slogan
Hotline: 09 88 54 00 11

KHÓA HỌC QUẢN LÝ DỰ ÁN THEO CHUẨN QUỐC TẾ PMI®

Chương trình đào tạo quản lý dự án chuyên nghiệp tại FMIT được kiểm soát và thống nhất về chất lượng đào tạo với các đối tác đào tạo toàn cầu của PMI® trên toàn thế giới. Giá trị bằng cấp của FMIT cũng như các đối tác đào tạo toàn cầu khác của PMI® trên toàn thế giới được PMI® công nhận, chuyển đổi thành các PDUs (giờ học & làm việc) và là điều kiện bắt buộc đối với những người muốn đạt chứng chỉ quốc tế PMP® và những người đã có chứng chỉ PMP® muốn duy trì chứng chỉ của họ.

quản lý dự án chuẩn PMI

GIỚI THIỆU HỌC VIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUỐC TẾ PMI®

Học Viện Quản Lý Dự Án - PMI® với hơn 40 năm lịch sử phát triển, hơn một triệu thành viên và số lượng thí sinh thi đạt chứng chỉ trên 185 quốc gia, là tổ chức hàng đầu thế giới về quản lý dự án chuyên nghiệp. Đến nay PMI® là tổ chức tiên phong cho ra đời các kỹ thuật, qui trình cũng như thiết lập các chuẩn mực trong quản lý dự án bên cạnh các hoạt động tài trợ và tiến hành các chương trình đào tạo chứng chỉ.

Chứng chỉ PMP® là chứng chỉ chuyên nghiệp và đẳng cấp cao trong lĩnh vực quản lý dự án. Hiện nay các tập đoàn và công ty đa quốc gia trên thế giới đều công nhận chứng chỉ PMP® như là thước đo mức độ chuyên nghiệp của các chuyên gia quản lý dự án. Các dự án quốc tế đều đòi hỏi các Giám đốc dự án phải có chứng chỉ PMP®. Các khách hàng lớn cũng yêu cầu công ty thực hiện dự án phải đảm bảo có đủ số lượng Giám đốc dự án sở hữu chứng chỉ PMP®.

Sở hữu chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP® nghĩa là quý vị đã khẳng định được đẳng cấp và ghi tên mình vào cộng đồng lớn nhất, uy tín nhất thế giới về lĩnh vực quản lý dự án chuyên nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa rằng sự nghiệp quản lý dự án chuyên nghiệp của quý vị sẽ tiến triển, thách thức quy mô dự án, quy mô tổ chức, lĩnh vực quản lý, và phạm vi quốc gia.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về mức độ nổi tiếng, sự chuyên nghiệp và sự công nhận trên toàn thế giới về chuẩn PMI® và chứng chỉ quản lý dự án quốc tế PMP® tại website www.pmi.org.

GIỚI THIỆU CHUẨN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUỐC TẾ PMBOK® Guide 5th

Chuẩn mực quốc tế trong quản lý dự án chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng, chúng đảm bảo một khung quản lý dự án được ứng dụng thống nhất trên toàn cầu. Với sứ mệnh phát triển và đưa ra các chuẩn mực quản lý dự án, PMI® đã biên soạn PMBOK® phiên bản thứ 5, là tài liệu tổng hợp từ sự cống hiến của hàng nghìn chuyên gia quản lý dự án trên toàn thế giới, là kiến thức chung của nhân loại, được mệnh danh là phù hợp thực tế nhất, áp dụng cho tất cả các loại dự án, và được sử dụng thường xuyên.

Nội dung của PMBOK® phiên bản thứ 5 bao gồm:

 • 5 nhóm quy trình: nhóm quy trình bắt đầu dự án, nhóm quy trình lập kế hoạch, nhóm quy trình thực thi dự án, nhóm quy trình kiểm soát dự án, và nhóm quy trình kết thúc dự án.
 • 10 lĩnh vực giúp quản lý thành công dự án: quản lý phạm vi/yêu cầu của dự án, quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nguồn nhân lực, quản lý đấu thầu, quản lý tích hợp, quản lý người liên quan.
 • 47 quy trình quản lý dự án thuộc về 10 lĩnh vực kiến thức và 5 nhóm quy trình.
 • 517 tài liệu đầu vào, đầu ra, và công cụ kỹ thuật cho các quy trình cụ thể trong quản lý dự án giúp nhà quản lý biết cách vận dụng các tài liệu, công cụ phù hợp trong quản lý dự án.

LỢI ÍCH KHÓA HỌC

  • Học viên được cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án.
  • Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế
  • Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án.
  • Được cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án
  • Thực hành trên dự án thực tế
  • Hoàn tất khóa học được cấp PDUs đủ tiêu chuẩn và kiến thức thi lấy chứng chỉ quốc tế của PMI®.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

FMIT đào tạo tập trung vào xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức. Phương pháp này yêu cầu người học đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, người học sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý chuyên nghiệp.

Việc thảo luận và giải quyết tình huống cũng như đề xuất cách quản lý tốt nhất nhằm cải tiến tổ chức là trọng tâm của phương pháp đào tạo “thảo luận và giải quyết tình huống thực tế, cải tiến hệ thống quản lý” tại FMIT.

Nội dung chương trình đào tạo Quản lý dự án chuẩn PMI®

Giới thiệu,  những khái niệm cơ bản và  các quy trình trong quản lý dự án

 • Những người liên quan dự án
 • Quản lý những người liên quan đến dự án
 • Cấu trúc tổ chức để quản lý dự án
 • Các ràng buộc dự án
 • Bài học kinh nghiệm và thông tin lịch sử
 • Định nghĩa dự án
 • Định nghĩa quản lý dự án
 • Định nghĩa danh mục dự án
 • Văn phòng quản lý dự án
 • Vòng đời sản phẩm
 • Vòng đời dự án
 • Công việc không mang tính chất dự án- Mục tiêu
 • Phương pháp quản lý bằng mục tiêu
 • Thứ tự thực hiện các quy trình trong quản lý dự án
 • Các quy trình quản lý dự án
 • Nhóm quy trình quản lý dự án
 • Tương tác giữa các quy trình
 • Liên hệ giữa các quy trình

Quản lý tích hợp

 • Xây dựng bản tuyên bố chính thức về dự án
 • Xây dựng kế hoạch quản lý dự án
 • Thực thi và quản lý quá trình thực hiện dự án
 • Kiểm soát công việc dự án
 • Kiểm soát thay đổi
 • Kết thúc dự án/giai đoạn dự án

Người liên quan

 • Nhận diện người liên quan
 • Kế hoạch quản lý người liên quan
 • Quản lý sự tham gia người liên quan
 • Kiểm soát việc quản lý người liên quan

Quản lý yêu cầu

 • Lập kế hoạch quản lý công việc
 • Thu thập yêu cầu
 • Xác định phạm vi dự án
 • Phân chia nhỏ các công việc
 • Đánh giá công việc
 • Kiểm soát phạm vi dự án

Quản lý thời gian

 • Lập kế hoạch quản lý tiến độ
 • Xác định các công việc
 • Lập thứ tự công việc
 • Ước đoán tài nguyên cho công việc
 • Ước đoán thời gian cho công việc
 • Lập tiến độ
 • Kiểm soát tiến độ

Quản lý chi phí

 • Lập kế hoạch quản lý chi phí
 • Ước đoán chi phí
 • Xác định ngân sách
 • Kiểm soát chi phí

Quản lý chất lượng

 • Lập kế hoạch chất lượng
 • Thực hiện đảm bảo chất lượng
 • Thực hiện kiểm soát chất lượng

Quản lý nguồn nhân lực

 • Kế hoạch nguồn nhân lực
 • Yêu cầu nguồn nhân lực
 • Phát triển nhóm dự án
 • Quản lý nhóm dự án

Quản lý truyền thông

 • Lập kế hoạch truyền thông
 • Quản lý truyền thông
 • Kiểm soát truyền thông

Quản lý rủi ro

 • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
 • Xác định rủi ro
 • Thực hiện phân tích rủi ro định tính
 • Thực hiện phân tích rủi ro định lượng
 • Kế hoạch đáp ứng rủi ro
 • Kiểm soát rủi ro

Quản lý thầu

 • Kế hoạch thầu
 • Triển khai thầu
 • Quản lý thầu
 • Kết thúc thầu

1. FMIT đào tạo quản lý dự án theo tiêu chuẩn nào?

FMIT là đối tác đào tạo toàn cầu của Học Viện Quản Lý Dự Án PMI – được thành lập năm 1969 tại Hoa Kỳ.

Chương trình đào tạo tại FMIT theo chuẩn mực đào tạo quốc tế, có trên 185 quốc gia.

Đào tạo tại FMIT được tiến hành theo chuẩn mực, không phải theo kinh nghiệm.

2. Tiêu chuẩn quốc tế khác với chương trình khác thế nào?

Tiêu chuẩn quốc tế được tổng hợp từ hàng nghìn chuyên gia, tổ chức, tập đoàn, bài học thành công, thất bại trên thế giới. Tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu giúp tổ chức kế thừa được khung kiến thức quan trọng từ đó xây dựng hệ thống quản lý cho mình.

Quản lý dự án dựa vào tiêu chuẩn quốc tế khác với quản lý theo kinh nghiệm và cảm tính. Việc quản lý theo kinh nghiệm thường dẫn đến sai lầm trong quyết định, thiếu sót trong quản lý, và xảy ra nhiều sự cố dẫn đến thất bại dự án.

3. Phương pháp đào tạo tại FMIT khác biệt thế nào?

Phương pháp đào tạo tại FMIT tập trung vào xây dựng hệ thống và triển khai dự án thực tế của tổ chức. Phương pháp yêu cầu người học sẽ đưa ra dự án thực tế cần quản lý, thông qua công cụ và phương pháp của chương trình, người học sẽ biết cách thể hiện dự án và quản lý chuyên nghiệp.

Việc thảo luận và giải quyết tình huống cũng như đề xuất cách quản lý tốt nhất nhằm cải tiến tổ chức là trọng tâm quan trọng của phương pháp đào tạo “thảo luận và giải quyết tình huống thực tế, cải tiến hệ thống quản lý” tại FMIT.

4. Vấn đề thực tế hay gặp các doanh nghiệp trong quản lý dự án là gì?

Các doanh nghiệp hiện tại thường thiếu hệ thống và phương pháp quản lý dự án chuyên nghiệp.

Đa số các doanh nghiệp không chú trọng đến hệ thống mà thường tiến hành theo kinh nghiệm. Điều này dẫn đến tính nhiều vấn đề trong dự án không thể quản lý và phát sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn,… của dự án.

Để giải quyết vấn đề trên, doanh nghiệp cần xem xét lại hệ thống quản lý dự án cũng như năng lực của đội ngũ quản lý dự án, nâng cao kỹ năng và xây dựng lại hệ thống là một vấn đề cốt lõi của sự phát triển trong tổ chức.

5. Khách hàng sử dụng hệ thống đào tạo FMIT là những ai?

Khách hàng sử dụng hệ thống đào tạo tại FMIT là những tập đoàn, công ty trong và ngoài nước có quan tâm đến chuẩn mực quản trị và muốn xây dựng hệ thống cũng như nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý.

Đã có hàng trăm tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam và hàng nghìn học viên đã tham gia khóa học tại FMIT. (Danh sách khách hàng đã tham gia khóa học FMIT)

LỊCH KHAI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUẨN PMI®

KHÓA HỌC KHU VỰC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC THỜI LƯỢNG
QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUẨN PMI® TP. HCM 07/03/2015

Thứ 7 hàng tuần
Sáng:
 08:30 - 11:30
Chiều:
13:30 - 16:30

12 buổi
06/02/2015 Thứ 6, 7 & chủ nhật
Sáng: 8:00 – 11:30
Chiều: 13:30 – 17:00
03 ngày
HÀ NỘI 19/12/2014 Thứ 6, 7 & chủ nhật
Sáng: 8:00 – 11:30
Chiều: 13:30 – 17:00
3 ngày

Học phí: 5.000.000 vnd

 • Hình thức thanh toán: thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản.

Chính sách học lại:

 • Học viên được học lại miễn phí nội dung chương trình nếu thi rớt hoặc chưa nắm rõ và sâu các nội dung đã học

BAN TƯ VẤN ĐÀO TẠO VIỆN FMIT

126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Điện thoại:  (08) 3930 1724 - (08) 3930 1725 - (08) 3930 1726

Di động: 0988 54 00 11 (Ms. Huyền)

Email: thuhuyen@fmit.vn - Websitewww.fmit.vn

Đăng kí khóa học "Quản lý dự án chuẩn PMI"
Tp.HCM Hà Nội
 
Đăng kí

Gửi Ý Kiến

24 Bình luận
 • lâm

  FMIT có đàotạo ở Hà Nội không nhỉ

  15-01-2015 10:29:52

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Lâm! Khóa học Quản lý dự án chuẩn PMI thường xuyên mở lớp ở Hà Nội. Thông tin lịch khai giảng luôn được cập nhật tại: http://fmit.vn/lich-khai-giang . Lịch khai giảng gần nhất vào 19/03/2015. Lâm đăng ký sớm để được xếp lớp và nhận các chương trình ưu đãi tại FMIT nhé! Cảm ơn bạn!

  17-01-2015 08:39:37

 • Đặng phước Toàn

  Mình muốn đăng ký học tại fmit về quản lý tích hợp trong dự án, không biết fmit có mở lớp thứ 7, chủ nhật không vậy bạn. Vì trong tuần mình đi làm xa không có ở Sài gòn

  06-01-2015 22:27:22

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Phước Toàn! Khóa học quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI mở lớp cả ngày thứ 7, khai giảng vào ngày 27/01/2015 và lớp học trong 3 ngày liên tiếp thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, khai giảng vào ngày 06/02/2015. Toàn liên hệ đăng ký sớm để được xếp lớp và nhận các ưu đãi của FMIT nhé, cảm ơn Toàn!

  08-01-2015 09:26:53

 • Đỗ Văn Hùng

  Chào fmit. mình đang làm việc trong lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng. Chuyên môn chính của mình là làm trắc đạc với nhiệm vụ là chuyển bản vẽ thiết kế ra thực địa. Vậy mình có câu hỏi là học khóa đào tạo của fmit thì tiếp thu về chuyên môn chuyên ngành hay về quản lý về chất lượng và tiến độ. Fmit cho mình lời khuyên và cụ thể theo học thì có điều kiện j ko.

  05-01-2015 15:07:13

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Hùng! Khóa học “Quản Lý Dự Án Theo Chuẩn Quốc Tế PMI” là khóa đào tạo cung cấp các kiến thức, quy trình, công cụ về các vấn đề khi tham gia dự án như quản lý thời gian, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, quản lý truyền thông, quản lý nhân sự dự án,… Tham gia khóa học học viên được cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế PMI về quản lý dự án. Biết cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Xây dựng một hệ thống kiến thức nền tảng cần thiết để thực hiện công việc tốt hơn, tránh phát sinh các vấn đề không đáng có khi thực hiện dự án. Đây là khóa học hỗ trợ rất tốt cho công việc của Hùng hiện tại về chuyên môn lẫn quá trình thăng tiến. Khóa học không yêu cầu về điều kiện đối với học viên tham gia. Lịch khai giảng sớm nhất vào ngày 6/2/2015. Hùng liên hệ đăng ký sớm để được xếp lớp và nhận các ưu đãi của FMIT nhé, cảm ơn Hùng!

  08-01-2015 09:20:51

 • Lê Thị Thùy Dương

  Chào FMIT! Công ty em có nhiều dự án về công tác xã hội và các dự án này được liên kết với CHLB Đức để thực hiện. Em trực tiếp tham gia vào các dự án này. Vậy em có thể tham gia khóa học của FMIT tổ chức không ạ? Em cảm ơn. Chúc một ngày tốt lành ^^

  04-01-2015 15:26:36

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Thùy Dương! Theo thông tin bạn cung cấp, thì khóa học Quản lý dự án theo chuẩn PMI tại FMIT sẽ hỗ trợ rất tốt cho công việc hiện tại của bạn. Vì Vậy, bạn hoàn toàn có thể đăng ký tham gia khóa học tại FMIT. Liên hệ đăng ký sớm để được xếp lớp và nhận các ưu đãi từ FMIT nha bạn, cảm ơn bạn!

  05-01-2015 10:16:07

 • Bùi Tiến Trí

  Chào Fmit! Mình hiện đang làm bên kỹ thuật tòa nhà của Tâp Đoàn Hoa Sen được 2 năm . Mình là kỹ sư kỹ thuật nhiệt, Mình thấy chương trình quản lý dự án PMI này thất thú vị và rất muốn chuyển hướng sang công việc này, nhưng ở vị trí của mình không biết có đáp ứng được khóa học không vì mình chưa bao giờ làm dự an thực tế nào. Rất mong Fmit tư vấn cho mình! Cám ơn Fmit

  27-12-2014 10:45:03

  Fmit.vn trả lời :

  Chào Tiến Trí! Khóa học Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI tại FMIT không có điều kiện đầu vào nha bạn. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể tham gia lớp học này. Dự án có nhiều định nghĩa, tuy nhiên để hiểu đơn giản thì Dự án là quy trình làm việc có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc, là Kỹ sư bên ngành kỹ thuật nhiệt, FMIT tin rằng bạn đã là thành viên trong dự án của công ty. Liên hệ tư vấn FMIT đăng ký khóa học sớm để được xếp lớp và nhận các chương trình ưu đãi nha bạn. Cảm ơn bạn, chúc bạn có sớm có được cơ hội mới trong công việc!

  05-01-2015 09:31:33

 

Gửi bình luận


Gửi bình luận
Liên hệ