Khóa học Luyện thi CIA | Viện FMIT
slogan
Hotline: 09 88 54 00 11

GIỚI THIỆU HIỆP HỘI KIỂM TOÁN NỘI BỘ IIA®

Thành lập năm 1941, Học Viện Kiểm Toán Nội Bộ - IIA® là tổ chức hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, có trụ sở chính đặt tại Altamonte Springs, Florida, Hoa Kỳ.

Hiện tại IIA® có hơn 185,000 thành viên trên toàn thế giới, với hơn 160 chapters nhằm hỗ trợ các thành viên trong việc kết nối; đào tạo; cấp chứng chỉ; hiểu chuẩn mực và hướng dẫn; nghiên cứu; phát triển chuyên môn và cơ hội nghề nghiệp, …

GIỚI THIỆU CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN NỘI CIA® (Certified Internal Auditor)

CIA® là chứng chỉ danh giá nhất thế giới và là chứng chỉ duy nhất được công nhận toàn cầu trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ; là điều kiện ưu tiên trong lựa chọn các ứng viên cho vị trí kiểm toán nội bộ tại các tập đoàn trên toàn thế giới.

Đạt được chứng chỉ CIA® đồng nghĩa với năng lực của bạn được công nhận toàn cầu trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, tạo sự khác biệt giữa bạn và những người khác, nâng cao giá trị bản thân, tăng cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập.

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KIỂM TOÁN NỘI BỘ CIA® TẠI FMIT

Luyện Thi Chứng Chỉ CIA®: là chương trình luyện thi tại lớp và luyện thi thông qua hệ thống ngân hàng câu hỏi online. Bố cục bao gồm 03 phần luyện thi như cấu trúc đề thi của CIA®.

 • Cơ bản về kiểm toán nội bộ (Internal Audit Basics)
 • Kiểm toán nội bộ thực hành (Internal Audit Practice)
 • Các thành phần kiến thức Kiểm toán nội bộ (Internal Audit Knowledge Elements).

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đối tượng tham gia

Những người quan tâm đến chứng chỉ CIA, đáp ứng 1 trong những tiêu chí sau:

 • Có 1 năm kinh nghiệm đối với người tốt nghiệp Thạc sĩ;
 • Có 2 năm kinh nghiệm đối với người tốt nghiệp đại học;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng và có 5 năm kinh nghiệm được xác nhận trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc tương đương;
 • Có 7 năm kinh nghiệm được xác nhận trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc tương đương

Điều kiện dự thi

 • Ứng viên dự thi cam kết đủ điều kiện dự thi, bảo mật đề thi, tuân thủ quy tắc đạo đức, và đảm bảo yêu cầu đào tạo liên tục nghề nghiệp (Continuing Professional Education - CPE)
 • Tốt nghiệp đại học
 • Có 2 năm kinh nghiệm với người tốt nghiệp đại học hoặc chỉ cần 1 năm kinh nghiệm với người tốt nghiệp thạc sĩ.

Khóa học khác cùng chủ đề

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Phần 1 – Kiến thức cơ bản về kiểm toán nội bộ

Thời lượng đào tạo: 32 giờ (8 buổi)
Thi: (125 câu hỏi | 2.5 giờ)

Hướng dẫn bắt buộc (35-45%)

 • Định nghĩa kiểm toán nội bộ
 • Quy tắc đạo đức
 • Các chuẩn mực quốc tế

Kiểm soát nội bộ/ rủi ro (25-35%) – Mức nhận diện (A)

 • Các loại kiểm soát (ngăn ngừa, phát hiện,..)
 • Kỹ thuật kiểm soát quản lý
 • Khung kiểm soát nội bộ (COSO, Cadbury)
 • Các khung kiểm soát khác
 • Thuật ngữ và khái niệm rủi ro
 • Nhận diện rủi ro gian lận

Triển khai đánh giá nội bộ - công cụ và kỹ thuật đánh giá (25-35%)

 • Thu thập dữ liệu
 • Phân tích và diễn giải dữ liệu
 • Báo cáo dữ liệu
 • Lập tài liệu và hồ sơ làm việc
 • Tạo quy trình, lưu đồ
 • Đánh giá tính đầy đủ, liên quan, và hoàn chỉnh của chứng cứ

Phần 2 – Kiểm toán nội bộ thực tế

Thời lượng đào tạo: 32 giờ (8 buổi)
Thi: (100 câu hỏi | 2 giờ)  

Quản lý chức năng kiểm toán nội bộ (40-50%)

 • Vai trò chiến lược của kiểm toán nội bộ
 • Vai trò hoạt động của kiểm toán nội bộ
 • Thiết lập kế hoạch kiểm toán trên nền tảng rủi ro (Risk-Based)

Quản lý các từng cuộc đánh giá (40-50%)

 • Lập kế hoạch đánh giá
 • Giám sát đánh giá
 • Truyền thông kết quả đánh giá
 • Giám sát đầu ra đánh giá

Rủi ro gian lận và kiểm soát (5-15%)

 • Xem xét khả năng rủi ro gian lận và nhận diện các loại rủi ro gian lận trong quá trình lập kế hoạch đánh giá
 • Xác định xem rủi ro gian lận có cần xem xét đặc biệt khi triển khai đánh giá
 • Xác định xem rủi ro gian lận có cần điều tra
 • Hoàn thành quy trình xem xét và cải tiến kiểm soát để ngăn gian lận và đề xuất thay đổi
 • Kiểm tra phát hiện gian lận
 • Xây dựng văn hóa nhận diện gian lận, và khuyến khích báo cáo điểm bất thường
 • Kỹ thuật điều tra gian lận (mức A)
 • Đánh giá liên quan pháp lý

Phần 3 – Các kiến thức của kiểm toán nội bộ

Thời lượng đào tạo: 48 giờ (12 buổi)
Thi: (100 câu hỏi | 2 giờ)

Đạo đức kinh doanh/ Quản trị (5-15%)

 • Nguyên tắc quản trị tổ chức (mức P)
 • Bảo vệ môi trường và xã hội
 • Trách nhiệm xã hội của tổ chức

Quản trị rủi ro (10-20%) – mức P

 • Các kỹ thuật quản lý rủi ro
 • Sử dụng khung rủi ro (COSO và ISO 31000)

Cấu trúc tổ chức/ quy trình kinh doanh và rủi ro (15-25%)

 • Hiện thực rủi ro/ kiểm soát ở các cấu trúc tổ chức khác nhau
 • Cấu trúc (phân tán, tập trung)
 • Các vòng đời kinh doanh (mua sắm, bán hàng, kiến thức, chuỗi cung ứng)
 • Phân tích quy trình kinh doanh (lưu đồ và quản lý nút thắc cổ chai, lý thuyết ràng buộc)
 • Kỹ thuật quản lý tồn kho và các khái niệm
 • Thương mại điện tử và giao tiếp dữ liệu điện tử
 • Các vòng đời phát triển kinh doanh
 • Khung ISO
 • Quy trình kinh doanh thuê ngoài outsourcing

Truyền thông (5-10%)

 • Truyền thông
 • Quan hệ với người liên quan

Nguyên tắc quản lý/ lãnh đạo (10-20%)

 • Quản trị chiến lược
 • Hành vi tổ chức
 • Phong cách lãnh đạo và kỹ năng quản lý
 • Quản lý xung đột
 • Quản lý dự án/ quản lý sự thay đổi

Quản lý kinh doanh liên tục/ IT (15-25%)

 • An ninh
 • Phát triển ứng dụng
 • Hệ thống hạ tầng
 • Kinh doanh liên tục

Quản lý tài chính (10-20%)

 • Kế toán tài chính và tài chính
 • Kế toán quản trị

Môi trường kinh doanh toàn cầu (0-10%)

 • Môi trường tài chính/ kinh tế
 • Môi trường văn hóa/ chính trị
 • Luật pháp và kinh tế - khái niệm chung
 • Tác động của luật pháp chính phủ và luật đối với kinh doanh

Khóa học khác cùng chủ đề

I. ĐIỀU KIỆN:

Để đăng ký thi CIA®, thí sinh phải đáp ứng 1 trong những tiêu chí sau:

 • Có 1 năm kinh nghiệm đối với người tốt nghiệp Thạc sĩ;
 • Có 2 năm kinh nghiệm đối với người tốt nghiệp đại học;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng và có 5 năm kinh nghiệm được xác nhận trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc tương đương;
 • Có 7 năm kinh nghiệm được xác nhận trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc tương đương

II. NỘI DUNG & THỜI GIAN THI

 SỐ LƯỢNG CÂU HỎITHỜI GIAN THI
Phần 1: Kiến thức cơ bản về kiểm toán nội bộ. 125 câu trắc nghiệm 2 tiếng 30 phút
Phần 2: Kiểm toán nội bộ thực tế 100 câu trắc nghiệm 2 tiếng
Phần 3: Các kiến thức của Kiểm toán nội bộ 100 câu trắc nghiệm 2 tiếng

III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THI:

 1. Tạo hồ sơ cá nhân trên CCMS (chỉ tạo 1 lần đối với thí sinh mới), điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Nếu có bất kỳ thông tin nào thay đổi, thí sinh cần cập nhật sớm. Sau khi submit, CCMS sẽ tạo tài khoản và ID cho thí sinh, đồng thời gửi email kèm hướng dẫn và đường link để kích hoạt tài khoản về địa chỉ email của thí sinh. Thí sinh làm theo hướng dẫn để tạo username và password.
 2. Thí sinh đăng nhập vào CCMS, hoàn thành đơn đăng ký dự thi kỳ thi mà thí sinh muốn tham gia. Lưu ý phải lựa chọn Đơn đăng ký chính xác vì thí sinh phải cung cấp các giấy tờ chứng minh năng lực dự thi kỳ thi mà mình đăng ký, nếu không thí sinh sẽ bị kiểm tra và khiển trách bởi Ủy ban Đạo đức toàn cầu của IIA®. Đơn được chấp thuận sẽ có hiệu lực trong vòng 4 năm.
  • Đọc và đồng ý với “Điều khoản chương trình và điều kiện” trong đơn.
  • Đọc và đồng ý với “Điều khoản giá cả và điều kiện” trước khi gửi đơn. Hệ thống sẽ tính toán mức giá phù hợp và hiện ra 1 trang thanh toán cho phép thanh toán bằng thẻ tín dụng, séc, hoặc chuyển khoản.
  • Khi đơn của thí sinh được nhận và thanh toán được xử lý, một thành viên của Sở Chứng chỉ toàn cầu của IIA®sẽ xem xét đơn của thí sinh. Quá trình xét đơn sẽ mất khoảng 03 ngày làm việc.
  • Sau khi việc phê duyệt đơn được hoàn thành, một email sẽ được gửi đến cho thí sinh. Thí sinh được phê duyệt đơn có thể bắt đầu đăng ký dự thi khi nhận được thông báo chấp nhận.
 3. Nộp các giấy tờ cần thiết:
  • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm kiểm toán nội bộ hoặc tương đương
  • Một bản khai quá trình làm việc của thí sinh có xác nhận của quản lý cũ hoặc quản lý hiện tại, hoặc của một người đang có chứng chỉ vẫn còn hiệu lực của IIA
  • Kinh nghiệm tương đương nghĩa là kinh nghiệm trong kiểm toán/ đánh giá kỷ luật, bao gồm: kiểm toán bên ngoài, đảm bảo chất lượng, tuân thủ và kiểm soát nội bộ.
  • Bằng thạc sĩ hoặc kinh nghiệm trong các ngành nghề liên quan có thể quy đổi tối đa thành 12 tháng kinh nghiệm
 4. Đăng ký kỳ thi phù hợp

  Sau khi thí sinh thanh toán, đăng ký của thí sinh sẽ được xử lý. Thí sinh sẽ nhận được một email xác nhận đủ điều kiện để lên lịch thi với Pearson VUE và các hướng dẫn thêm. Nếu thí sinh thanh toán bằng thẻ tín dụng qua CCMS thì sẽ nhận được email trong vòng vài phút. Thí sinh cần chờ khoảng 2 ngày trước khi liên hệ với Pearson VUE để lên lịch thi.

  Nếu thí sinh đăng ký thi nhiều phần của chứng chỉ CIA®, thí sinh cần phải đăng ký các đơn riêng lẻ cho mỗi phần thi

 5. Đặt lịch thi
  • Sau khi đăng ký, thí sinh sẽ nhận được 1 thông báo ATT (Authorization to Test) qua email để liên hệ với Pearson VUE để lên lịch thi
  • Thí sinh phải đặt lịch thi và thi trong vòng 6 tháng kể từ khi đăng ký với IIA®. Sau 6 tháng, đăng ký sẽ hết hạn, thí sinh sẽ mất lệ phí đăng ký thi và được yêu cầu đăng ký và thanh toán lại để tham gia thi
  • Cách đơn giản nhất và nhanh nhất để đặt lịch thi là đặt qua website của Pearson VUE
  • Sau khi hoàn thành quá trình đặt lịch, thí sinh sẽ nhận được 1 email xác nhận từ Pearson VUE. Thí sinh cần in và mang theo email xác nhận này khi tới thi.
  • Thí sinh có thể thay đổi lịch thi trễ nhất là trước ngày thi 2 ngày (có tính phí).
  • Nếu ngày thi bị dời do điều kiện thời tiết hoặc các trường hợp khẩn cấp, thí sinh được đặt lại lịch thi miễn phí.
  • Nếu có vấn đề kĩ thuật xảy ra tại trung tâm dự thi, thí sinh sẽ được yêu cầu chờ trong 30 phút. Sau 30 phút, nếu vấn đề chưa được giải quyết, thí sinh có thể được đề nghị đổi ngày thi. Nếu thí sinh chấp nhận, thí sinh sẽ được đổi ngày thi miễn phí. Nếu không thí sinh sẽ phải chấp nhận chờ cho tới khi giải quyết xong vấn đề.
  • Khi đi thi cần mang thư xác nhận từ Pearson VUE, ít nhất 01 loại giấy tờ chứng minh hợp lệ có hình, họ tên trên giấy tờ chứng mình phải khớp với thông tin khi khai báo đăng ký thi. Những giấy tờ được chấp nhận:
   • Giấy phép lái xe
   • Passport
   • Thẻ quân nhân (loại không có chip)
   • Visa thường trú
   • Thẻ tín dụng có hình
   • Những ID có hình khác do chính phủ ban hành

   Lưu ý:

   • IIA sẽ kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ thí sinh, thí sinh được chọn sẽ nhận được thông báo với hướng dẫn cụ thể.
   • Trước khi nộp ATT, phải đảm bảo tên trong hồ sơ của IIA giống với tên trên giấy tờ chứng minh khi thí sinh tới thi ở trung tâm khảo thí.

IV. THÔNG TIN VỀ ĐIỂM THI VÀ KẾT QUẢ:

 • Điểm thi của thí sinh được tính dựa trên số câu trả lời đúng, sau đó được quy đổi sang thang điểm từ 250 điểm đến 750 điểm. Thí sinh đạt từ 600 điểm trở lên là vượt qua kỳ thi.
 • Thí sinh vượt qua kỳ thi sẽ chỉ được báo là đã vượt qua kì thi mà không được báo điểm cụ thể. Chỉ khi thí sinh không vượt qua được kỳ thi thì sẽ được báo điểm để thí sinh biết mình còn thiếu bao nhiêu điểm. Thí sinh cũng biết điểm từng phần để cải thiện những phần còn yếu.
 • Thí sinh thi không đạt sẽ phải chờ ít nhất 90 ngày để thi lại. Không giới hạn số lần thi lại.
 • Thí sinh đã đạt không được thi lại, ngoại trừ trường hợp thí sinh không đạt được chứng nhận trong khoảng thời gian cho phép. Trong trường hợp đó, thí sinh sẽ phải chờ 3 năm để thi lại phần thi đã đạt trước đó.
 • Sau khi thi xong thí sinh sẽ được phát 1 tờ phiếu kết quả tạm thời. Kết quả sẽ được thông báo chính thức trên CCMS, thí sinh cũng nhận được email thông báo chính thức khi có kết quả.

V. ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ

 • Thí sinh phải vượt qua tất cả các kỳ thi yêu cầu và hoàn thành tất cả các chương trình yêu cầu khác để đủ điều kiện công nhận. Khi đã đủ điều kiện công nhận, thí sinh sẽ nhận được thông báo chính thức qua email đã đăng ký trên hệ thống CCMS. Ngày cấp chứng chỉ là ngày thí sinh hoàn tất các yêu cầu và thông tin được đưa lên CCMS.
 • Nhận chứng chỉ:
  • Để yêu cầu cấp chứng chỉ, thí sinh phải đăng nhập vào hệ thống lưu trữ thông tin cá nhân trên CCMS và hoàn thành Đơn yêu cầu cấp chứng chỉ. Chứng chỉ sẽ được chuyển trực tiếp miễn phí qua dịch vụ gửi thường của bưu điện tới địa chỉ thí sinh đăng ký. Thí sinh có thể đóng thêm phí nếu yêu cầu chuyển phát nhanh.
  • Trong một số trường hợp, đối với các thí sinh không nằm trong khu vực Bắc Mỹ, chứng chỉ sẽ được đưa về các Viện đào tạo. Viện đào tạo sẽ liên hệ với thí sinh để sắp xếp việc nhận chứng chỉ.
 • Phí cấp lại chứng chỉ qua hệ thống CCMS là 50$/ lần.
 • Để sửa tên trên chứng chỉ đã được cấp, thí sinh phải đăng nhập vào hệ thống thông tin lưu trữ trên CCMS, sửa tên, hoàn thành đơn cấp lại chứng chỉ và đóng phí 50$.
 • Thời gian cho phép để hoàn thành tất cả yêu cầu để được cấp chứng chỉ là 4 năm kể từ ngày Đơn đăng ký dự thi của thí sinh được chấp thuận. Trong vòng 4 năm, nếu thí sinh không hoàn thành đủ các yêu cầu, tất cả các chi phí và các phần thi đã vượt qua đều không được công nhận.

VI. LỆ PHÍ THI: (Đơn vị tính: USD)

 THÀNH VIÊNKHÔNG THÀNH VIÊN
Phí đăng ký 115 230
CIA – Phần 1 280 395
CIA – Phần 2 230 345
CIA – Phần 3 230 345
Phí thay đổi lịch thi/ Hủy thi 75 75
Phí gia hạn: 60 ngày 100 100
Phí gia hạn điều kiện thi (1 lần gia hạn được 12 tháng) 275 275

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 3930 1724 - (08) 3930 1725 - (08) 3930 1726

Di động: 0988 54 00 11 (Ms. Huyền)

Email: thuhuyen@fmit.vn - Website: www.fmit.vn


Khóa học khác cùng chủ đề

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA LUYỆN THI CHỨNG CHỈ KIẾM TOÁN NỘI BỘ QUỐC TẾ CIA

KHÓA HỌCkHU VỰCHỌC PHẦNNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGTHỜI GIAN
LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CIA TP.HCM Phần 1   32 giờ (8 buổi) Thứ 7, Chủ nhật
Sáng: 8:00 – 12:00 Chiều: 13:00 – 17:00
Phần 2   32 giờ (8 buổi)
Phần 3   48 giờ (12 buổi)
Hà Nội Phần 1   32 giờ (8 buổi)
Phần 2   32 giờ (8 buổi)
Phần 3   48 giờ (12 buổi)

HỌC PHÍ VÀ TÀI LIỆU

HỌC PHẦN THỜI LƯỢNG HỌC HỌC PHÍ (VNĐ)
Học phần 1 32 giờ (8 buổi) 9.500.000
Học phần 2 32 giờ (8 buổi) 9.500.000
Học phần 3 48 giờ (12 buổi) 13.000.000
Tổng học phí (đã bao gồm 01 bộ tài liệu gốc của IIA) 32.000.000 VNĐ

Khi đăng ký tham gia luyện thi chứng chỉ CIA, học viên được TẶNG bộ giáo trình luyện thi và CIA LEARNING SYSTEM bao gồm:

 • Tài khoản luyện thi online
 • Tài liệu luyện thi phần 1: 1 quyển
 • Tài liệu luyện thi phần 2: 1 quyển
 • Tài liệu luyện thi phần 3: 3 quyển

Hình thức thanh toán: trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Chấp nhận thanh toán bằng thẻ : MASTERCARD; VISA; SMARTLINK; JCB; UNION PAY; BANKNETVN

ƯU ĐÃI:

 • Ưu đãi 5% khi đóng học phí trước ngày khai giảng 01 tuần
 • Ưu đãi 5% học phí dành cho học viên của FMIT

ƯU ĐIỂM KHI ĐĂNG KÝ HỌC TẠI FMIT

 • Được tham gia học lại miễn phí trong vòng 3 năm
 • Học viên có thể luyện thi lại bất kỳ phần nào chưa nắm vững không giới hạn số lần đăng ký lại trong thời gian 3 năm
 • Học viên được sắp xếp học bù không giới hạn số lần nếu bận công tác
 • Mỗi học viên khi đăng ký được tặng 01 bộ sách gốc và 01 tài khoản luyện thi online.
 • Được hỗ trợ và tư vấn thực hiện các thủ tục khi đăng ký thi với CIA và trung tâm tổ chức thi PEARSON VUE tại Việt Nam
 • Giảng viên có nhiều kinh nghiệm và có chứng chỉ quốc tế CIA

Thông tin chi tiết chương trình, vui lòng liên hệ Ban tư vấn theo thông tin bên dưới

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3930 1724 - (08) 3930 1725 - (08) 3930 1726

Hotline: 0988 54 00 11

Email:info@fmit.vn - Website: www.fmit.vn


Khóa học khác cùng chủ đề

Đăng kí khóa học "Luyện thi chứng chỉ CIA"
Tp.HCM Hà Nội
 
Đăng kí

Gửi Ý Kiến

3 Bình luận
 • Joe

  Cho mình xin thông tin về chi phí, thời gian chi tiết của chương trình CIA tại FMIT nhé

  23-06-2017 16:37:43

  Fmit.vn trả lời :

  Chào JOE:!

  FMIT đã gửi thông tin chi tiết về khóa Luyện thi CIA đến Email của bạn, cảm ơn bạn đã liên hệ FMIT!

  KHÓA HỌCKHU VỰCHỌC PHẦNNGÀY KHAI GIẢNGTHỜI LƯỢNGTHỜI GIAN
  LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CIA TP.HCM Phần 1   32 giờ (8 buổi) Thứ 7, Chủ nhật
  Sáng: 8:00 – 12:00 Chiều: 13:00 – 17:00
  Phần 2   32 giờ (8 buổi)
  Phần 3   48 giờ (12 buổi)
  Hà Nội Phần 1   32 giờ (8 buổi)
  Phần 2   32 giờ (8 buổi)
  Phần 3   48 giờ (12 buổi)

  HỌC PHÍ VÀ TÀI LIỆU

  HỌC PHẦN THỜI LƯỢNG HỌC HỌC PHÍ (VNĐ)
  Học phần 1 32 giờ (8 buổi) 9.500.000
  Học phần 2 32 giờ (8 buổi) 9.500.000
  Học phần 3 48 giờ (12 buổi) 13.000.000
  Tổng học phí (đã bao gồm 01 bộ tài liệu gốc của IIA) 32.000.000 VNĐ

  Khi đăng ký tham gia luyện thi chứng chỉ CIA, học viên được TẶNG bộ giáo trình luyện thi và CIA LEARNING SYSTEM bao gồm:

  • Tài khoản luyện thi online
  • Tài liệu luyện thi phần 1: 1 quyển
  • Tài liệu luyện thi phần 2: 1 quyển
  • Tài liệu luyện thi phần 3: 3 quyển

  26-06-2017 14:17:53

 • ngô quang tuấn

  cho mình hỏi, điều kiện đăng ký học cần những gì vậy? và nếu học thì học ở đâu?

  12-04-2017 10:41:52

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Ngô Quang Tuấn!

  . ĐIỀU KIỆN:

  Để đăng ký thi CIA®, thí sinh phải đáp ứng 1 trong những tiêu chí sau:

  • Có 1 năm kinh nghiệm đối với người tốt nghiệp Thạc sĩ;
  • Có 2 năm kinh nghiệm đối với người tốt nghiệp đại học;
  • Tốt nghiệp Cao đẳng và có 5 năm kinh nghiệm được xác nhận trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc tương đương;
  • Có 7 năm kinh nghiệm được xác nhận trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hoặc tương đương

  II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

  • Những người đã học qua lớp đào tạo Giám đốc kiểm toán nội bộ CAE® tại FMIT®; Những người đã có kiến thức nền tảng về khung kiến thức dành cho thi chứng chỉ CIA® và sẵn sàng tham gia lớp luyện thi mà không cần tham gia lớp kiến thức nền tảng

  14-04-2017 17:21:41

 • Dương Thu Hà

  Tôi không có điều kiện tham gia khóa học, tôi muốn đăng ký mua tài liệu để tự học, xin hỏi có được không và lệ phí như thế nào? Tôi xin cảm ơn rất nhiều!

  08-01-2017 06:03:36

  Fmit.vn trả lời :

  FMIT chào chị Dương Thu Hà! Chị có thể mua tài liệu để tham khảo or tự học trước được chị nhé.

  Tài liệu luyện thi CIA

  Tài liệu gốc + tài khoản học online 17.000.000

  Ban tư vấn đã gửi thông tin chi tiết đến Email của chị. Chị kiểm tra Email chị nhé.

  06-02-2017 08:26:48

 

Gửi bình luận


Gửi bình luận
Liên hệ