slogan
Hotline: 09 88 54 00 11

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO CHUẨN QUỐC TẾ PMI®

Chương trình đào tạo quản lý dự án chuyên nghiệp tại FMIT được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới. Giá trị bằng cấp của FMIT cũng như các đối tác đào tạo toàn cầu khác của PMI® trên toàn thế giới được PMI® công nhận, chuyển đổi thành các PDUs (giờ học & làm việc) và là điều kiện bắt buộc đối với những người muốn đạt chứng chỉ quốc tế PMP® và những người đã có chứng chỉ PMP® muốn duy trì chứng chỉ của họ.

GIỚI THIỆU HỌC VIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUỐC TẾ PMI®

Học Viện Quản Lý Dự Án - PMI® với hơn 40 năm lịch sử phát triển, hơn một triệu thành viên và số lượng thí sinh thi đạt chứng chỉ trên 185 quốc gia, là tổ chức hàng đầu thế giới về quản lý dự án chuyên nghiệp. Đến nay PMI® là tổ chức tiên phong cho ra đời các kỹ thuật, qui trình cũng như thiết lập các chuẩn mực trong quản lý dự án bên cạnh các hoạt động tài trợ và tiến hành các chương trình đào tạo chứng chỉ.

Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Hiện nay các tập đoàn và công ty đa quốc gia trên thế giới đều công nhận chứng chỉ PMP® như là thước đo mức độ chuyên nghiệp của các chuyên gia quản lý dự án. Các dự án quốc tế đều đòi hỏi các Giám đốc dự án phải có chứng chỉ PMP®. Các khách hàng lớn cũng yêu cầu công ty thực hiện dự án phải đảm bảo có đủ số lượng Giám đốc dự án sở hữu chứng chỉ PMP®.

Sở hữu chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP® nghĩa là quý vị đã khẳng định được đẳng cấp và ghi tên mình vào cộng đồng lớn nhất, uy tín nhất thế giới về lĩnh vực quản lý dự án chuyên nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa rằng sự nghiệp quản lý dự án chuyên nghiệp của quý vị sẽ tiến triển, thách thức quy mô dự án, quy mô tổ chức, lĩnh vực quản lý, và phạm vi quốc gia.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về mức độ nổi tiếng, sự chuyên nghiệp và sự công nhận trên toàn thế giới về chuẩn PMI® và chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP® tại website www.pmi.org.

GIỚI THIỆU CHUẨN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUỐC TẾ PMBOK® Guide 5th

Chuẩn mực quốc tế trong quản lý dự án chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng, chúng đảm bảo một khung quản lý dự án được ứng dụng thống nhất trên toàn cầu. Với sứ mệnh phát triển và đưa ra các chuẩn mực quản lý dự án, PMI® đã biên soạn PMBOK® phiên bản thứ 5, là tài liệu tổng hợp từ sự cống hiến của hàng nghìn chuyên gia quản lý dự án trên toàn thế giới, là kiến thức chung của nhân loại, được mệnh danh là phù hợp thực tế nhất, áp dụng cho tất cả các loại dự án, và được sử dụng thường xuyên.

Nội dung của PMBOK® phiên bản thứ 5 bao gồm:

 • 5 nhóm quy trình: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình kiểm soát dự án, và nhóm quy trình kết thúc dự án.
 • 10 lĩnh vực giúp quản lý thành công dự án: quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý đấu thầu, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan.
 • 47 quy trình quản lý dự án thuộc về 10 lĩnh vực kiến thức và 5 nhóm quy trình.
 • 517 tài liệu đầu vào, đầu ra, và công cụ kỹ thuật cho các quy trình cụ thể trong quản lý dự án giúp nhà quản lý biết cách vận dụng các tài liệu, công cụ phù hợp trong quản lý dự án.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

  • Học viên được cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án.
  • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế
  • Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án.
  • Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án
  • Thực hành trên dự án thực tế
  • Hoàn tất khóa học được cấp PDUs đủ tiêu chuẩn và kiến thức thi lấy chứng chỉ quốc tế của PMI®.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

FMIT đào tạo tập trung vào xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức. Phương pháp này yêu cầu người học đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, người học sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý chuyên nghiệp.

Việc thảo luận và giải quyết tình huống cũng như đề xuất cách quản lý tốt nhất nhằm cải tiến tổ chức là trọng tâm của phương pháp đào tạo “thảo luận và giải quyết tình huống thực tế, cải tiến hệ thống quản lý” tại FMIT.

Nội dung chương trình đào tạo Quản lý dự án chuẩn PMI®

Giới thiệu,  những khái niệm cơ bản và  các quy trình trong quản lý dự án

 • Những người liên quan dự án
 • Quản lý những người liên quan đến dự án
 • Cấu trúc tổ chức để quản lý dự án
 • Các ràng buộc dự án
 • Bài học kinh nghiệm và thông tin lịch sử
 • Định nghĩa dự án
 • Định nghĩa quản lý dự án
 • Định nghĩa danh mục dự án
 • Văn phòng quản lý dự án
 • Vòng đời sản phẩm
 • Vòng đời dự án
 • Công việc không mang tính chất dự án- Mục tiêu
 • Phương pháp quản lý bằng mục tiêu
 • Thứ tự thực hiện các quy trình trong quản lý dự án
 • Các quy trình quản lý dự án
 • Nhóm quy trình quản lý dự án
 • Tương tác giữa các quy trình
 • Liên hệ giữa các quy trình

Quản lý tích hợp

 • Xây dựng bản tuyên bố chính thức về dự án
 • Xây dựng kế hoạch quản lý dự án
 • Thực thi và quản lý quá trình thực hiện dự án
 • Kiểm soát công việc dự án
 • Kiểm soát thay đổi
 • Kết thúc dự án/giai đoạn dự án

Người liên quan

 • Nhận diện người liên quan
 • Kế hoạch quản lý người liên quan
 • Quản lý sự tham gia người liên quan
 • Kiểm soát việc quản lý người liên quan

Quản lý yêu cầu

 • Lập kế hoạch quản lý công việc
 • Thu thập yêu cầu
 • Xác định phạm vi dự án
 • Phân chia nhỏ các công việc
 • Đánh giá công việc
 • Kiểm soát phạm vi dự án

Quản lý thời gian

 • Lập kế hoạch quản lý tiến độ
 • Xác định các công việc
 • Lập thứ tự công việc
 • Ước đoán tài nguyên cho công việc
 • Ước đoán thời gian cho công việc
 • Lập tiến độ
 • Kiểm soát tiến độ

Quản lý chi phí

 • Lập kế hoạch quản lý chi phí
 • Ước đoán chi phí
 • Xác định ngân sách
 • Kiểm soát chi phí

Quản lý chất lượng

 • Lập kế hoạch chất lượng
 • Thực hiện đảm bảo chất lượng
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng

Quản lý nguồn nhân lực

 • Kế hoạch nguồn nhân lực
 • Yêu cầu nguồn nhân lực
 • Phát triển nhóm dự án
 • Quản lý nhóm dự án

Quản lý truyền thông

 • Lập kế hoạch truyền thông
 • Quản lý truyền thông
 • Kiểm soát truyền thông

Quản lý rủi ro

 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 • Xác định rủi ro
 • Thực hiện phân tích rủi ro định tính
 • Thực hiện phân tích rủi ro định lượng
 • Kế hoạch đáp ứng rủi ro
 • Kiểm soát rủi ro

Quản lý thầu

 • Kế hoạch thầu
 • Triển khai thầu
 • Quản lý thầu
 • Kết thúc thầu

1. FMIT đào tạo quản lý dự án theo tiêu chuẩn nào?

FMIT là đối tác đào tạo toàn cầu của Học Viện Quản Lý Dự Án PMI – được thành lập năm 1969 tại Hoa Kỳ.

Chương trình đào tạo tại FMIT theo chuẩn mực đào tạo quốc tế, có trên 185 quốc gia.

Đào tạo tại FMIT được tiến hành theo chuẩn mực, không phải theo kinh nghiệm.

2. Tiêu chuẩn quốc tế khác với chương trình khác thế nào?

Tiêu chuẩn quốc tế được tổng hợp từ hàng nghìn chuyên gia, tổ chức, tập đoàn, bài học thành công, thất bại trên thế giới. Tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu giúp tổ chức kế thừa được khung kiến thức quan trọng từ đó xây dựng hệ thống quản lý cho mình.

Quản lý dự án dựa vào tiêu chuẩn quốc tế khác với quản lý theo kinh nghiệm và cảm tính. Việc quản lý theo kinh nghiệm thường dẫn đến sai lầm trong quyết định, thiếu sót trong quản lý, và xảy ra nhiều sự cố dẫn đến thất bại dự án.

3. Phương pháp đào tạo tại FMIT khác biệt thế nào?

Phương pháp đào tạo tại FMIT tập trung vào xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức. Phương pháp yêu cầu người học sẽ đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, người học sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý chuyên nghiệp.

Việc thảo luận và giải quyết tình huống cũng như đề xuất cách quản lý tốt nhất nhằm cải tiến tổ chức là trọng tâm quan trọng của phương pháp đào tạo “thảo luận và giải quyết tình huống thực tế, cải tiến hệ thống quản lý” tại FMIT.

4. Vấn đề thực tế hay gặp các doanh nghiệp trong quản lý dự án là gì?

Các doanh nghiệp hiện tại thường thiếu hệ thống và phương pháp quản lý dự án chuyên nghiệp.

Đa số các doanh nghiệp không chú trọng đến hệ thống mà thường tiến hành theo kinh nghiệm. Điều này dẫn đến tính nhiều vấn đề trong dự án không thể quản lý và phát sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn,… của dự án.

Để giải quyết vấn đề trên, doanh nghiệp cần xem xét lại hệ thống quản lý dự án cũng như năng lực của đội ngũ quản lý dự án, nâng cao kỹ năng và xây dựng lại hệ thống là một vấn đề cốt lõi của sự phát triển trong tổ chức.

5. Khách hàng sử dụng hệ thống đào tạo FMIT là những ai?

Khách hàng sử dụng hệ thống đào tạo tại FMIT là những tập đoàn, công ty trong và ngoài nước có quan tâm đến chuẩn mực quản trị và muốn xây dựng hệ thống cũng như nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý.

Đã có hàng trăm tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và hàng nghìn học viên đã tham gia khóa học tại FMIT. (Danh sách khách hàng đã tham gia khóa học FMIT)

LỊCH KHAI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUẨN PMI®

KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUẨN PMI® TP. HCM 08/12/2014 Tối 2,4,6
18:15 - 21: 15
12 buổi
05/12/2014 Thứ 6, 7 & chủ nhật
Sáng: 8:00 – 11:30
Chiều: 13:30 – 17:00
03 ngày
HÀ NỘI 19/12/2014 Thứ 6, 7 & chủ nhật
Sáng: 8:00 – 11:30
Chiều: 13:30 – 17:00
3 ngày

Học phí: 5.000.000 vnd

 • Hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Chính sách học lại:

 • Học viên được học lại miễn phí nội dung chương trình nếu thi rớt hoặc chưa nắm rõ và sâu các nội dung đã học

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Điện thoại:  (08) 3930 1724 - (08) 3930 1725 - (08) 3930 1726

Di động: 0988 54 00 11 (Ms. Huyền)

Email: thuhuyen@fmit.vn - Websitewww.fmit.vn

Đăng kí khóa học "Quản lý dự án chuẩn PMI"
Tp.HCM Hà Nội
 
Đăng kí

Gửi Ý Kiến

17 Bình luận
 • nguyễn hồng ninh

  chào a.e có câu hỏi muốn nhờ a trả lời giúp ak. hiện nay e đang đi làm.,em muốn đổi công việc sang làm dự án,vậy e bắt đầu từ đâu được ak,và khóa học nào là phù hợp với e .xin cảm ơn.

  24-11-2014 19:37:15

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Nguyễn Hồng Ninh! Vì thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên FMIT cũng khó tư vấn sâu được. Để chuyển đổi công việc, điều kiện cần là bạn phải có kiến thức trong lĩnh vực đó. Khóa học Quản lý dự án theo chuẩn PMI được FMIT thiết kế cung cấp cho học viên kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án. Sau khóa học, học viên biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án. Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án, thực hành trên dự án thực tế. Bạn có thể đăng kí học lại không tốn thêm chi phí nếu cảm thấy mình thực sự chưa tiếp thu kịp bài giảng. Khóa học và chính sách rất phù hợp cho người mới bắt đầu như bạn. Cảm ơn bạn!

  25-11-2014 11:09:01

 • Hùng Nguyễn

  Mình đang làm cho một công ty IT, mình có 7 năm kinh nghiệm là software engineer, mình mới được công ty chuyển qua làm Project Manager. Cho mình hỏi: 1.Điều kiện gì để có thể đăng ký thi chứng chỉ PMP ? Và FMIT có khóa học nào giúp mình đạt điều kiện đó không ? 2.Sau khi đủ điều kiện đăng ký thi chứng chỉ PMP thì FMIT có khóa học nào luyện thi không ?

  23-11-2014 23:30:01

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Hùng Nguyễn! Điều kiện để thi PMP: 1. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm dự án. 2. Có 35 PDUs. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã đáp ứng điều kiện 1. Điều kiện thứ 2 bạn tham gia lớp luyện thi PMP tại FMIT. Khóa học tập trung vào luyện thi và kinh nghiệm để thi đậu kỳ thi PMP. Ngoài ra, khi đăng ký luyện thi PMP tại FMIT bạn còn được cấp tài khoản luyện thi online để có thể luyện thi ở bất kỳ đâu và bất kỳ thời gian nào. Hoàn thành khóa học, bạn được cấp 35 PDUs đủ điều kiện thứ 2. Bạn tham khảo chi tiết thông tin khóa học tại: http://fmit.vn/luyen-thi-pmp

  24-11-2014 15:14:51

 • Hanh

  Gui Fmit, minh dang lam cho to chuc phi chinh phu, muon tim khoa hoc quan my du an lien quan den lanh vuc via minh. Xin hoi Fmit co the tu van hoac gthieu chuong trinh phu hop voi Minh khong?

  23-11-2014 22:23:31

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Hạnh! Theo thông tin bạn cung cấp, FMIT tư vấn bạn hai khóa học có thể phù hợp giúp bạn phát triển tốt nghề nghiệp: 1. Nếu công việc của bạn chuyên về làm dự án: Khóa học Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI. Đây là khóa học cung cấp các quy trình, phương pháp, công cụ quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI giúp học viên vận dụng vào dự án thực tế, giải quyết các tình huống thực tế trong công việc. Thông tin chi tiết khóa học tại: http://fmit.vn/quan-ly-du-an-chuan-pmi 2. Nếu bạn ở vị trí điều hành của một dự án: bạn có thể tham gia khóa Giám đốc điều hành CEO Master Hoặc Quản lý cấp trung tại FMIT. Khóa học là sự kết hợp các chuẩn mực quản trị tiên tiến của thế giới, bao gồm cả môn Quản lý dự án. Thông tin chi tiết khóa học: http://fmit.vn/giam-doc-dieu-hanh & http://fmit.vn/quan-ly-cap-trung . Tư vấn FMIT sẽ gọi điển tư vân cho bạn kỹ hơn. Cảm ơn bạn!

  24-11-2014 15:27:18

 • nguyễn hồng ninh

  chào a.em muốn hỏi hiện tại e đang muốn học quản lý dự án.mà khóa học ngắn hạn như vậy liệu có đủ thời gian để học hết chương trình không? em chưa có kiến thức về quản lý dự án,nên việc học sẽ khó khăn hơn.sau khi học khóa học chứng chỉ này nếu đi tìm việc làm các công ty có chấp nhận không?

  23-11-2014 08:29:42

  Fmit.vn trả lời :

  Chào bạn Nguyễn Hồng Ninh! 1. So với các đối tác khác của PMI tại Việt Nam thì thơi gian đào tạo Quản lý dự án tại FMIT là dài nhất. Thời gian khóa học được FMIT nghiên cứu và thiết kế là phù hợp với nội dung của khóa học. 2. Với các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm trong dự án thì việc đầu tư thêm thời gian tự học là rất cần thiết. Sau khi kết thúc khóa học, nếu bạn cảm thấy chưa nắm được nội dung, bạn có thể học lại toàn chường trình mà không mất thêm chi phí nào. Hơn nữa, giảng viên vẫn luôn đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình khi bạn gặp các vấn đề khó khăn trong công việc thự tế. 3. Chương trình đào tạo Quản lý Dự án tại FMIT được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới. Giá trị bằng cấp của FMIT cũng như các đối tác đào tạo toàn cầu khác của PMI® trên toàn thế giới được PMI® công nhận. Bằng cấp của PMI được công nhận trên 185 quốc giá, và chứng chỉ PMP là chứng chỉ được trả lương cao nhất theo một cuộc khảo sát lương gần đây của tổ chức ZDNE. Cảm ơn bạn!

  24-11-2014 15:46:59

 • Văn Độ

  Cho e hỏi, khóa học này có dạy bằng tiếng Anh ko? Cảm ơn tư vấn viên.

  17-11-2014 10:08:15

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Văn Độ! Nội dung chương trình Quản lý dự án chuẩn PMI được biên soạn song ngữ Anh - Việt, giảng viên người Việt đứng lớp. Chỉ có lớp in-house mới có lớp dạy bằng tiếng Anh nha bạn. Cảm ơn bạn!

  25-11-2014 10:41:15

 

Gửi bình luận


Gửi bình luận
Liên hệ