huống

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG CHUẨN APICS®

KHÓA HỌCKHU VỰCNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI GIAN HỌCTHỜI LƯỢNG
Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn APICS® TP. HCM 12/08/2017 Thứ 7 & chủ nhật
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
04 ngày
(12,13,19,20/08/2017)
HÀ NỘI 17/07/2017 Thứ 2,3,4,5
Sáng: 08:30 - 12:00
Chiều: 13:30 - 17:00
04 ngày
(17,18,19,20/07/2017)

Học phí: 9.500.000 vnd (bao gồm 01 bộ tài liệu gốc)

 • Hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản.
 • Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

Ưu đãi:

 • Ưu đãi 5% khi đóng học phí trước ngày khai giảng 01 tuần
 • Ưu đãi 5% học phí dành cho học viên của FMIT
 • Học viên đăng ký khóa học quản lý chuỗi cung ứng căn bản sẽ được ưu đãi 35% học phí khóa học luyện thi chứng chỉ chuỗi cung ứng quốc tế CSCP. Không giảm giá trên chi phí tài liệu.

Chính sách học lại:

Học viên được học lại miễn phí chương trình trong vòng 1 năm

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (08) 3930 1724 - (08) 3930 1725 - (08) 3930 1726

Di động: 0988 54 00 11 (Ms. Huyền)

Email: thuhuyen@fmit.vn - Websitewww.fmit.vn

 • PRINCIPLES OF OPERATIONS PLANNING PARTICIPANT

  Giá niêm yết APICS: 130$

  Giá học viên FMIT: 95$

  Mua sách: Liên hệ 0988 54 00 11

 • PRINCIPLES OF INVENTORY MANAGEMENT PARTICIPANT

  Giá niêm yết APICS: 130$

  Giá học viên FMIT: 95$

  Mua sách: Liên hệ  0988 54 00 11

 • PRINCIPLES OF MANUFACTURING MANAGEMENT PARTICIPANT

  Giá niêm yết APICS: 130$

  Giá học viên FMIT: 95$

  Mua sách: Liên hệ 0988 54 00 11

 • PRINCIPLES OF MANAGING OPERATIONS PARTICIPANT

  Giá niêm yết APICS: 130$

  Giá học viên FMIT: 95$

  Mua sách: Liên hệ 0988 54 00 11

 • PRINCIPLES OF DISTRIBUTION AND LOGISTICS PARTICIPANT

  Giá niêm yết APICS: 130$

  Giá học viên FMIT: 95$

  Mua sách: Liên hệ 0988 54 00 11

 • CPIM DSP (DETAILED SCHEDULING AND PLANNING) 5.4 PARTICIPANT WORKBOOK

  Giá niêm yết APICS: 180$

  Giá học viên FMIT: 133$

  Mua sách: Liên hệ 0988 54 00 11

 • CPIM MPR (MASTER PLANNING OF RESOURCES) 4.5 PARTICIPANT WORKBOOK

  Giá niêm yết APICS: 180$

  Giá học viên FMIT: 133$

  Mua sách: Liên hệ 0988 54 00 11

 • CPIM BSCM (BASICS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) 4.4 PARTICIPANT WORKBOOK

  Giá niêm yết APICS: 180$

  Giá học viên FMIT: 133$

  Mua sách: Liên hệ 0988 54 00 11

 • CPIM SMR (STRATEGIC MANAGEMENT OF RESOURCES 2.6 PARTICIPANT WORKBOOK

  Giá niêm yết APICS: 180$

  Giá học viên FMIT: 133$

  Mua sách: Liên hệ 0988 54 00 11

 • CPIM ECO (EXECUTION AND CONTROL OF OPERATION) 3.5 PARTICIPANT WORKBOOK

  Giá niêm yết APICS: 180$

  Giá học viên FMIT: 133$

  Mua sách: Liên hệ 0988 54 00 11

 • APICS CSCP LEARNING SYSTEM

  Giá niêm yết APICS: 1340$

  Giá học viên FMIT: 850$

  Mua sách: Liên hệ 0988 54 00 11

 

Đăng kí khóa học "Quản lý chuỗi cung ứng"
Tp.HCM Hà Nội Đà Nẵng
 
Đăng kí

Gửi Ý Kiến

19 Bình luận
 • van

  chào, học trong vòng 4 ngày, là chuong ttinh tiếng việt hay anh, luyên thi lấy chứng chỉ cscp thì bao lâu, tiếng anh hay tiếng việt

  11-06-2017 20:27:06

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Vân!

  Nội dung chi tiết Ban tư vấn đã gửi đến Email của chị. Cảm ơn chị đã quan tâm.

  + Chương trình học bằng tiếng việt – Tài liệu song ngữ.

  + Chương trình luyện thi CSCP® bằng tiếng việt – Tài liệu tiếng anh. (thời lượng 12 buổi) :http://fmit.vn/luyen-thi-cscp

  + Thi chứng chỉ quốc tế CSCP® bằng tiếng anh.

  Cảm ơn chị đã quan tâm đến chương trình đào tạo Quản Lý Chuỗi Cung ứng Theo Chuẩn APICS® của FMIT®.

  Sau khi hoàn thành khóa học Quản Lý Chuỗi Cung ứng, Chị sẽ được FMIT cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo Quản Lý Chuỗi Cung ứNg Theo Chuẩn Quốc Tế APICS®. Trong trường hợp Chị có dự định lấy chứng chỉ Quốc Tế CSCP® thì chị nên tham gia khóa luyện thi và chứng chỉ CSCP® sẽ do APICS® cấp.

  FMIT khuyên chị nên đăng ký thêm khóa học Luyện thi chứng chỉ quốc tế CSCP® để gia tăng cơ hội đạt được kết quả cao trong kỳ thi quốc tế CSCP®

  12-06-2017 15:15:18

 • hải yến

  chương trình này dạy bawgf tiếng anh hay tiếng việt ạ?

  08-06-2017 18:39:10

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Hải Yến!

  + Chương trình học bằng tiếng việt – Tài liệu song ngữ.

  Cảm ơn chị đã quan tâm đến chương trình đào tạo Quản Lý Chuỗi Cung ứng Theo Chuẩn APICS® của FMIT®.

  Sau khi hoàn thành khóa học Quản Lý Chuỗi Cung ứng, Chị sẽ được FMIT cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo Quản Lý Chuỗi Cung ứNg Theo Chuẩn Quốc Tế APICS®. Trong trường hợp Chị có dự định lấy chứng chỉ Quốc Tế CSCP® thì chị nên tham gia khóa luyện thi và chứng chỉ CSCP® sẽ do APICS® cấp.

  Nội dung chi tiết Ban tư vấn đã gửi đến Email của chị. Cảm ơn chị đã quan tâm.

  16-06-2017 17:22:40

 • Nguyễn Thị Thúy Anh

  Chương trình này giảng dạy bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, lộ trình tiếp theo với đích đến là chứng chỉ Quốc Tế CSCP như thế nào? FMIT có tổ chức luyện thi hay không?

  05-06-2017 11:06:04

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Nguyễn Thị Thúy Anh!

  CẢm ơn chị đã quan tâm đến chương trình đào tạo Quản Lý Chuỗi Cung ứng Theo Chuẩn APICS® của FMIT®.

  Sau khi hoàn thành khóa học Quản Lý Chuỗi Cung ứng, Chị sẽ được FMIT cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo Quản Lý Chuỗi Cung ứNg Theo Chuẩn Quốc Tế APICS®. Trong trường hợp Chị có dự định lấy chứng chỉ Quốc Tế CSCP® thì chị nên tham gia khóa luyện thi và chứng chỉ CSCP® sẽ do APICS® cấp.

  FMIT khuyên chị nên đăng ký thêm khóa học Luyện thi chứng chỉ quốc tế CSCP® để gia tăng cơ hội đạt được kết quả cao trong kỳ thi quốc tế CSCP®

  - Nội dung chi tiết Ban tư vấn đã gửi đến Email của chị. Cảm ơn chị

  06-06-2017 11:04:02

 • Hoàng Minh Tâm

  Mình muốn tham dự khóa đào tạo Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn APICS®.Trong tháng 6/2017. Vui lòng gửi thông tin khóa học phù hợp tới địa chỉ e-mail của mình. Hoàng Minh Tâm (Mr)

  31-05-2017 11:55:22

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Hoàng Minh Tâm!

   FMIT gửi bạn lịch khai giảng khóa học Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn APICS®

  KHÓA HỌC

  KHU VỰC

  NGÀY KHAI GIẢNG

  THỜI GIAN HỌC

  THỜI LƯỢNG

  Quản lý chuỗi cung ứng chuẩn APICS®

  TP. HCM

  10/06/2017

  Thứ 7 + chủ nhật
  Sáng: 08:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00

  04 ngày
  (10,11,17,18/06/2017)

  Học phí: 9.500.000 vnd (bao gồm 01 bộ tài liệu gốc)

  • Hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản.

  Ưu đãi:

  • Ưu đãi 5% khi đóng học phí trước ngày khai giảng 01 tuần
  • Ưu đãi 5% học phí dành cho học viên của FMIT
  • Học viên đăng ký khóa học quản lý chuỗi cung ứng căn bản sẽ được ưu đãi 35% học phí khóa học luyện thi chứng chỉ chuỗi cung ứng quốc tế CSCP. Không giảm giá trên chi phí tài liệu.

  Chính sách học lại:

  Học viên được học lại miễn phí chương trình trong vòng 1 năm

  - Nội dung chi tiết Ban tư vấn đã gửi Email đến bạn. Cám ơn bạn đã quan tâm

  01-06-2017 08:55:50

 • Lâm Thanh Phương

  Tôi muốn tham gia khóa quản lý chuổi cung ứng của Fmit, bạn có thể cho biết nội dung khóa học chi tiết hơn cũng như tại liệu cho khóa học không? Nếu luyen thi CSCP thì thời gian như thế nào? Thank you.

  28-05-2017 22:22:21

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Lâm Thanh Phương!

  CẢm ơn anh đã quan tâm đến chương trình đào tạo Quản Lý Chuỗi Cung ứng Theo Chuẩn APICS của FMIT.

  Sau khi hoàn thành khóa học Quản Lý Chuỗi Cung ứng, anh sẽ được FMIT cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo Quản Lý Chuỗi Cung ứNg Theo Chuẩn Quốc Tế APICS. Trong trường hợp anh có dự định lấy chứng chỉ Quốc Tế CSCP thì anh sẽ tham gia khóa luyện thi và chứng chỉ CSCP sẽ do APICS cấp.

  - Nội dung chi tiết Ban tư vấn đã gửi đến Email của Anh. Cảm ơn anh.

  29-05-2017 10:19:54

 

Gửi bình luận


Gửi bình luận